Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Банковское дело

Тема: «Грошово-кредитнии мультипликатор як показник емисиинои дияльности банкив» (ID:55148)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 37 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

1. ГРОШОВА МАСА ЯК ОСНОВА ДІЇ ГРОШОВОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА 5
1. Роль грошового обороту в економіці країни 5
2. Елементи грошової маси 7
2. ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ В ОБІГУ 11
2.1. Монетарна політика та її вплив на грошову масу 11
2.2. Сутність грошово-кредитного мультиплікатора 15
2.3. Механізм дії грошово-кредитного мультиплікатора 18
2.4. Норма резервних вимог як невід’ємна складова грошового мультиплікатора 27
ВИСНОВКИ 37
ЛІТЕРАТУРА 38

Список литературы:

1. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза. – К.: Ельтон, 1993
2. Бункина М.К. Деньги, банки, валюта. – М.: Дис, 1994
3. Гальчинський А. Теорія грошей.-К.:Основи,1996
4. Гроші та кредит. / під редакцією проф. д.е.н. Б. Т. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2000
5. Долан Е.Дж.,Линдсей Д.Макроекономика.-С-Пб.,1994.
6. Дорнбуш Р.,Фішер С.Макроекономіка.-К.:Основи,1996
7. Деньги и кредит, банки : Справочное пособие / Под ред. Г.И.Кравцовой.- Мн.: Меркавание, 1994
8. Економічна теорія в 2-х кн. Навч.посібник/ За ред. З.Г.Ватаманюка.-К.:Заповіт,1997
9. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг.-К.:Основи,1996
10. Макконнелл К.Р.,Брю С.Л.Экономикс: принципы, проблемы и политика.-М.:Республика,1992
11. Макконнелл К.Р.,Брю С.Макроекономіка (аналітична економія).-Львів:Просвіта,1997
12. Маршалл А. Принципы политической экономики.-Т.1.-М.:1984
13. Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник // за ред. Д-ра екон. Наук, проф.. А.М.Мороза . – К.:КНЕУ, 1999.
14. Савлу М.І. Гроші та кредит. Підручник. – К.: 2002.
15. Сало І.В. Фінансово-кредитна система України иа перспективи її розвитку.-К.,1995
16. Самюелсон П.,Нордхауз В. Макроекономіка.-К.:Основи,1995
17. Тувакова Н.В. Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці.-К.,1997
18. Уткин Э.А.: Новые финансовые инструменты рынка, – М, 1997
19. Усоскин В.М. Теория денег. – М.: Мысль, 1976
20. Харрис Л. Денежная теория. – М.: 1990

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Грошово-кредитна політика та грошова реформа в Україні
  Вступ 3 1. Походження грошей. Еволюція грошово-кредитної політики України 4 1.1. Походження та роль грошей в державі 4 1.2. Еволюцію створення грошово-кредитної системи та проведення грошово-кредитної політики. 8 2. Грошово-кредитна політика та грошова реформа в Україні 17 3. Перспективи та завдання грошово-кредитно політики в Україні 26 Показник 32 Висновки 33 Література 35

 • Сучасна грошово-кредитна політика України
  Вступ 3 Розділ 1.Загальні засади проведення грошово-кредитної політики в Україні 5 1.1. Механізм грошово-кредитної політики 5 1.2. Сутність, форми та функції кредиту. Кредитна система України 8 1.3. Ефективність грошово-кредитної політики держави 12 Розділ 2.Сучасна грошово-кредитна політика України 15 2.1. Концепції визначення кредитної політики 15 2.2. Проблеми становлення кредитної політики в незалежній Україні 18 Розділ 3. Перспективи та завдання грошово-кредитно політики в Україні 29 Показник 35 Висновки 36 Література 38

 • Грошово-кредитна політика та грошова реформа в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Роль і сутність грошей в економіці 5 1.1. Визначення поняття «гроші» 5 1.2. Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку. 6 1.3. Функції грошей 15 1.4. Концепції грошей 18 Розділ 2. Грошово-кредитна політика та грошова реформа в Україні 20 Розділ 3. Перспективи та завдання грошово-кредитної політики в Україні 29 Показник 35 Висновки 36 Література 39

 • Особливості грошово-кредитної системи в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу грошово-кредитної системи 5 1.1. Грошово-кредитна система: функції і еволюція 5 1.2. Грошово-кредитна політика та її інструменти 14 1.3. Структура кредитно-грошової системи 15 Розділ 2. Грошово-кредитна система в умовах перехідної економіки України 28 2.1.Становлення і стан функціонування грошово-кредитної системи 2.2. Аналіз стану грошово-кредитної системи України 29 Розділ 3. Шляхи вдосконалення грошово-кредитної системи України 43 3.1. Шляхи укріплення грошово-кредитної системи України 43 3.2. Збільшення капіталізації банків України 51 3.3. Заходи держави по удосконаленню грошово-кредитної системи 54 3.4. Заходи стабілізації функціонування грошово-кредитної системи і напрямки їх вдосконалення 59 Висновки 65 Список використаної літератури 67

 • Стабілізація грошово-кредитної політики в Україні 1995-2000
  Вступ 3 1. Еволюція проведення грошово-кредитної політики України 5 1.1. Інституційні засади проведення грошово-кредитної політики в Україні 5 1.2. Еволюцію створення грошово-кредитної системи та проведення грошово-кредитної політики. 6 2. Стабілізація грошово-кредитної політики в Україні 1995-2000 р.р. 16 2.1.Основні засади грошово-кредитної політики 1995-2000 р.р. 16 2.2. Грошова реформа 1996 року 20 2.3. Особливості грошово-кредитної політики в Україні 1995-2000 р.р. 22 3. Перспективи розвитку грошово-кредитної політики в Україні 25 Висновки 28 Список літератури 31

 • СТАБІЛІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 1995-2000 р
  Вступ 3 1. Еволюція проведення грошово-кредитної політики України 4 1.1. Інституційні засади проведення грошово-кредитної політики в Україні 4 1.2. Еволюцію створення грошово-кредитної системи та проведення грошово-кредитної політики. 5 2. Стабілізація грошово-кредитної політики в Україні 1995-2000 р.р. 20 2.1.Основні засади грошово-кредитної політики 1995-2000 р.р. 20 2.2. Грошова реформа 1996 року 24 2.3. Особливості грошово-кредитної політики в Україні 1995-2000 р.р. 26 Висновки 30 Список літератури 34

 • Грошово - кредитна система
  ВСТУП 3 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОШОВО - КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. 5 1.1 Функції кредитної системи 5 1.2 Комерційні банки як ланка сучасної грошово-кредитної політики України. 7 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ. 11 2.1 Рефінансування комерційних банків 15 2.2 Управління державним боргом та виконання державного бюджету. 16 2.3 Проведення валютної політики. 17 2.4 Здійснення контролю за діяльністю кредитних інститутів. 17 2.5 Проведення грошово-кредитної політики. 18 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 20 3.1 Грошово – кредитна політика НБУ. 23 3.2 Банківський нагляд як суттєвий інструмент регулювання грошово – кредитного ринку 26 4. РЕАЛІЗАЦІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 28 5. СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 37 ВИСНОВОК 40 ЛІТЕРАТУРА 41

 • Еволюція грошово-кредитної політики НБУ
  План: Вступ 1. Сутність та інструменти грошово-кредитної політики 2. Тенденції грошово-кредитної політики НБУ 3. Перспективи зміни концептуальних основ грошово-кредитної політики України Висновок

 • Грошово – кредитна система в умовах ринкової економіки
  План: Вступ 1. Роль і місце грошово-кредитної системи в умовах ринкової економіки 2. Грошово-кредитна політика країн з ринковою економікою 3. Становлення грошово-кредитної системи України Висновок Список літератури


Cгенерировано за 0.005256 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100