Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика

Тема: «Сутнысть та основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки» (ID:52461)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 61 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ 2

Розділ І. Сутність і методи державного регулювання економіки
1.1. Структура механізму регулювання 4
1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6

Розділ ІІ. Політика державного регулювання економіки
2.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 16
2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 19
2.3. Політика економічного розвитку 27

Розділ ІІІ. Еволюція моделей регулювання економіки
3.1. Класична школа політичної економії та марксизм 35
3.2. Кейнсіанська модель державного регулювання сукупного попиту 37
3.3. Моделі монетаризма 39

Розділ IV. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки
4.1. Сучасні напрями державного регулювання в Україні 41
4.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 47

Висновки 58
Список використаних джерел 60

Список литературы:

Список використаних джерел


1. Гальчинський А.С., Єщенко А.С., Палкін Ю.І.. Основи економічної теорії – К., 1995.
2. Горкіна Л.П.. Нариси з історії по¬лі¬тичної економії в Україні – К., 1994.
3. Дослідження з історії еко¬но¬міч¬ної думки в Україні – К., 1996.
4. Камаев В.Д., "Учебник по основам экономической теории", Москва, "Владос", 1996 г.
5. Кэмпбелл Р., Стенли Л. " Экономикс (принципы, проблемы, и политика; часть 1) ", Москва, "Республика", 1995 г.
6. Ламперт Х., "Социальная рыночная экономика. Германский путь", Москва, "Дело ЛТД", 1994 г.
7. Лившиц А.Я., Никулина И.Н., "Введение в рыночную экономику", Москва, "Высшая школа", 1995 г.
8. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. К., «Ділова Україна», 1996.
9. Мочерний С.В . Економічна теорія., К.: Академія, 1999.
10. Основи економіки /За ред. І.Ф.Ра¬діонової – К., 1995.
11. Основи економічної теорії. За ред. Мочерного С.В., Тернопіль. Тарнекс” 1993.
12. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - К.: Вищ. Шк. – Знання, 1997.
13. Основи предпринимательства (Під ред. А. С. Пелиха). М., «Гардарика», 1996.
14. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка – Київ, “Либідь”, 1999.
15. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: Организационно-правовые аспекти. Одеса, 1998.
16. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций. – М.: ВЛАДОС, 1997.
17. Туган-Барановський М.І. Полі¬тич¬на економія – К., 1994.
18. Чепурин М.Н., Киселева Е.А., "Курс экономической теории", Киров, "АСА", 1995 г.
19. Шевченко Я.М. Проблеми підвищення ефективності цивільного законо¬давства у сфері цивільно-правових відносин. Концепція розвитку законодавства України. К., 1996.

20. Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки // Економіка України, - №11, 1996
21. Долішний М., Козоріз М. Моделі державного регулювання в ринковій економіці // Економіка України, - №6, 1999.
22. Мамутов В.К. Кодификация хозяйственного законодательства Украины в новых зкономических условиях. // Государство и право - № 6, 1996.
23. Сатановська О. Роль держави в регулюванні економічних відносин // Економіка України, - №11, 1999.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ержавне регулювання ринкової економіки
  План Вступ 1.Об’єктивні умови виникнення державного регулювання економіки та його сутність 2.Механізм функціонування державного регулювання економіки 2.1. Функції та методи державного регулювання економіки 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Висновок Використана література

 • Сутність і методи державного регулювання економіки
  ЗМІСТ Вступ 2 1. Сутність і методи державного регулювання економіки 4 1.1. Структура механізму регулювання 4 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 2. Політика державного регулювання економіки 13 2.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 13 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 15 2.3. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 21 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 26 3.1. Сучасні напрями державного регулювання в Україні 26 3.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 30 Висновки 37 Список використаних джерел 38

 • Економічна роль держави в ринковій економіці
  Зміст Вступ 3 1. Сутність і методи державного регулювання економіки 5 1.1. Структура механізму регулювання 5 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 2. Економічна роль держави в ринковій економіці 12 2.1. Політика державного регулювання як складова частина ринкової економіки 12 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 13 2.3. Політика економічного розвитку 18 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах становлення ринкової економіки 24 3.1. Сучасні напрями державного регулювання економіки в Україні 24 3.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 27 Висновки 34 Список використаних джерел 36

 • Україна та соціально-економічне ринкове господарство
  Зміст Вступ Розділ 1. Соціально-економічні функції держави в умовах ринкової економіки. 1.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 1.2. Соціально-економічні функції держави. 1.3. Функція підтримання економічного зростання. Розділ 2. Особливості механізму регулювання і його основні методи. 2.1. Елементи механізму регулювання, його основні напрями і методи. 2.2. Особливості механізму регулювання в розвинених країнах. Розділ 3. Ознаки соціально-орієнтованої економіки і проблеми переходу України до неї. 3.1. Недоліки в державному регулюванні в Україні. 3.2. Співвідношення між ринковим механізмом і державним регулюванням як основа переходу України до соціально-орієнтованого ринкового господарства Висновки Список використаних джерел

 • Інструменти державного регулювання економіки
  План Вступ 3 1. Об’єктивні умови виникнення державного втручання в дію ринкового механізму 5 2. Основні інструменти державного втручання в дію ринкового механізму 12 2.1. Розвиток механізмів державного впливу на ринок 12 2.2. Антимонопольна діяльність держави 14 2.3. Фінансова політика 15 2.4. Фіскальна політика 16 3. Діяльність держави з регулювання ринку та методи її здійснення 19 4. Основні міри державного регулювання ринку в Україні в період переходу до ринкової економіки 25 Висновок 31 Використана література 33

 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 3 1. СУТНІСТЬ РІВНОВАГИ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ 5 1.1. Рівновага на грошовому ринку 5 1.2. Механізм саморегулювання грошового ринку. Швидкість обігу грошей 7 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 12 3. МЕТОДИ І ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ 25 3.1. Основні чинники зростання поза банківського обігу готівки 25 3.2. Основні напрямки зменшення поза банківського обігу готівки 29 Висновки 33 Література 35

 • Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринкової економіки
  Вступ 3 1. Сутність грошового обігу. Закон грошового обігу 5 1.1.Система грошового обігу та еволюція її типів 5 1.2. Закон грошового обігу. Кількість грошей, необхідних для обігу 9 2. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринкової економіки 17 3. Методи і проблеми регулювання грошового обігу в Україні 24 3.1. Основні чинники зростання поза банківського обігу готівки 24 3.2. Основні напрямки зменшення поза банківського обігу готівки 28 Висновки 32 Література 34

 • Державне регулювання ринкової економіки
  Вступ. 1. Економічні функції держави. 2. Історія становлення державного економічного регулювання. 3. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 4. Структура механізму регулювання. 5. Основні методи державного регулювання. 6. Державне регулювання в Україні. 7. Економічні функції місцевих органів влади. 8. Співвідношення між ринковим механізмом і державного регулювання. Висновок.

 • Державне підприємництво в умовах ринкової економіки
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Роль держави в економіці 5 1.1. Функції держави в економічній системі 5 1.2. Особливості державного регулювання в ринковій і розподільній економічних системах 9 2. Методи державного впливу на ринок 14 2.1. Особливості державного регулювання заходами фіскальної і монетарної політики 14 2.2. Фінансове регулювання діяльності фірм 18 3. Державне підприємництво в умовах ринкової економіки України 22 Висновок 29 Список використаної літератури 30


Cгенерировано за 0.008578 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100