Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Криминальное право

Тема: «Забезпечення захисту прав і свобод людини - принцип процесуальної діяльності» (ID:51114)

| Вид работы: Реферат | Объем: 15 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ 3
1. Поняття і значення процесуальної форми 4
2. Забезпечення захисту прав і свобод людини - принцип процесуальної діяльності 9
3. Поняття та система гарантій правосуддя 10
Висновки 13
Перелік використаної літератури 15

Список литературы:

1. Загальна декларація прав людини. – К.: Укр. Правнича Фундація. Вид-во Право, 1995. – 12 с. – (Сер. “Міжнародні документи ООН з прав людини”).
2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Україна, 1996.
3. Теорія держави і права .К.: 1999.
4. Керимов Д.А. Законодательная техника: М. I998.
5. Кримінальний процесс України / Михеєнко та ін. – К: “Либідь”, 1999.
6. Михеєнко М.,Нор В.,ШибікоВ. Кримінальний процес України:Підручник. - К., 1999

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина
  ЗМІСТ Вступ 3 Глава 1. Закріплення прав і свобод людини і громадянина в Конституції України 5 1.1. Поняття, критерії диференціації, види та принципи прав і свобод людини та громадянина 5 1.2. Конституційна класифікація прав і свобод людини та громадянина 8 1.2.1. Особисті права людини і громадянина 10 1.2.2. Політичні права і свободи 16 1.2.3. Економічні, соціальні та культурні права 19 Глава 2. Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина 23 2.1. Поняття та структура конституційно-правового механізму забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина 23 2.2. Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина 26 Глава 3. Проблеми захисту прав і свобод людини в Україні на сучасному етапі її розвитку 29 3.1. Стан забезпечення та захисту прав і свобод людини в останні роки 29 3.2. Шляхи вдосконалення системи конституційного забезпечення та захисту прав людини в Україні 32 Висновки 35 Література і нормативні акти 37

 • Види основних прав, свобод людини і громадянина в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав і свобод людини та громадянина, їх конституційне забезпечення 5 1.1. Інтерпретація змісту прав і свобод людини 5 1.2. Конституційне забезпечення прав людини в Україні 9 Розділ ІІ. Види основних прав, свобод людини і громадянина в Україні 13 2.1. Різні погляди до класифікації прав і свобод 13 2.2. Система прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України 14 2.3. Взаємозв'язок елементів системи прав і свобод 19 Розділ ІІІ. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина 22 3.1. Конституційно-правовий механізм захисту людиною своїх прав 22 3.2. Гарантії основних прав і свобод людини і громадянина 24 Висновок 29

 • Особливості міжнародних сандартів щодо основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття та правове регулювання міжнародних стандартів щодо основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина 5 1.1. Права і свободи дюдини в міжнародно - правовому аспекті 5 1.2. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини 6 1.3. Характеристика загальних міжнародних стандартів прав людини 12 Розділ 2. Особливості міжнародних сандартів щодо основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина 15 2.1. Система Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 15 2.2. Сиситема національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) 20 Розділ 3. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини 25 3.1. Забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні 25 3.2. Механізм захисту прав людини - основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму 29 Висновки 33 Список використаних джерел 35

 • Закріплення прав і свобод людини і громадянина в Конституції України
  З М І С Т Вступ 3 Розділ І. Закріплення прав і свобод людини і громадянина в Конституції України 4 1.1. Поняття, види та принципи прав і свобод людини і громадянина 4 1.2. Конституційна класифікація прав і свобод людини та громадянина 8 Розділ ІІ. Конституційно-правові аспекти діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення прав і свобод людини і громадянина 19 2.1. Поняття, структура діяльності правоохоронних органів із забезпечення прав і свобод людини і громадянина 19 2.2. Діяльність органів внутрішніх справ із забезпечення прав, свобод і обов'язків людини та громадянина 22 Висновки 39 Список використаних джерел 41

 • Джерела міжнародного захисту прав людини та основних свобод
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, функції та принципи міжнародного захисту прав людини та основних свобод 4 2. Джерела міжнародного захисту прав людини та основних свобод 7 3. Особливості регіональних систем міжнародного захисту прав людини та основних свобод 11 3.1. Арабський регіон 11 3.2. Африка 12 3.3.Америка 13 3.4.Європа 16 Висновки 26 Список використаних джерел 27

 • Конституційно-правові аспекти та діяльність органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод людини і громадянина
  З М І С Т Вступ 3 Розділ І. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Конституції України 6 1.1. Поняття, види та принципи прав і свобод людини і громадянина 6 1.2. Конституційна класифікація прав і свобод людини та громадянина 10 Розділ ІІ. Конституційно-правові аспекти та діяльність органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод людини і громадянина 21 2.1. Види правоохоронних органів по захисту прав і свобод людини і громадянина 21 2.2. Діяльність міліції по захисту прав, свобод і обов'язків людини та громадянина 23 Висновки 40 Список використаних джерел 42

 • Забезпечення прав і свобод людини
  Вступ 3 1. Поняття та види прав і свобод людини. 6 2. Поняття та структура механізму забезпечення прав і свобод людини. 17 3. Роль судових і правоохоронних органів держави в механізмі забезпечення прав і свобод людини. 22 Висновки 29 Література 31

 • Права та свободи людини та громадянина
  Зміст Вступ 3 1. Система основних прав і свобод людини та громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 4 2. Класифікація прав і свобод 8 3. Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини. 13 Висновки 15 Список літератури: 16

 • Конституційні права і свободи громадян
  Зміст Вступ.............................................................................................................................3 1. Загальна характеристика конституційних прав і свобод громадян України 1.1. Поняття прав та свобод людини і громадянина...........................................5 1.2. Нормативно-правові акти, що регламентують права і свободи громадян..................................................................................................................7 2. Система прав та свобод людини і громадянина 2.1. Особисті права і свободи людини................................................................11 2.2. Політичні права і свободи............................................................................12 2.3. Економічні, соціальні і культурні права.....................................................13 3. Механізм захисту прав і свобод громадян..........................................................15 4. Сучасні проблеми реалізації прав і свобод громадянина в Україні.................20 Висновки....................................................................................................................28 Список використаної літератури..............................................................................30


Cгенерировано за 0.008504 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100