Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Культура

Тема: «Особливості польської культури» (ID:52856)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 41 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Характеристика культури давньопольської держави 6
1.1 Прийняття християнства та його вплив на розвиток польської культури 6
1.2 Загальні риси розвитку давньопольської освіти та літератури 8
Розділ 2. Культура Польщі періоду пізнього середньовіччя 10
2.1 Особливості розвитку польської культури доби гуманізму 10
2.2 Шкільна освіта та наука 11
2.3 Особливості розвитку літератури на польських землях 15
Розділ 3. Особливості польської культури доби Відродження 18
3.1Основні риси впливу Ренесансу на польську культуру 18
3.2 Освіта 23
3.3 Розвиток літератури та публіцистики 30
3.3 Розвиток наукових знань 34
Висновки 38
Список використаної літератури 40
Словник 41

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Дыбковска А. История Польши с древнейших времен до наших дней. – М., 1996.
2. Зашкільняк Л. Історія Польщі. – Львів, 2002.
3. Историю южных и западных славян. – М., 1998.
4. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения (Под. ред. Брагиной Л.М.). - М., 1999.
5. История польской литературы. – М., 1968.
6. История Польши в 3-х томах. – М., 1959.
7. Історія південних та західних слов’ян. Курс лекцій – К., 2001.
8. Історія південних та західних слов’ян. Підручник. – К., 1987.
9. Королюк В. Древнепольское государство. – М., 1957.
10. Краткая история Польши: с древнейших времен и до наших дней. – М., 1993.
11. Манусевич А. Очерки по истории Польши. – М., 1952.
12. Миллер А.И. Очерк польской истории ( Х в.-1918 гг.) // Преподавание истории в школе. – 1990. - №1. – С. 1-2.
13. Принятие христианства народами Центральной и юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М., 1988.
14. Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Минск, 1991.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Зміни економічного становища польської шляхти та розвиток польсько-шляхетської культури
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Імперська політика щодо польської шляхти 6 1.1 Особливості адміністративно – територіального поділу польських земель 6 1.2 Магнатський стан 9 1.3 Головні політичні та соціально -економічні аспекти ставлення російського уряду до польської шляхти 10 Розділ ІІ. Зміни економічного становища польської шляхти 20 2.1 Основні риси фільваркового господарства 20 2.2 Магнатське землеволодіння 31 2.3 Особливості розвитку шляхетської промисловості 36 Розділ ІІІ. Розвиток польсько-шляхетської культури 42 3.1 Загальні чинники впливу на формування польсько – шляхетської культури 42 3.2 Досягнення польської інтелігенції в галузі технічних природничих і технічних наук 50 3.3 Внесок польської інтелігенції у розвиток гуманітарних наук 57 Висновок 63 Список використаної літератури 65

 • Культура Польщі 9-16 ст.
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Характеристика культури давньопольської держави 6 1.1 Прийняття християнства та його вплив на розвиток польської культури 6 1.2 Загальні риси розвитку давньопольської освіти та літератури 8 Розділ 2. Культура Польщі періоду пізнього середньовіччя 10 2.1 Особливості розвитку польської культури доби гуманізму 10 2.2 Шкільна освіта та наука 11 2.3 Особливості розвитку літератури на польських землях 15 Розділ 3. Особливості польської культури доби Відродження 18 3.1Основні риси впливу Ренесансу на польську культуру 18 3.2 Освіта 23 3.3 Розвиток літератури та публіцистики Розвиток наукових знань 30 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Словник 41

 • Польсько-шляхетська культура
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Імперська політика щодо польської шляхти 6 1.1 Особливості адміністративно – територіального поділу польських земель 6 1.2 Магнатський стан 9 1.3 Головні політичні та соціально -економічні аспекти ставлення російського уряду до польської шляхти 10 Розділ ІІ. Еволюція економічного становища польської шляхти 20 2.1 Основні риси фільваркового господарства 20 2.2 Магнатське землеволодіння. Особливості розвитку шляхетської промисловості 31 Розділ ІІІ. Польсько-шляхетська культура 42 3.1 Загальні чинники впливу на формування польсько – шляхетської культури 42 3.2 Досягнення польської інтелігенції в галузі технічних природничих і технічних наук 50 3.3 Внесок польської інтелігенції у розвиток гуманітарних наук 57 Висновок 63 Список використаної літератури 65

 • Загальні риси формування польської держави
  Зміст Вступ 3 1. Загальні риси формування польської держави 4 2. Перші зводи польського звичаєвого права 6 3. Особливості процесу створення статуту 1347 р. 7 4. Основні статті пам'ятника та їх характеристика 10 Висновки 19 Список використаної літератури 20

 • Фінансування культури й мистецтва
  План Фінансування культури й мистецтва 3 Органи управління галуззю 3 Законодавча база культури 3 Пропоновані зміни в державній політиці 4 Сучасна політика державного фінансування культури 5 Особливості фінансування культури і мистецтва 6 Сучасні тенденції фінансування культури 10 Список використаної літератури 18

 • Філософські аспекти сучасної культури
  План. 1. Культура, її будова та соціальні функції: a) структури культурі; b) функціонування культури; c) функції культури. 2. Філософія культури. 3. Феномен співчуття як аспект культури

 • ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ТА ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
  1. Людиномірна сутність культури 3 2. Символічний, ціннісний та інші аспекти культури. 5 3. Філософські визначення культури і цивілізації 9 4. Парадокси культури і цивілізації 12 Література 17

 • ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ТА ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
  1. Людиномірна сутність культури 1 2. Символічний, ціннісний та інші аспекти культури. 3 3. Філософські визначення культури і цивілізації 7 4. Парадокси культури і цивілізації 10 Література 15

 • Особливості первинної культури
  Зміст Вступ 3 1. Визначення поняття "культура" 5 2. Історія розвитку культурологічної думки 6 3. Особливості первісної культури 10 Висновки 14 Використана література 16


Cгенерировано за 0.007044 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100