Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Теория государства и права

Тема: «Державно-правовий вплив на политиику» (ID:59353)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 35 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ


Вступ 3
Розділ 1. Роль політики у суспільстві 5
1.1. Структура і функції політичної системи 5
1.2. Політичні відносини, політичні та правові норми у державі 8
Розділ 2. Держава в політичній системі суспільства 14
2.1. Поняття політичної системи 14
2.2. Держава як елемент політичної системи суспільства 16
Розділ 3. Взаємодія держави з різними елементами політичної системи 28
3.1. Держава і політичні партії 28
3.2. Держава і громадські об’єднання Взаємодія держави з іншими елементами політичної системи 32
Висновок 35
Список використаної літератури 37

Список литературы:

Список використаної літератури
1. Алексєєв С.С. Держава і право. –М., 1993.
2. Алексєєв С.С. Загальна теорія права. – М.,1981.
3. Бабосов Е. Політична культура радянської людини: Питання теорії в життя: Сб. статей. М.
4. Бодіо Т. Свідомість і політичне поводження: обмеження раціональності політичних дії. Елементи теорії політики. – М.1995р.
5. Боднер. Політична культура суспільства і її обумовленості: Політологія вчора і сьогодні. М-, 1990.
6. Гаджиєв К.С., «Введення в політичну науку: підручник»; Москва, Логос, 1999 р.
7. Гаджиєв К.С., «Політична наука»; Москва, Міжнародні відносини, 1996р.
8. Гаджиєв К.С., Каменська Г.В. , Родіонов А.Н. і ін. «Введення в політологію» Москва, «Освіта», 1993р.
9. Загальна теорія держави і права. Академічний курс у 2-х томах. Відп. ред. проф. М. Н. Марченко. - Том 1. Теорія держави. - М.: Видавництво "Зерцало", 1998.
10. Загальна теорія права і держави / Під Ред. В.В. Лазарєва. – М., 1996
11. Історія політичних партій Росії / Під ред. Зевелєва А.К., Москва, Вища школа, 1994 р.
12. Кейзеров Н.М. Політична і правова культура. М.,1983.
13. Кочєтков А.П., «Політичні партії і цивільне суспільство»; Москва, Інститут Соціології, 1990 р.
14. Кравчук М.В., Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. – 3 – тє вид., змін. і доп. – Тернопіль: Карт-юланш, 2002. – 247 с.
15. Краснов Ю.К., Кривогуз И.М., Неминущий В.П. «Основи науки про політику» Частина1,2. Москва,: Вид-во Моск. комерц. ун-та 1993 р.
16. Крилова Н.С., «Взаємодія держави і політичних партій у буржуазному суспільстві»; Москва, Наука, 1987 р.
17. Курс лекцій по Політології; за редакцією Радугіна А.А. 1997 р.
18. Мальцев В. А. . «Основи політології.» Москва. 1998.
19. Мухаєв Р.Т. Політологія:підручник для Вузов. –москва,"Видавництво ПРІОР", 1998. - 368 с.
20. Мухаєв Р. Т. Політологія. 1997
21. Мчєдлов М. П. . «Політика і релігія. Історичний аспект.» Москва. 1987.
22. Основи політології / під ред. А. Боднара. –Л., 1991.
23. Політологія. Курс лекцій. Під ред. Профес. М.Н. Марченко. Вид. Моск. Університету. 1993р.
24. Політологія: Навчальний посібник / Н. П. Денисюк, Т. Г. Соловей, Л. В. Старовойтова. 1997
25. Політологія: навчальний посібник/ Авт. колектив Клементьєв Д.С. і ін.: Москва, Знання, 1997 р.
26. Політологія: підручник для вузів Під ред. Лавриненко В.Н., : Москва, Юнити, 1999 р.
27. Предвєчный Е.Л. Основи політичної соціології. Вип. 2. Ростов н/Д, 1990 р.
28. Теорія держави і права Курс лекцій /Під ред. М.И.Марченка. –М., 1996.
29. Теорія держави і права. Підручник для юридичних вузів і факультетів /Під ред. В.М. Корельского і В.Д. Перевалова. –М., 1997
30. Теорія держави і права: Курс лекцій / Під Ред. Н.И. Матузова й А.В.Малько. –М., 1997.
31. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/ За ред.. О.В.. Зайчука., Н.И. Оніщенко. –К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
32. Дмитрієв Ю.А. Співвідношення понять політичної і державної влади в умовах формування цивільного суспільства. //Держава і право. – 2004 - №8.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Державно-правовий режим Української держави
  Вступ 3 1. Державно-правовий режим Української держави 4 2. Пряма (безпосередня) демократія та її форми. 10 3. Народовладдя - основа представницької демократії. 15 Висновки. 24 Література 26

 • Правові вчення Франції
  1. Виконати тестові завдання 3 2. Державно-правові вчення у Франції в 17-18 ст.ст. 6 2.1. Загальна характеристика державно-правових поглядів французької Просвіти 6 2.2. Основні напрями державно-правової думки 12 Література 16

 • Державно-правовий вплив на политику
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика політики та політичної системи суспільства 5 1.1. Політика як стратегічний курс розвитку країни 5 1.2. Системний підхід до аналізу політичного життя 6 1.3. Загальна характеристика політичної системи суспільства 9 2. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. Її вплив на політику 15 2.1. Держава як елемент політичної системи суспільства 15 2.2. Держава і політичні партії 22 2.3. Держава і громадські об’єднання 25 2.4. Взаємодія держави з іншими елементами політичної системи Вплив держави на політику 27 3. Особливості впливу права на політику 31 3.1. Право і політична система суспільства 31 3.2. Взаємозв’язок права і політики 36 Висновок 38 Список використаних джерел 41

 • Державно-політичний режим
  Вступ 3 1.Поняття державно-політичного режиму 5 2. Поняття і види демократичних режимів 12 3. Поняття і види антидемократичних державно-політичних режимів 17 Висновки 32 Список літератури 34

 • Державно-правові погляди Козачинського, Прокоповича, Сковороди, Козельського
  Зміст Вступ 2 1. Державно-правові погляди М. Козачинського та Г. Сковороди 2 2. Державно-правові ідеї у поглядах Ф. Прокоповича 7 3. Державно-правові ідеї у поглядах Якова Козельського 10 Висновки 12 Використана література 13

 • Німеччина після Другої світової війни
  ЗМІСТ Вступ 2 1) Потсдамська конференція про майбутнє Німеччини 2 2) Створення ФРН: державно-правовий розвиток 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12

 • Форма держави
  Вступ 3 1. Поняття та структура форми держави 5 2. Форма державного правління 10 3. Форма державного устрою 15 4.Державно-правовий режим 23 Висновок 27 Список використаних джерел та літератури: 29

 • ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УРСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  План Вступ 2 1. Перебудова радянського державного апарату на військовий лад 3 2. Німецький окупаційний режим в Україні. 7 3. Особливості розвитку радянського права в роки війни 9 Висновки 14 Література. 15

 • Поняття і форми державно-територіального устрою
  План Вступ 2 1. Поняття і форми державно-територіального устрою. 3 2. Унітарна держава (унітаризм). 4 3. Федеративний устрій (федералізм). Розподіл компетенції і відносини між федерацією і її суб'єктами. 7 Література 21


Cгенерировано за 0.006733 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100