Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Теория государства и права

Тема: «Китайське та японське право» (ID:59339)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 35 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ

Розділ 1. Китайське право
1.1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем
1.2. Поняття китайського права і його джерела
1.3. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права. Система права, норма права, кодифікація
Розділ 2. Японське право
2.1. Поняття, особливості формування та джерела права сучасної Японії
2.2 Система права сучасної Японії
2.3 Закон. Кодифікація
Розділ 3. Звичаєве право Африки і Мадагаскару
3.1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем, основні риси звичаєвого права
3.2 Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки

Висновки
Використана література

Список литературы:

Список використаних джерел
1. Конституція України: Прийнята на п”ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №30.- ст.141.
2. Алексеев С.С., Архипов С.Ш. Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов и факультетов. М.- 1998 г.
3. Афанасьев В.С., Общая теория государства и права.- М.- 2001 г.
4. Білоус А.О. Політико – правові системи : світ і Україна: Навчальний посібник для вузів – К: МАУП.- 1997 р.
5. ВенгеровА.В. Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов.- М.-« Новый юрист», 1998 г.
6. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К. – 2000.
7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права.- К.- Кондор,- 2002 р.
8. Кириченко С.О. Громадянське суспільство і правова держава. – К. – 1999.
9. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенко С.А.Загальна теорія держави і права.- К.- Юрінком Інтер.- 2000 р.
10. Комаров С.А., Малько А.Р. Теория государства и права. Издат. Норма.- М.- 2003 г.
11. Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права.- К.- 2000 р.
12. Котюк В.О. Теорія права : Курс лекцій.- К: Вентурі 1996 р.
13. Котюк В. О. Основи держави і права.- К.- 1999 р.
14. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти.= К.- Атіка.- 2003 р.
15. Лазарев В.В. Теория государства и права. – М. – 1992.
16. Марченко П.О. Теория государства и права. Московский госуд. университет.- 1987 г.
17. Матузова М.А. Теория государства и права. М.-1997 г.
18. Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия.- М: ПРИОР.- 2000 р.
19. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. – М.-2001 г.
20. Оніщенко Н.М. Правова система: проблема теорії. – К. – 2002.
21. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – К.-2000 р.
22. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Х. – 2000.
23. Сырых В. М. Теория государства и права. – М. 2001 г.
24. Сурилов В. Р. Теория государства и права. – К.- 1989 г.
25. Ткаченко В.Д., Цвіка М.В., Петришин О.В.Загальна теорія держави і права. Х.-“ Право”.- 2002 р.
26. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – Х. – 1997.
27. Черданцев А.Ф. Теория государства и права.- М.- 1999 г.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Система права
  Вступ Розділ 1. Китайське право 1.1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем 1.2. Поняття китайського права і його джерела 1.3. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права. Система права, норма права, кодифікація Розділ 2. Японське право 2.1. Поняття, особливості формування та джерела права сучасної Японії 1.2. Система права сучасної Японії 1.3. Закон. Кодифікація Розділ 3. Звичаєве право Африки і Мадагаскару 3.1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем, основні риси звичаєвого права 1.2. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки 1.3. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару Висновки Список використаних джерел

 • Право власності
  Зміст Вступ 3 1. Право власності 5 2. Зобов'язальне право 10 3. Майнове право 11 4. Спадкове право 12 5. Вплив римського права 14 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 • Російське право та "Руська правда"
  1. Вступ 2 2. Правове положення населення 2 3. Походження і джерела 4 4. Цивільне право 5 4.1 Право власності 5 4.3 Зобов'язальне право 7 4.3 Спадкоємне право. 8 5. Злочин і покарання 10 6. Суд і процес 14 7. Висновок 16 Список використовуваної літератури. 17

 • Право власності, право господарського відання, право оперативного відання, право оперативного використання
  Зміст 1. Право власності, право господарського відання, право оперативного відання, право оперативного використання 3 2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 12 Задача 17 Список використаних джерел 20

 • Право власності, право господарського відання, право оперативного відання, право оперативного використання
  Зміст 1. Право власності, право господарського відання, право оперативного відання, право оперативного використання 3 2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 12 Задача 18 Список використаних джерел 20

 • Рівність прав і свобод людини і громадянина
  План Вступ. 3 1. Рівність прав і свобод людини і громадянина 4 2. Право на повагу людської гідності 5 3. Право на свободу совісті 8 4. Право громадян на об'єднання в громадські організації (право асоціації) 11 5. Право на мирні збори 12 6. Право на звернення 13 7. Право на освіту 13 8. Обов'язок кожного дотримуватися Конституції і законів України 14 Висновок 15 Література 16

 • Право приватне і право публічне
  Зміст Вступ 3 1. Право приватне і право публічне 4 2. Джерела приватного права 7 3. Значення римського приватного права 9 4. Приватне право і цивільне право 11 5. Метод цивільного права 12 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 • Основи теорії держави і права
  Зміст 1. Основи теорії держави і права 3 2. Характеристика окремих галузей права 5 3. Конституція України: функції і внутрішня структура 7 4. Адміністративне право України 10 5. Цивільне право 11 6. Спадкування за цивільним правом 13 7. Сімейне законодавство 15 8. Особисті права та обов'язки батьків і дітей 16 9. Фінансове право 16 10. Екологічне право 17 11. Земельне право 18 12. Трудове право 19 13. Кримінальне право 21 14. Судові та правоохоронні органи 23 Практичні завдання 26 Задача 28 Перелік використаної літератури 29

 • "ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ПОВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДЗНАКИ"
  ЗМІСТ ВСТУП 2 ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ВИДИ. 5 1.1 Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності. 5 1.2 Право державної власності. 7 1.3 Право колективної власності. 8 1.4 Право приватної власності. 11 ГЛАВА 2 ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 13 2.1 Право орендаря як речове господарське право. 13 2.2 Право внутрішньогосподарського ведення майном. 16 2.3 Порівняльна характеристика права власності та права повного господарського ведення. 17 ЗАКЛЮЧЕННЯ 21 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 23 ПРИМІТКА 24 ДОДАТОК 25


Cгенерировано за 0.005079 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100