Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> История государства и права

Тема: «Рабовласницькі держави и право на теріторіі Украіни» (ID:59104)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 33 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ
1. Виникнення, суспільно-політичний лад та основні риси права у Скіфській державі 5
2. Грецькі міста-держави Чорноморського узбережжя України: організація влади та суспільства 13
3. Джерела античних міст-держав України 20
4. основні риси права античних міст-держав України
5. Боспорське царство, його суспільно-політичний лад і право 22
Висновки
Література

Список литературы:

Література

1. Арбунов М. В. Путешествие в загадочную Скифию. М., 1989.
2. Блаватский В. Д. Пантикапей. Очерки истории столицы Боспора. М., 1964. С. 227.
3. Виноградов Ю. Г. Политическая история Ольвинского полиса VII—І вв. до н.э. Историко-эпиграфическое исследование. М., 1989.
4. Воронов А. А. Боспор Киммерийский. М., 1983.
5. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 1. (до полови¬ни XVII століття). Мюнхен, 1966.
6. Ельницкий Л. А. Скифия евразийских степей. Новосибирск. 1977.
7. История государства и права Украинской ССР: В 3-х т. К., 1987. Т. 1.
8. История государства й права СССР/Под ред. О. И. Чистякова. И, Д. Мартысевича. М., 1985. Ч. 1.
9. История Украинской ССР. К., 1977. Т. 1, Кн. 1.
10. Історія держави і права України. Ч.1. Підручник / за ред. А.Й. Рогожина. – Х.: Основа, 1993.
11. Історія Української РСР. Т. 1. Кн. 1.
12. Кадеев В. И., Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в І в. до н.э. — V в. н.э. (на материалах Херсонеса). X., 1989.
13. Кругликова И. Т. Сельское хозяйство Боспора. М., 1975.
14. Мурзин В. Ю. Происхождение скифов. Основные этапы формирования скифского этноса. К., 1990.
15. Народи нашей страны в «Истории» Геродота: Тексты, перевод, комментарий. М., 1982. С.
16. Нейхард А. А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., 1982.
17. Пальцева Л. А. Херсонес Таврический в V – І вв. до н.э. Л., 1988.
18. Рибалка І. К. Історія України. Дорадянський період. 2-е вид., перероб. і доп. К., 1991.
19. Хазанов А. М. Социальная история скифов: Основные проблемы развития древних кочевых евразийских степей. М., 1973.
20. Херсонес Таврический, Симферополь, 1975.
21. Хрестоматія з історії Української РСР. К., 1959. Т. 1.
22. Щелов Д. Б. Северное Причерноморье 2000 лет назад. М., 1975.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Рабовласницькі міста-держави Північного Причорномор’я
  План Вступ 1. Скіфська рабовласницька держава 2. Рабовласницькі міста-держави Північного Причорномор’я 3. Боспорське царство 4. Прадавні східні слов’яни Висновки Література

 • РАБОВЛАСНИЦЬКІ АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
  ЗМІСТ 1. КОЧОВІ НАРОДИ: КІММЕРІЙЦІ, САРМАТИ, СКІФИ 3 2. РАБОВЛАСНИЦЬКІ АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 8 3. РОЗСЕЛЕННЯ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН, ЇХ ВІРУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА. 13 4. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ. АНТИ 18 ЛІТЕРАТУРА 24

 • Основи теорії держави і права
  Зміст 1. Основи теорії держави і права 3 2. Характеристика окремих галузей права 5 3. Конституція України: функції і внутрішня структура 7 4. Адміністративне право України 10 5. Цивільне право 11 6. Спадкування за цивільним правом 13 7. Сімейне законодавство 15 8. Особисті права та обов'язки батьків і дітей 16 9. Фінансове право 16 10. Екологічне право 17 11. Земельне право 18 12. Трудове право 19 13. Кримінальне право 21 14. Судові та правоохоронні органи 23 Практичні завдання 26 Задача 28 Перелік використаної літератури 29

 • Місце і роль теорії держави і права в системі інших наук
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Місце і роль теорії держави і права в системі інших наук 5 1.1. Політико-правовий характер теорії держави і права 5 1.2. Співвідношення теорії держави і права з іншими юридичними науками 9 Розділ 2. Основні складові предмета теорії держави і права 15 2.1. Теорія держави і права - фундаментальна наука 15 2.2. Наука про державу і право і суспільну практику 18 2.3. Характеристика предмета теорії держави і права Функції теорії держави і права 20 Висновки 34 Список використаної літератури 36

 • Передумови формування держави у східних слов’ян
  Вступ 3 1. Передумови формування держави у східних слов’ян 5 2. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі 7 2. 1. Об’єднання земель і племен східних слов’ян. 7 2.2. Розбудова держави за Володимира Святославовича. Хрещення Русі 10 2.3. Завершення формування держави за Ярослава Мудрого 12 3. Виникнення права у східних слов’ян 18 3.1. Звичаєве право та деякі інші джерела права Руської держави 18 3.2. Руська Правда 27 Висновок 36 Список літератури 38

 • Виникнення держави и права
  Вступ 3 1. Передумови формування держави у східних слов’ян 5 2. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі 7 2. 1. Об’єднання земель і племен східних слов’ян. 7 2.2. Розбудова держави за Володимира Святославовича. Хрещення Русі 10 2.3. Завершення формування держави за Ярослава Мудрого Суспільно-політична організація Київської Русі 12 3. Виникнення права у східних слов’ян 18 3.1. Звичаєве право та деякі інші джерела права Руської держави 18 3.2. Руська Правда 27 Висновок 36 Список літератури 38

 • "Суспільство, держава, право"
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття суспільства як найбільш значної соціальної системи, його структура 4 1.1. Поняття та елементи політичної системи суспільства 4 1.2. Місце і роль держави у політичній системі суспільства 10 Розділ 2. Поняття держави, її співвідношення з суспільством 15 2.1. Сутність, основні ознаки і поняття держави 15 2.2. Загальна характеристика й основні ознаки правової держави 21 Розділ 3. Регулювання суспільних відносин: поняття та види 24 3.1. Співвідношення держави та особи 24 3.2. Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права 30 Висновки 37 Список використаної літератури 40

 • Джерела права їх суть та значення
  Зміст Вступ……………………………………………………………………….. І. Утворення і розвиток Галицько-Волинської держави……………. 1.1. Передумови утворення..................................................................... 1.2. Об'єднання Волині і Галичини………………………………...….. 1.3. Розбудова держави за Данила Галицького...................………..... ІІ. Джерела права їх суть та значення................................................... 2.1. Джерела права.................................................................................... 2.2. Руська правда..................................................................................... 2.3 Церковне право................................................................................... 2.4 Князівське законодавство.................................................................. 2.5 Магдебурзьке право............................................................................ ІІІ. Система органів влади і управління.............................................. 3.1. Верховна влада................................................................................... 3.2. Боярська рада...................................................................................... 3.3. Віче...................................................................................................... 3.4. Система управління........................................................................... Висновок.................................................................................................... Список використаної літератури..........................................................

 • Джерела права їх суть та значення
  Зміст Вступ……………………………………………………………………….. І. Утворення і розвиток Галицько-Волинської держави……………. 1.1. Передумови утворення..................................................................... 1.2. Об'єднання Волині і Галичини………………………………...….. 1.3. Розбудова держави за Данила Галицького...................………..... ІІ. Джерела права їх суть та значення................................................... 2.1. Джерела права.................................................................................... 2.2. Руська правда..................................................................................... 2.3 Церковне право................................................................................... 2.4 Князівське законодавство.................................................................. 2.5 Магдебурзьке право............................................................................ ІІІ. Система органів влади і управління.............................................. 3.1. Верховна влада................................................................................... 3.2. Боярська рада...................................................................................... 3.3. Віче...................................................................................................... 3.4. Система управління........................................................................... Висновок.................................................................................................... Список використаної літератури..........................................................


Cгенерировано за 0.007010 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100