Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Податкова служба України» (ID:52718)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 43 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
1 Сутність та види податків 4
1.1 Історичні аспекти розвитку оподаткування 4
1.2 Поняття та функції податків 7
1.3 Принципи та елементи оподаткування 9
2 Класифікація податків та їх характеристика 16
3 Податкова система України 22
3.1 Суть, значення та роль податкової системи у складі державних доходів 22
3.2 Податкова політика та її характеристика 26
3.3 Склад податкової системи України 29
4 Податкова служба України 35
Висновки 39
Література 40

Список литературы:

Література

1. Конституція України.- К., 1998.
2. Заюн України "Про внесення змін до Закону України "Про податокна додану вартість" від 16.01.2003 № 469ЧУ // Урядовий кур'єр. - 2ООЗ.-№ 24.
3. Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування" від 16.01.2003 № 440-ІУ // Урядовий кур'єр. - 2003 .-№ 42.
4. Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" від 06.03.2003 № 601-1У // Урядовий кур'єр -2003.-№ 63.
5. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" від 22.05.2003 № 857-ІУ // Урядовий кур'єр. - 2003.№ - 72.
6. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002 № 349-ІУ // Урядовий кур'єр.-2003.-№ 42.
7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.97 //ВВР. -1997-№ 105.
8. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15.09.1995 № 329/95-ВР // ВВР.- 1995.-№ 40.
9. Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон країни" від 5.05.1996 № 163/96-ВР // ВВР. - 1996.-№ 26.
10. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12. 1998 № 320-ХГУ // Урядовий кур'єр. - 1999.- 6 січня.
11. Закон України "Про плату за землю" в редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.96 // ВВР. -1996.-№ 45 .
12. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" в редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.1997 // ВВР. - 1997.-№ 5.
13. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" № 746/99 від 28.06.1999 № 727/98 // Урядовий кур'єр.-1999. - 13 липня.
14. Декрет КМУ «Про порядок обкладення митом предметів, які возяться (пересилаються) громадянами в Україну» від 11.01.1993 № 2-93 // ВВР. -1993.-№ 12.
15. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" // ВВР.- 1993.-№ ЗО
16. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду» від 6.07.1998 № 1012 //Урядовий кур'єр 1998.-16 липня.
17. Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб від 22.09.2003 № 442 // Все про бухгалтерський облік .- 2003.-№ 97.
18. Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22.12.1994 № 320/94-ВР//ВВР -1995.-№15.
19. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори» від 25.05.1993 // ВВР. - 1993.- № 56.
20. Податківці підбивають підсумки роботи за 1 квартал // Вісник податкової служби України.-2004. - №17.
21. Про внесення змін до Закону України „Про державну податкову службу в Україні": Закон України № 83/98-ВР від 05.02.1998// Голос України. -1998.-№29.
22. Декрет КМУ «Про акцизний збір» від 26.12.92 № 18-92 //ВВР №10-1993.
23. Декрет КМУ «Про порядок обкладання митом предметів які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну» від 11.01.1993 № 2-93//ВВР. -1993.-№12.
24. Декрет КМУ "Про податок на промисел" від 17.03.1993 № 24-93 // ВВР. - 1993.-№ 19.
25. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 №56-93// ВВР. - 1993.-№ 30.
26. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 № 168/ 97-ВР //ВВР. - 1997.-№ 21.
27. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 № 77/97-ВР.//ВВР. - 1997.-№ 16.
28. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в редакції Закону № 3813-12 від 24.12.1994 ВР//ВВР- 1994.-№ 15.
29. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003р. -№ 889-ІУ // ВВР. - 2003.- № 15.
30. Наказ ДПАУ від 29.01.04 №53. Податкове роз'яснення щодо оподаткування доходів фізичних осіб від продажу сільськогоспо-дарської продукції..
31. Азаров М.Я. Про податки і збори населенню України: Навчальний посібник.-К.,2000.
32. Александров С. В., Кучерявенко Н. П., Сидорова Н. В. Налоговое право: Уч. пособие,-К.,1998.
33. Біленчук П.Д.,Задояний М.Т, Форостовець В.А. Місцеві податки і збори: правове регулювання. Навчальний посібник. -К., 1999.
34. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц.- К.,2000.
35. Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник.-Дніпро-петровськ,1998.
36. Бутинець Ф.Ф., Лебєдзевич Я.В. Податкова система України. Збірник завдань і вправ: -Житомир, 1999.
37. Василик О Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. -К.,1997.
38. Вдовиченко М.Т. Податкова система України. Практикум: Навчальний посібник.-К.,2001.
39. Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. -К., - 2000.
40. Геча П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник.-К.,2003,
41. Гончар І.В. та ін. Претензійно-позовна робота органів державної податкової служби України: Навчальний посібник.-К.,2002.
42. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украини. Учебное пособие.- 2-е изд.,стереотип.- К., 2001.
43. Давіков О.Д. Податок на додану вартість: Навчальний посібник. -К.,2003.
44. Дем'яненко С, Зоря С. Система оподаткування сільського господарства України після 2004 року // -К.,Наукові матеріали. - 2002. - №18.
45. Дема Д.1, Методологічні зміни в оподаткуванні сільсько-господарських товаровиробників // Фінанси України . -2002.-№2 .
46. Дема Д.І. Оподаткування фермерських господарств США.-Житомир,1999.
47. Дем'яненко М.Я. Основи податкових відносин в АПК. - К., 1999.
48. Держава - податки - бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко. К., 1992.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Податкова служба України та шляхи її удосконалення
  Зміст Вступ 3 1. Державна податкова служба - елемент структури державного управління 5 2. Становлення та розвиток ДПС України 7 3. Структура органів ДПС України 12 4. Основні завдання органів ДПС України 19 5.Оптимізація системи оподаткування - ефективний інструмент удосконалення управління органами ДПС України 25 Висновок 30 Література 33

 • Державна податкова служба України. Камеральна перевірка
  Завдання 1. 3 Державна податкова служба України: структура, підпорядкування. 3 Завдання 2. Камеральна перевірка (кабінетний аудит): завдання, висновки. застосування результатів. 7 Завдання 3. 14 Література 15

 • ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  ЗМІСТ 1. ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ……………………………………………………… 3 2. ПОДАТКОВА СЛУЖБІ УКРАЇНИ. СКЛАД ПОДАТКРВОЇ СЛУЖБИ И УКРАЇНИ. ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ……………………………………………………… 8 3. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДОТККУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН…....... 14 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА………………………………………………….. 19

 • Еволюція податкової системи
  Зміст Вступ 3 1. Податкова система 5 1.1. Склад і структура податкової системи України 5 1.2. Податкова служба, її роль і функції 11 2. Удосконалення податкової системи України – 17 потужний інструмент зменшення обсягів тіньової економіки 17 2.1. Причини тінізації економіки 17 2.1. Методи боротьби з тінізацією економіки 25 3.Реформування податкової системи. Зростання ролі податків як регулятора економіки. 28 Висновки 38 Список використаної літератури 40

 • ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК
  “ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК” ВСТУП. 1. Податкова система України її становлення й розвиток. 2. Органи податкової системи України. 2.1.Структура органів податкової системи, її законодавча база. 2.2.3авдання органів податкової служби України. 2.3.Функції органів податкової служби України. 2.4.Права працівників податкової служби України. 2.5.Податкова міліція, її склад та завдання. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДОДАТКИ.

 • Податкова система України
  Вступ 3 Глава 1. Сутність податкової системи України 1.1. Сутність та функції податків 1.2. Система оподаткування в Україні 1.3. Податкова служба України Глава 2. Аналіз виконання податкових зобов’язань 2.1. Стан оподаткування і виконання податкових зобов’язань 2.2. Основні причини невиконання податкових зобов’язань Глава 3. Шляхи реформування податкової системи України 3.1. Новий податковий кодекс в умовах реформування податкової системи 3.2. Реформування податкової служби 3.3. Передовий зарубіжний досвід в оподаткуванні Висновки Список використаної літератури

 • Податкова система України
  Зміст 1. Податкова система України 3 2. Економічна сутність державного бюджету 7 3. Бюджетний процес. Бюджетна політика 12 4. Задача 17 Література 18

 • Податкова система України
  Зміст 1. Податкова система України 3 2. Економічна сутність державного бюджету 7 3. Бюджетний процес. Бюджетна політика 12 4. Задача 17 Література 18

 • Организационная структура предприятия
  План СЛУЖБА РАЗВЛЕЧЕНИЙ СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЛИТЕРАТУРА


Cгенерировано за 0.005983 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100