Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Право

Тема: «АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» (ID:6200)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 22 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

1. Вступ.
2.Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління.
3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень.
4.Класифікація актів державного управління.
5.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог.
6.Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного управління.
7.Висновок.
8.Використана література.

Список литературы:

Нормативні акти та література, використані для написання курсової роботи:
1.Конституція України;
2.Цивільний кодекс України;
3.Кодекс про адміністративні правопорушення України;
4.Кримінальний кодекс України;
5.Кодекс законів про працю України;
6.Конституція (Основний Закон)Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20.04.78;
7.Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 08.06.95 (ВВР 1995 №18 ст.133);
8.Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 (ВВР 1993 №4 ст.19);
9.Закон України від 20.12.90 «Про міліцію» (ВВР 1991 №4 ст.20);
10.Закон України від 07.02.91 «Про власність» (ВВР 1991 №20 ст.249);
11.Закон України від 27.03.91 «Про підприємства в Україні» (ВВР 1991 №24 ст.272);
12.Закон України від 25.06.91 «Про систему оподаткування» (ВВР 1997 №16 ст.119);
13.Закон України від 04.06.91 "Про арбітражний суд"(ВВР 1991 №36 ст.469);
14.Закон від 05.03.92 «Про Представника Президента України» (ВВР 1992 №23 ст.335);
15.Закон України від 19.12.92 «Про доповнення Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін і доповнень до статей 106,114-5 і 120 Конституції України»(ВВР 1993 №9 ст.60);
16.Закону України від 15.12.92 «Про статус суддів» (ВВР 1993 №8 ст.56);
17.Закон України від 16.10.96 «Про Конституційний Суд України» (Голос України від 22.10.96);
18.Закон України від 21.05.97 «Про місцеве самоврядування в Україні» (Голос України від 12.06.97);
19.Закон України від 31.12.98 «Про державний бюджет України на 1999 рік»(Урядовий Кур’єр від 28.01.99);
20.Постанова Верховної Ради України від 27.07.94 «Про порядок введення в дію Регламенту Верховної Ради України» (ВВР 1994 №35 ст.338);
21.Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29.07.91 «Про затвердження Дисціплінарного статуту органів внутрішніх справ Української РСР»;
22.Постанова ЦК Компартії України та Ради Міністрів УСРС від 28.05.74 №292 «Про заходи по виконанню Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про подальше удосконалення діяльності добровільних народних дружин з охорони громадського порядку» (Систематичний збірник діючого законодавства УРСР, т.22,К.,1977 ст.299);
23.Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 №13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (ВВР 1993 №10 ст.77);
24.Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 «Про систему валютного регулювання та контролю» (ВВР 1993 №17 ст.184);
25.Декрет Кабінету Міністрів України від 25.03.93 №56-93 «Про місцеві податки і збори»(ВВР 1993 №13 ст.113);
26.Рішення Конституційного Суду України від 25.11.98 N15-рп/98;
27.Указ Президента України від 03.10.92 N 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;
28.Указ Президента України від 10.06.97 №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» (Урядовий кур'єр, 14.06.97);
29.Указ Президента України від 06.11.98 №1222/98«Про гербовий збір» (Урядовий кур'єр, 19.11.98);
30.Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.91 N 114 «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР»;
31.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»(ЗП України 1993 №1-2 ст.28);
32.Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.93 N 1094 «Про затвердження Правил дорожнього руху» (ЗП України 1994 №5 ст.119);
33.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах здоров'я та вищих медичних закладах освіти"(ЗП України 1996 №18 ст.501);
34.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 "Про затвердження Iнструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації";
35.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади";
36.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.98 №1976 «Про затвердження Порядку виробництва, зберігання, обліку та реалізації марок гербового збору»;
37.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.99 №195 «Про визнання такими, що втратили чинність, окремих положень постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1138 та від 12 травня 1997 р. N 449»(Урядовий кур’єр від 23.02.99);
38.Наказ МВС СРСР від 20.04.87 №87 «Інструкція по роботі дільничого інспектора міліції»;
39.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.93 N 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності»;
40.Наказ Міністра юстиції України від 03.02.94 N 6/5 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ВЕДЕННЯ НОТАРIАЛЬНОГО ДIЛОВОДСТВА";
41.Наказ Державного комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації, Головного архіву при Кабінеті Міністрів України від 03.03.97 N 25/7 "Про затвердження Iнструкції про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання";
42.Наказ Міністра юстиції України від 13.03.97, N 22/5, "Про затвердження Iнструкції з діловодства у Верховному Суді Автономної Республіки Крим, обласному, міжобласному, Київському і Севастопольському міських, районному (міському) судах";
43.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 N 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»;
44.Постанова Правління Національного банку України від 04.01.98, N 1,"Про затвердження Iнструкції з діловодства в центральному апараті та установах Національного банку України";
45.Наказ Міністра освіти України від 30.01.98 N 325 "Про затвердження Iнструкції про ділову документацію в дошкільних закладах";
46.Наказ Державної податкової адміністрації від 17.12.98, N 636 «Про затвердження форми і Порядку складання розрахунку сум сплаченого гербового збору»;
47.Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації та Ощадного банку України від 18.12.98 N 261/637/62 «Про затвердження Порядку обліку коштів, що надходять від реалізації марок гербового збору, і звітності про кількість та номінальну вартість реалізованих та нереалізованих марок гербового збору»;
48.Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України від 22.12.98 N 838 «Про внесення доповнень до деяких наказів МЗЕЗторгу України»;
49.Інструкція з діловодства в апараті Торгово-промислової палати України, затверджена Рішенням Президії ТПП України 21.01.99 №42(3));
50.Постанова Національного банку України від 27.01.99 N 38 «Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Національного банку України»;
51.Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та службовців. Державний Комітет СРСР з праці та соціальних питань М.1989 «Економіка»;
52.Адміністративне право під ред.Ю.М.Козлова М.1968 «Юридична література»;
53.Л.В.Коваль Адміністративне право, курс лекцій. К.1998 «Вентурі»;
54.Державне управління: теорія і практика під ред. Авер’янова В.Б. К. 1998 «Юрінком Інтер».

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Правові акти державного управління
  ПЛАН 1. Правові акти державного управління…………………………..1 стр. 2. Практична частина………………………………………………..16 стр. Використана література……………………………………………...26 стр.

 • Акти державного управління, їх види, характеристики та вимоги до них
  Зміст Вступ 3 1. Місце адміністративного права в правовій системі України 5 2. Акти державного управління, їх види, характеристики та вимоги до них 10 3. Порушення законодавства про бюджетну систему України 21 4. Організаційно правові засади підприємницької діяльності 24 5. Правове положення Міністерства фінансів України 29 Висновки 33 Список джерел 36

 • Значення та функції державного управління в суспільному житті
  Вступ 3 Розділ 1. Державне управління: поняття та сутність 4 1.1. Поняття і сутність державного управління 4 1.2. Види державного управління 20 Розділ 2. Значення та функції державного управління в суспільному житті 26 2.1. Система органів державного управління та її функції 26 2.2. Вплив державного управління на реформування сучасного суспільства 45 Розділ 3. Соціальна сфера як об’єкт державного управління 55 3.1. Актуальні проблеми державного управління в соціальній сфері 55 3.2. Зміст і методи реформування державного управління в соціальній сфері 56 Висновки 62 Список використаної літератури 62

 • Форми державного управління
  Зміст: Вступ 3 1. Методи державного управління 4 1.1 Поняття методів державного управління 4 1.2 Види методів державного управління 6 2. Форми державного управління 10 2.1 Поняття форми державного управління 10 2.2 Види форм державного управління 12 Висновок 19 Список використаних джерел 20

 • Поняття державного управління і його науки
  План Вступ 1. Поняття державного управління і його науки. 2. Зміст державного управління. 3. Державне управління у системі суспільних та юридичних наук. 4. Функції науки державного управління. 5. Принципи державного управління. Висновки Список літератури

 • Поняття управління. Суть державного управління
  ПЛАН ВСТУП .....................................................................................................................3 Поняття управління. Суть державного управління .............................................4 Риси управління ......................................................................................................4 Цілі державного управління ..................................................................................6 Функції .....................................................................................................................6-7 Принципи державного управління ........................................................................8-9 ВИСНОВОК .............................................................................................................11 ЛІТЕРАТУРА ...........................................................................................................14

 • Державне управління в умовах адміністративної реформи
  План: Вступ .........................................................................................................3 1. Сутність державного управління, основні риси і принципи .4 2. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади .............................................................................................14 3. Практика державного управління в Україні: тест на відповідність принципам світової теорії й практики адміністративно-державного управління....................................................................................19 4. Концепція адміністративної реформи і розвиток адміністративного законодавства .................................................................27 Висновок ................................................................................................32 Список використаної літератури.....................................................33

 • Функції державного управління
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття та зміст державного управління 4 2. Основні функції державного управління 7 3. Державне управління транспортною системою України 11 4. Загальні засади управління освітою 13 Висновки 18 Список використаних джерел 20

 • Сутність та особливості державного управління
  Зміст Теоретична частина 3 1. Сутність та особливості державного управління 3 2. Поняття і види форм державного управління 5 3. Поняття та види методів державного управління 7 4. Правова форма методів державного управління 13 Практична частина 15 Список використаної літератури 21


Cгенерировано за 0.006097 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100