Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Право

Тема: «Система права» (ID:55704)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ
Розділ 1. Китайське право
1.1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем
1.2. Поняття китайського права і його джерела
1.3. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права. Система права, норма права, кодифікація
Розділ 2. Японське право
2.1. Поняття, особливості формування та джерела права сучасної Японії
1.2. Система права сучасної Японії
1.3. Закон. Кодифікація
Розділ 3. Звичаєве право Африки і Мадагаскару
3.1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем, основні риси звичаєвого права
1.2. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки
1.3. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару
Висновки
Список використаних джерел

Список литературы:

1. Конституція України: Прийнята на п”ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №30.- ст.141.
2. Алексеев С.С., Архипов С.Ш. Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов и факультетов. М.- 1998 г.
3. Афанасьев В.С., Общая теория государства и права.- М.- 2001 г.
4. Білоус А.О. Політико – правові системи : світ і Україна: Навчальний посібник для вузів – К: МАУП.- 1997 р.
5. ВенгеровА.В. Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов.- М.-« Новый юрист», 1998 г.
6. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К. – 2000.
7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права.- К.- Кондор,- 2002 р.
8. Кириченко С.О. Громадянське суспільство і правова держава. – К. – 1999.
9. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенко С.А.Загальна теорія держави і права.- К.- Юрінком Інтер.- 2000 р.
10. Комаров С.А., Малько А.Р. Теория государства и права. Издат. Норма.- М.- 2003 г.
11. Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права.- К.- 2000 р.
12. Котюк В.О. Теорія права : Курс лекцій.- К: Вентурі 1996 р.
13. Котюк В. О. Основи держави і права.- К.- 1999 р.
14. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти.= К.- Атіка.- 2003 р.
15. Лазарев В.В. Теория государства и права. – М. – 1992.
16. Марченко П.О. Теория государства и права. Московский госуд. университет.- 1987 г.
17. Матузова М.А. Теория государства и права. М.-1997 г.
18. Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия.- М: ПРИОР.- 2000 р.
19. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. – М.-2001 г.
20. Оніщенко Н.М. Правова система: проблема теорії. – К. – 2002.
21. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – К.-2000 р.
22. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Х. – 2000.
23. Сырых В. М. Теория государства и права. – М. 2001 г.
24. Сурилов В. Р. Теория государства и права. – К.- 1989 г.
25. Ткаченко В.Д., Цвіка М.В., Петришин О.В.Загальна теорія держави і права. Х.-“ Право”.- 2002 р.
26. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – Х. – 1997.
27. Черданцев А.Ф. Теория государства и права.- М.- 1999 г.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття і система трудового права
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Поняття предмета та джерел трудового права 6 1.1.Предмет трудового права 6 1.2.Загальна характеристика джерел трудового права 16 1.3.Поняття джерел трудового права, їх класифікація і види 23 Розділ 2. Поняття і система трудового права 25 2.1.Визначення і система принципів трудового права 25 2.2.Система трудового права і система трудового законодавства 29 2.3.Поняття та класифікація суб’єктів трудового права 33 3.Особливості трудового права в умовах формування ринкових відносин 36 Висновки 39 Список використаної літератури 41

 • Система права и система за-конодательства
  СОДЕРЖАНИЕ: стр. 1. Введение - 3 2. Понятие системы права - 4-7 2.1. Реализация права - 8-12 2.2. Применение права - 13-14 2.3. Стадии применения права - 15-19 2.4. Акты применения права - 20-23 3. Система законодательства - 24-25 3.1. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии - 26-29 3.2. Юридический процесс - 30-34 4. Тенденции развития системы права и системы законодательства - 35-37 5. Заключение - 38 6. Список использованной литературы - 39

 • СИСТЕМА ПРАВА
  План 1. Поняття і основні риси системи права 2 2. Елементи системи права 2 3. Предмет і метод правового регулювання як підстава поділу права на галузі 8 4. Система права і система законодавства 10 Практичне завдання № 1 13 Практичне завдання № 2 13 Література 15

 • Понятие системы права. Система права и правовая система
  СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ……………………………………………. 2 ВСТУПЛЕНИЕ…………………………………………….. 3 1. Понятие системы права. Система права и правовая система………………………………………………… .5 2. Структурные элементы системы права……………….9 3. Основания классификации норм права по отраслям: 3.1.Предмет правового регулирования…………………22 3.2.Метод правового регулирования…………………..26 ВЫВОДЫ………………………………………………..28 Список используемой литературы…………………….30

 • Система таможенного права
  П Л А Н 1. Предмет и понятие таможенного права, его определение. Соотношение таможенного права с другими отраслями права 3 2. Система таможенного права 7 3. Источники таможенного права. Таможенное право, как учебная дисциплина 12 Литература 15

 • Система екологічного права
  Зміст Вступ 3 1.Предмет, метод, принципи екологічного права 4 1.1.Взаємодія суспільства і природи - об'єктивна передумова виникнення екологічних відносин і екологічного права 4 1.2. Предмет екологічного права 6 1.3.Поняття екологічного права 11 1.4.Метод правового регулювання екологічних відносин 14 1.5. Об'єкти і суб'єкти екологічного права 18 1.6.Принципи екологічного права 25 2.Система екологічного права 31 2.2.Місце екологічного права в системі екологічних і правових наук 31 2.2.Система екологічного права 33 Висновки 37 Література 39

 • Особливості фінансового права
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Поняття основних характеристик фінансового права 5 1.1. Дослідження предмету фінансового права 5 1.2. Визначення методу фінансового права 9 Розділ 2. Особливості фінансового права 13 2.1. Місце фінансового права в системі права 13 2.2. Система фінансового права 17 2.3. Джерела фінансового права 21 Розділ 3. Співвідношення фінансового право та його науки 23 3.1. Основні положення науки фінансового права 23 3.2. Система науки та історіографія фінансового права 26 Висновок 33 Використана література 35

 • Система права і система законодавства
  Система права i законодавства 1. Поняття системи права i законодавства. 2. Поняття реалiзацiї норм права /застосування, тлумачення, прогалини/. 3. Поняття i види правових вiдносин. 4. Правова поведiнка. Правопорушення та юридична вiдповiдальнiсть.

 • Принципы и система гражданского права Российской Федерации и Украины
  СОДЕРЖАНИЕ Вступление 3 Глава 1. Общая характеристика и особенности гражданского права, как правовой отрасли 5 1.1. Понятие и значение гражданского права 5 1.2. Проблемы предмета и метода гражданско-правового регулирования 14 1.3. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права 18 Глава 2. Принципы и система гражданского права Российской Федерации и Украины 23 2.1. Понятие и виды принципов гражданского права 23 2.2. Система гражданского права Российской Федерации и Украины 29 Заключение 34 Литература и нормативные акты 35

 • Конституційне право як наука
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 6 1.1. Поняття конституційного права України як галузі права 6 1.2. Предмет конституційного права 7 РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 14 2.1. Наука конституційного права. 14 2.2. Поняття системи конституційного права 17 2.3. Система принципів та інститутів конституційного права. 20 РОЗДІЛ ІІІ ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 24 3.1.. Функціональне значення методології науки конституційного права. 24 3.2. Методи конституційного права, як галузі права. 28 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42


Cгенерировано за 0.008954 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100