Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> История

Тема: «Зміни економічного становища польської шляхти та розвиток польсько-шляхетської культури» (ID:52903)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 66 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Імперська політика щодо польської шляхти 6
1.1 Особливості адміністративно – територіального поділу польських
земель 6
1.2 Магнатський стан 9
1.3 Головні політичні та соціально -економічні аспекти ставлення російського уряду до польської шляхти 10
Розділ ІІ. Зміни економічного становища польської шляхти 20
2.1 Основні риси фільваркового господарства 20
2.2 Магнатське землеволодіння 31
2.3 Особливості розвитку шляхетської промисловості 36
Розділ ІІІ. Розвиток польсько-шляхетської культури 42
3.1 Загальні чинники впливу на формування польсько – шляхетської культури 42
3.2 Досягнення польської інтелігенції в галузі технічних природничих і технічних наук 50
3.3 Внесок польської інтелігенції у розвиток гуманітарних наук 57
Висновок 63
Список використаної літератури 65

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Бардах Ю. История государства и права Польши. – М., 1980
2. Бобржинский М.О. Очерки истории Польши //Боевое содружество советского и польского народов. – М., 1973
3. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России (конец XIX – 1914 гг.). – М., 1992. – С. 201
4. Восток, Запад и Польша. – М., 1989
5. Всемирная история. – М., 2002
6. Всесвітня історія. Навчальний посібник. – К., 2001. – С 367
7. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. – К., 1970
8. Горчаков Р.С. История народного хозяйства зарубежных стран. – Л., 1962
9. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. – М., 1995.
10. Деревянкін Т.І. Мануфактура на Україні. – К., 1960
11. Дыбковска А. История Польши с древнейших времен. – 1986
12. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце ХІХ в. – М., 1970.
13. Зашкильняк Л.А. Формирование и развитие исторической науки в Польше. – Львов, 1986.
14. Зашкільняк Л.О. Крикун М.Г. Історія Польщі. – Львів, 2002
15. История польской литературы. – М., 1969. – Т. 2.
16. История Польши. – М., 1953. – Т. 1
17. История южных и западных славян. – М., 1998. – Т. 2.
18. Історія південних і західних слов’ян. – К., 2001.
19. Історія сучасного світу і соціально-політина історія XV-XX ст. – К., 200
20. Історія Ценрально - Східної Європи. – Львів, 2001.
21. Карелин А.П. Дворянство в пореформенной России. – М., 1979
22. Костюшко И.И. Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском. – М., 1962
23. Краткая история Польши: с древнейших времен до нашего времени. – М., 1993
24. Культурные и общественные связи Украины со странами Европы. – К., 1990
25. Лаверичев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России 1861-1900. – М., 1974.
26. Лісевич І.І. Родом з України. – К., 1995
27. Лісевич І.Т. У затінку двоглавого орла. – К., 1993
28. Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі. – К., 1954.
29. Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. – К., 1961.
30. Маркина В.А. Крестьяне Правобережной Украины к. XVII–60-е гг. 18 в. К.,1976
31. Миллер А.И. Очерк польской истории (Х в. – 1918 г.) // Преподавание истории в школе. – 1990. - № 1. – С. 35
32. Очерки истории народной Польши. – М., 1965
33. Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России. – Лондон, 1991
34. Польша на путях развития и утверждения капитализма. – М., 1984
35. Польша на путях развития и утверждения капитализма: конец XVIII – 60 – е годы ХІХ в. – М., 1984
36. Полянский Ф.Я. Экономическая история зарубежных стран. – М., 1961
37. Разумовская Л.В. Очерки по истории польских крестьян. – М., 1968
38. Рутковский Я. Экономическая история Польши. – М., 1953
39. Свербигуз В. Старосвітське панство. – Варшава, 1999
40. Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX – першій половині ХХ ст. – Львів, 1966.
41. Субтельний О. Історія України. – К., 1993

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Польсько-шляхетська культура
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Імперська політика щодо польської шляхти 6 1.1 Особливості адміністративно – територіального поділу польських земель 6 1.2 Магнатський стан 9 1.3 Головні політичні та соціально -економічні аспекти ставлення російського уряду до польської шляхти 10 Розділ ІІ. Еволюція економічного становища польської шляхти 20 2.1 Основні риси фільваркового господарства 20 2.2 Магнатське землеволодіння. Особливості розвитку шляхетської промисловості 31 Розділ ІІІ. Польсько-шляхетська культура 42 3.1 Загальні чинники впливу на формування польсько – шляхетської культури 42 3.2 Досягнення польської інтелігенції в галузі технічних природничих і технічних наук 50 3.3 Внесок польської інтелігенції у розвиток гуманітарних наук 57 Висновок 63 Список використаної літератури 65

 • Політика польської шляхти в Правобережних українських землях
  План 1. Політика польської шляхти в Правобережних українських землях 3 2. Козацькі народні повстання проти польсько-шляхетського гніту на початку ХVІІІ ст. (Семен Палій, Андрій Абазин, Іван Самусь). 8 3. Гайдамацькі рухи. Коліївщина 11 4. Доля ураїнських земель після розділів Речі Посполитої 19 Список використаної літератури 22

 • Особливості польської культури
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Характеристика культури давньопольської держави 6 1.1 Прийняття християнства та його вплив на розвиток польської культури 6 1.2 Загальні риси розвитку давньопольської освіти та літератури 8 Розділ 2. Культура Польщі періоду пізнього середньовіччя 10 2.1 Особливості розвитку польської культури доби гуманізму 10 2.2 Шкільна освіта та наука 11 2.3 Особливості розвитку літератури на польських землях 15 Розділ 3. Особливості польської культури доби Відродження 18 3.1Основні риси впливу Ренесансу на польську культуру 18 3.2 Освіта 23 3.3 Розвиток літератури та публіцистики 30 3.3 Розвиток наукових знань 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Словник 41

 • Культура Польщі 9-16 ст.
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Характеристика культури давньопольської держави 6 1.1 Прийняття християнства та його вплив на розвиток польської культури 6 1.2 Загальні риси розвитку давньопольської освіти та літератури 8 Розділ 2. Культура Польщі періоду пізнього середньовіччя 10 2.1 Особливості розвитку польської культури доби гуманізму 10 2.2 Шкільна освіта та наука 11 2.3 Особливості розвитку літератури на польських землях 15 Розділ 3. Особливості польської культури доби Відродження 18 3.1Основні риси впливу Ренесансу на польську культуру 18 3.2 Освіта 23 3.3 Розвиток літератури та публіцистики Розвиток наукових знань 30 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Словник 41

 • Зростання і розвиток економічного становища в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти росту економіки 4 1.1 Теорії економічного росту 4 1.2 Відповідність теорії та практики економічного росту поставленій меті 11 2. Типи економічного росту 17 2.1 Визначення типів економічного росту 17 2.2 Поняття інтенсивного типу економічного росту 21 2.3 Екстенсивний тип економічного росту 24 3. Зростання і розвиток економічного становища в Україні 31 3.1 Концепції економічного росту в Україні 31 3.2 Структурні зрушення в пропорціях суспільного росту 40 Висновки 43 Література 45

 • Історія Польши: с древніх часів до наших днів
  ЗМІСТ 1.1 Особливості адміністративно – територіального поділу польських земель 2 1.2 Магнатський стан 5 1.3 Головні політичні та соціально - економічні аспекти ставлення російського уряду до польської шляхти 6 Література 16

 • Фінансування культури й мистецтва
  План Фінансування культури й мистецтва 3 Органи управління галуззю 3 Законодавча база культури 3 Пропоновані зміни в державній політиці 4 Сучасна політика державного фінансування культури 5 Особливості фінансування культури і мистецтва 6 Сучасні тенденції фінансування культури 10 Список використаної літератури 18

 • Утворення і розвиток Галицько-Волинської держави
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Географічний аналіз і характеристика джерельної бази дослідження 5 1.1 Особливості територіально – географічного становища 5 1.2 Джерельна база з даної проблематики 7 Розділ ІІ. Утворення і розвиток Галицько-Волинської держави 10 2.1 Розбудова держави за галицьких князів 10 2.2 Система органів влади і управління 14 2.3 Основні риси права 17 2.4 Розвиток культури у Галицько – Волинському князівстві 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23

 • Формування та розвиток корпоративної культури
  Вступ 3 1. Корпоративна культура: поняття, сутність та рівні 6 1.1. Поняття організаційної та корпоративної культури 6 1.2. Складові організаційної культури 10 1.3. Цінності корпоративних культур 12 2. Формування та розвиток корпоративної культури 13 2.1. Чинники формування та розвитку корпоративної культури 13 2.2. Типологія організаційних (корпоративних) культур та їх сучасність 16 2.3. Умови формування ефективної корпоративної культури організації 21 3. Корпоративна культура в умовах розвитку українського суспільства 26 Висновки 38 Список використаної літератури 41


Cгенерировано за 0.006585 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100