Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономическая теория

Тема: «Як вивести Україну з «тіні»? Тіньова економіка» (ID:52794)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 58 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ 3
1. Сучасна «Тіньова економіка» 5
1.1 Економічна сутність тіньової економіки 5
1.2 Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки 11
1.3 Тіньова економіка в Україні 16
2. Аналіз розвитку тіньового сектору економіки України 19
2.1 Тіньові операції у сфері приватизації та акціонерного капіталу 19
2.2 Експорт капіталу та інші фінансові операції 25
2.3. Податкові правопорушення 30
3. Як вивести Україну з «тіні»? Тіньова економіка. 36
3.1 Проблеми і перспективи боротьби з тіньовим сектором Україні 36
3.2 Заходи, щодо детенізації економіки України 49
Висновки 54
Список використаних джерел 57

Список литературы:

Список використаних джерел


1. Баюра Д. Генпрокуратура начала проверку участников зернового рынка // Украинская Инвестиционная Газета. – 2003. – № 11. – С.17,22;
2. Гальчинский А.С., Єщенко П.С., Палкин Ю.Є. Основи економічної теорії. – К., 1995. – 471с.
3. Гальченко Я. “Не продаси – знищимо” // Голос України. – 2003. – № 49-50. – С.1,4;
4. Дикаленко М. Жертвы продрозверстки // Бізнес. – 2003. – № 13. – С.22-23; Княжанский В. “Хлебная” тема // День. – 2003. – 26.03. – С.1,4;
5. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К., 1994.
6. Камаев В.Д. и др. Учебник по основам экономической теории.– М., Владос, 1994. – 384с.
7. Кибовская А. Проходной бал // Бізнес. – 2003. – № 9. – С.54-55;
8. Княжанский В. Лёгкие деньги // День – 2003. – 28.02. – С.5;
9. Корабейник Л. Зерно в казённом доме // Деловая столица. – 2003. – № 13. – С.1,5;
10. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. Учебное пособие – М. “Финансы и статистика”, 1997. – 272с.
11. Курс экономической теории. / Под ред. М.Н.Чепурина, Е.А.Киселева. – Киров, 1995.
12. Кужель О. Корупція і розвиток малого бізнесу // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С.137-148;
13. Лаврик А. Горілчані війни: дніпропетровський фронт // Галицькі Контракти. – 2003. – № 13. – С.38-39;
14. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., Фемина. 1995. – 352с.
15. Мяновский Б. Зерновой “Комбінатор” // Деловая Украина. – 2003. – № 20. – С.4;
16. Основи економічної теорії: Підручник. /За ред. С.В.Мочерного. Тернопіль, 1985. –683с.
17. Основи економічної теорії: Підручник: У 2–х кн. /Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко та ін. – К., Либідь. 1994.
18. Основы предпринимательской деятельности. / Экономическая теория. Финансовый менеджмент. /Под ред. В.Власовой.М.:”Фінанси і статистика”, 1994. – 304с.
19. Прусова Л.Г. Основи ринкової экономики. – К.: Поліграфкнига, 1993. – 304с.
20. Рачок А. “Комбинат Приднепровский” обвиняет “Галактон” // Украинская Инвестиционная Газета. – 2003. – № 11. – С.21;
21. Рік позаду: протистояння криміналітету більш жорстке і маневрене // Іменем закону. – 2003. – № 6. – С.3,6;
22. Рябченко А. Всех не купят / Беседу вела Герасимова Е. // Деловая Украина. – 2003. – № 17. – С.7;
23. Снигурский А. Генпрокуратура обвиняет “Fozzy Group” // Деловая столица. – 2003. – № 6. – С.1,20;
24. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. – К., Наукова думка., 1994 – 262с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Тіньова економіка та її суть
  ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Тіньова економіка та її суть, її прояви у суспільстві 5 1.1. Тіньова економіка та її суть 5 1.2. Розрив процесу відтворення на національному рівні як основна причина виникнення проблеми легалізації капіталу 7 1.3. Приховане підприємництво в Україні: причини, фактори та підвалини розвитку 9 Розділ 2. Аналіз особливостей та динаміка показників функціонування тіньової економіки України 13 2.1. Особливості функціонування тіньової економіки в сучасній Україні 13 2.2. Аналіз проявів функціонування тіньової економіки в Україні 20 2.3. Заходи держави про посиленню контролю фінансово-економічної діяльності підприємств 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31

 • ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЇЇ СУТНІСТЬ, ВИДИ, СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
  ЗМІСТ ВСТУП...................................................................................................................3 1. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЇЇ СУТНІСТЬ, ВИДИ, СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ.........................................................5 2. ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ.......................12 3. ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.......................................................................................19 ВИСНОВКИ..........................................................................................................24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................26

 • Тіньова економіка та її суть
  Вступ 4 Розділ 1. Тіньова економіка та її суть, її прояви у суспільстві 6 1.1. Тіньова економіка та її суть 6 1.2. Розрив процесу відтворення на національному рівні як основна причина виникнення проблеми легалізації капіталу 8 1.3. Приховане підприємництво в Україні: причини, фактори та підвалини розвитку 11 Розділ 2. Аналіз особливостей та динаміка показників функціонування тіньової економіки України 18 2.1. Особливості функціонування тіньової економіки в сучасній Україні 18 2.2. Аналіз проявів функціонування тіньової економіки в Україні 26 Розділ 3. Ефективність заходів української держави з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом 37 3.1. Програма діяльності Кабінету Міністрів по протидії відмиванню доходів 37 3.2. Заходи держави про посиленню контролю фінансово-економічної діяльності підприємств 39 Висновки 46 Список використаної літератури 48

 • "Тіньова" економіка
  Зміст Вступ 3 1. "Тіньова" економіка як об’єкт системного наукового дослідження 5 2. Специфіка умов функціонування та основні тенденції розвитку «тіньової» економіки України 10 2.1. Чинники, якісні особливості розвитку та основні джерела живлення вітчизняної "тіньової" економіки 10 2.2. Механізми поширення впливу "чорних" економічних структур на систему державного управління та економіку 17 3. Напрямки вдосконалення законодавчої стратегії та механізми впливу держави на обмеження процесів «тіньової» економіки 30 3.1. Аналіз правових чинників сприяння розвитку процесів "тінізації'" економіки України 30 3.2 Вдосконалення правових та організаційно-процедурних підходів проведення диференційованої політики щодо окремих секторів та суб'єктів "тіньової" економіки 34 Висновки 42 Список використаної літератури 44

 • Реформування української економіки у 97-98рр
  Вступ 1. Макроекономічна політика.....................................................….5 2. Інституційні зміни.................................................................…..6 3. Зміни в структурі економіки..................................................…..8 4. Реформи в банківській системі................................................…9 5. Реформи в соціальній сфері.................................................…....11 6. Бюджетна та податкова політика............................…...........…..13 7. Тіньова економіка....................................................................…17 8. Інтеграція в світову економіку..............................................…..18 Висновок Література

 • Причини та наслідки економічних проблем
  Зміст Вступ 3 I. Характеристика соціально-економічного розвитку СРСР з 1965-1984 р.р. 4 1.1. Зміни в сфері сільського господарства 7 1.2. Реформа в галузі промисловості 8 II. Причини та наслідки економічних проблем 10 2.1. "Тіньоваекономіка 12 2.2. Підвищення рівня життя. Дефіцит 13 2.3. Визначення ролі воєнно-промислового комплексу 14 Висновок 15 Список літератури 16

 • . Проблеми імпорту кави, чаю, какао в Україну
  ЗМІСТ 1. Проблеми імпорту кави, чаю, какао в Україну.................................................... 3 Список використаних джерел..................................................................................... 11

 • "ЕКОНОМІКА ЄВРОПИ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ФЕОДАЛІЗМУ"
  План Економіка Європи в період пізнього феодалізму 3 1. Основні аспекти господарського розвитку країн Західної Європи в XVI - XVIII ст. 3 2. Перехід від пізнього феодалізму до ранньої буржуазії 5 3. Українська економіка в часи пізнього феодалізму 9 Список використаної літератури 13

 • Перехідна економіка: аналіз і тенденція розвитку
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Перехідна економіка: сутність і природа 5 1.1. Природа перехідної економіки як процес зміни одного способу виробництва іншим 5 1.2. Перехідна економіка та її функціональне призначення 12 Розділ 2. Перехідна економіка: аналіз і тенденція розвитку 15 2.1. Структура перехідної економіки 15 2.2. Особливості розвитку економічних відносин в перехідний період 18 Розділ 3. Особливості перехідної економіки в умовах сучасної України 23 3.1. Реприватизація й приватизація капіталістичної системи господарювання 23 Висновки 34 Список використаної літератури 36


Cгенерировано за 0.018609 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100