Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Теория государства и права

Тема: «Правова держава і громадянське суспільство» (ID:51280)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ 3
1. Поняття громадянського суспільства. 5
2. Поняття та принципи правової держави. 9
3. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства. 23
Висновки 31
Література 34

Список литературы:

1. Барнашев Л.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение.- Гомель, 1988.
2. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України - 1998 - № 11
3. Журавльова Г. Поділ влади в сучасній Україні. //Право України – 1998 - № 11
4. Кельман М.С. Десять засад демократії. //Право України - 1996 - №8.
5. Кельман М. Конституційний контроль: Історико-правовой аналіз. //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ - 2000 - №1.
6. Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность.- М., 1993.
7. Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві. //Право України - 2001 - № 2.
8. Кузьменко Б. Правління права, політична демократія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології. //Право України - 1999 - №11.
9. Крижанівський А.Ф. Громадянське суспільство і правопорядок //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ - 2000 - №2
10. Крижанівський А.Ф. Громадянське суспільство в Україні: проблеми теорії і практики //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ - 2000 - №1.
11. Любашиц В.Я. Правовое государство и основные принципы его функционирования //Вісник ЛІВС МВС України , 2001, спецвипуск.
12. Матвеев С.В. Принцип разделения властей в государственном управлении Украины // Вісник ЛІВС МВС, 2001, спецвипуск
13. Михайленко О. Проблеми справедливості при розбудові правової держави. //Право України - 1998 - № 8
14. Рябченко О.П. Єдність та розподіл влади у системі органів державної влади в Україні //Вісник Запорізького юридичного інституту - 2000 - №1.
15. Скомороха В. Окремі питання поділу влади, визначення державної та судової влади, незалежності судової влади. //Вісник Конституційного Суду України – 2000 - № 1.
16. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму. //Право України - 2001 - № 5.
17. Спірідонов Л.І. Теорія держіви і права - СПб.: 1995
18. Теорія держави і права. Курс лекцій /Під ред. М.Н. Марченка – М.: Зерцало, 1997
19. Шемшушенко О. Теоретичні проблеми формування правової держави. //Право України - 1995 - №12.
20. Четвернін В.А. Демократична конституційна держава. Введення в теорію - М.: 1993 - с.3
21. Якубенко В. Принципи соціальної держави //Право України - 2002 - № 6

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Правова держава та громадянське суспільство
  ПЛАН 1. Правова держава та громадянське суспільство 2. Основні ознаки правової держави 3. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно - правового режиму (форми держави) 4. Апарат держави як система державних органів. Місце аппарату в механізмі держави 5. Правоохоронна діяльність як різновид правозастосовчої діяльності

 • Правова держава
  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття та основні риси правової держави 5 2. Правова держава і громадянське суспільство 12 3. Правова держава і особистість Правосуддя в умовах держави 15 Висновки 24 Література і нормативні акти 25

 • Правова держава і громадянське суспільство
  Вступ 3 1. Громадянське суспільство: поняття, сутність та основні ознаки. 5 2. Поняття і ознаки правової держави 10 3. Співвідношення громадянської держави та громадянського суспільства 22 Висновки 24 Література 26

 • ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
  1. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 3 Вступ 3 1.1. Поняття «держава» і теорії її походження 3 1.2. Структура держави 6 1.3. Функції держави 7 1.4. Форми державного правління і державного устрою 8 1.5. Типи держави 12 Висновок 14 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА 15 Вступ 15 2.1. Поняття громадянського суспільства і його взаємозалежність із правовою державою 15 2.2. Риси громадянського суспільства 16 2.3. Громадянське суспільство і держава 17 Висновок 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 • ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
  ПЛАН 1. ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 2. ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ 3. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 4. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 5. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 6.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 7.ВИСНОВОК

 • ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА

 • Громадянське суспільство та правова держава: їх співвідношення

 • Громадянське суспільство та правова держава: їх співвідношення

 • Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г. Гегеля
  Зміст Вступ 3 Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г. Гегеля 4 Висновки 11 Список використаних джерел 12

 • Парламентська правова держава
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття, ознаки та принципи формування парламентської правової держави 6 1.1. Загальні визначення правової держави та її співвідношення з іншими суспільними явищами 6 1.2. Основні ознаки та складові частини парламентської правової держави Передумови формування правової держави 13 Розділ ІІ. Основні принципи функціонування парламентської правової держави на сучасному етапі розвитку суспільства 24 2.1. Особливі ознаки парламентської правової держави 24 2.2. Верховенство права 27 2.3. Основні права і свободи людини в правовій державі та взаємні права й обов'язки держави й особистості 29 2.4. Громадянське суспільство і парламентська правова держава: загальна характеристика 33 2.5. Громадянське суспільство і парламентська правова держава: співвідношення 35 Висновки 39 Список використаних джерел 41


Cгенерировано за 0.004870 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100