Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Педагогика

Тема: «Теоретико-практичні засади комплексного підходу до розвитку мовлення й мислення в період навчання грамоти» (ID:62629)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ 3
Розділ 1. Розвиток мовлення й мислення першокласників у період навчання грамоти як об'єкт теоретичних і практичних досліджень 9
1.1. Розвиток психічних функцій молодшого школяра 9
1.2. Розвиток мовлення молодших школярів як предмет лінгводидактичного дослідження 10
1.3. Розвиток зв'язного мовлення й мислення молодших школярів в період навчання грамоти 14
Розділ 2. Теоретико-практичні засади комплексного підходу до розвитку мовлення й мислення в період навчання грамоти 20
2.1. Використання малих фольклорних жанрів: (скоромовки, лічилки, за гальки, прислів'я, приказки) у розвитку мовлення й мислення в період навчання грамоти 20
2.2. Використання ребусів для розвитку мислення в період навчання грамоти 24
Розділ 3. Експериментальне дослідження ефективності розвитку мовлення в період навчання грамоти на основі комплексного підходу 33
Висновки 36
Список використаної літератури 39

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Барвисте мовлення. Вправи для розвитку мовлення в період навчання грамоти: Посібник для вчителів. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - 48 с.
2. Барвисте мовлення. Зошит з розвитку мовлення. 1 клас. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - 80 с.
3. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. - М.: Просвещение, 1966. - 308 с.
4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М., 1996.
5. Давыдов В.В. Младший школьник как субъект учебной деятельности // Вопросы психологии, 1992. - № 3-4. - С. 14.
6. Діяльнісний підхід до розвитку мовлення // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 3: Педагогіка і психологія. - 1997. - №1(3). - С. 140-142.
7. До питання розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти // Збірник науково-практичних матеріалів всеукраїнської конференції "Педагогічна наука - сучасній школі". - Кременець, 1999. - С. 176-180.
8. Комплексні вправи для розвитку мовлення в період навчання грамоти // Початкова школа. - 1997. - №12. - С. 25-30.
9. Комплексні мовні вправи у підготовчій групі // Палітра педагога. - 1999. - №4. - С.14-16.
10. Комплексний підхід до розвитку мовлення у період навчання грамоти // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 78. Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута, 2000. - С. 102-108.
11. Котирло В.К. Готуємо дитину до школи. - К., 1981.
12. Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. Учебное пособие для студентов психол. фак. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 352 с.
13. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. - М., 1990.
14. Методика викладання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І. Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. - К.: Ленвіт, 2000. - 264 с.
15. Навчання і виховання учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. Савченко О.Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
16. Пєшковський А.М. Мова мого народу. - К., 1984.
17. Прикладне застосування положень теорії мовленнєвої діяльності для вдосконалення методики розвитку мовлення (На прикладі періоду навчання грамоти) // Актуальні проблеми менталінгвістики: Наук. зб.. - К.: Брама, 1999. - С. 193-194.
18. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. - К.: Освіта, 1998. - С. 12-79.
19. Розвиток мовлення в період навчання грамоти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 1: Лінгводидактика. - 1998. - №2 (1). - С. 15-18.
20. Сапун Г., Пачашинська М., Орап М. Зошит для письма і розвитку мовлення. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - 64 с.
21. Cапун Г.М., Пачашинська М.О., Орап М.О. Уроки навчання грамоти. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - 160 с.
22. Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте // Вопросы психологии, 1990. - № 3.
23. Удосконалення мовленнєвого розвитку першокласників у період навчання грамоти // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи початкової освіти". - Глухів, 1999. - С. 33-35.
24. Цукерман Г.А. и др. Обучение учебному сотрудничеству // Вопросы психологии, 1993.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Методика уроків розвитку зв’язного мовлення у період навчання грамоти
  Вступ 3 1. Логіко-історичний аналіз проблеми розвитку зв’язного мовлення в початковій школі 6 1.1. Розвиток мовлення як психолого-педагогічна проблема 6 1.2. Сучасні погляди на проблему розвитку мовлення в початковій школі 11 1.3. Особливості розвитку мовлення у сучасній початковій школі 20 Висновки до першого розділу 33 2. Методика уроків розвитку зв’язного мовлення у період навчання грамоти 34 2.1. Зміст роботи з розвитку зв'язного мовлення молодших школярів 34 2.2. Предметно-практична ігрова діяльність на уроках розвитку мовлення 44 2.3. Методика роботи над словом і реченням у процесі навчання грамоти 58 Висновки до другого розділу 62 Висновки 63 Список використаної літератури 65 Додатки 69

 • Формування та вдосконалення якостей читання в період навчання грамоти
  І. Вступ -3- ІІ. Основна частина 1. Психолого-педагогічні основи методики навчання грамоти -6- 2. Читання – вид мовленнєвої діяльності -11- 3. Види та якості читання в букварний період, прийоми їх формування та вдосконалення -25- 4. Розробка уроку читання в період навчання грамоти з прийомами розвитку здібностей молодших школярів -30- ІІІ. Заключна частина Аналіз спостережень, висновки, методичні рекомендації після проведення розробленого уроку -41- ІV. Загальні висновки -48- V. Список використаної літератури -49-

 • Теоретичні та практичні засади письма та писемного мовлення
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь 5 1.1. Вимоги до вправ для навчання писемного мовлення в закладах середньої освіти 5 1.2. Контроль при навчанні мовлення іноземною мовою 12 Розділ 2. Теоретичні та практичні засади письма та писемного мовлення 16 2.1. Вимоги, механізм та техніка письма на уроках іноземної мови 16 2.2. Система вправ для навчання писемного спілкування учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи 24 Висновки 40 Резюме 42 Список використаної літератури 43

 • Види роботи, сприяючі розвитку зв'язного мовлення молодших школярів
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Завдання і шляхи розвитку усного мовлення дітей 5 1.1 Роль розвитку усного мовлення молодших школярів у добукварний період 5 1.2 Основні вимоги до усного мовлення і мислення молодших школярів 9 1.3 . Види мовлення. Розвиток мислення - основа мовних вправ. 10 Розділ 2. Види роботи, сприяючі розвитку зв'язного мовлення молодших школярів 17 2.1. Методика роботи над словником 17 2.2. Робота над словосполученням і реченням 22 2.3. Усний переказ і письмовий виклад 25 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 • Методика використання сюжетних малюнків на уроках навчання грамоти
  Вступ 3 Розділ 1. Методика роботи із сюжетним малюнком як психолого-педагогічна проблема 6 1.1. Психолого-педагогічні погляди на роботу із сюжетними малюнками в період навчання грамоти 6 1.2. Види наочності 11 Висновки до першого розділу 13 Розділ 2. Методика використання сюжетних малюнків на уроках навчання грамоти 14 2.1. Сюжетні малюнки в навчанні молодших школярів на сучасному етапі 14 2.2. Використання сюжетних малюнків на уроках навчання грамоти 16 Висновки до другого розділу 30 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 • Методи розвитку мовлення у дошкільників
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку мовлення у дошкільників 7 1.1 Проблемні питання дошкільної освіти та шляхи їх вирішення 7 1.2 Розвиток рідного мовлення та підготовка дошкільнят до навчання у школі 11 Розділ 2. Методи розвитку мовлення у дошкільників 17 2.1 Обґрунтування діагностичного методу розвитку мовлення 17 2.2 Експериментальна робота з розвитку мовлення 21 Висновки 26 Використана література 27

 • Розвиток мислення учнів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку писемного мовлення у початковій школі 5 1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури 5 1.2 Основні проблеми розвитку писемного мовлення у школярів молодших класів 8 Розділ 2. Розвиток мислення учнів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення 12 2.1 Педагогічний досвід з розвитку писемного мовлення 12 2.2 Дослідження рівня розвитку мовлення молодших школярів 18 2. 3 Результати дослідження та висновки 23 Висновки 28 Список використаної літератури 29 Додаток 30

 • Мислення як психологічна категорія
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Мислення як психологічна категорія 6 1.1. Теорія мислення, розумові процеси та види мислення 6 1.2. Розвиток мислення дітей дошкільного віку 17 1.3. Розвиток мовлення дитини і його зв'язок з мисленням 21 1.4. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення дошкільників 27 Розділ 2. Методи діагностики мислення дітей дошкільного віку 30 2.1. Методики для оцінки образно-логічного мислення 30 3.2. Методики для оцінювання наочно-дійового мислення 38 Висновки 45 Список використаної літератури 47

 • Типи мислення
  Вступ 3 І. Проблема розвитку логічного мислення в теорії і практиці початкової школи 7 1.1. Загальна характеристика типів мислення. 7 1.2. Дидактичні умови використання системи нестандартних задач для розвитку логічного мислення 19 ІІ. Шляхи розвитку логічного мислення у процесі навчання 27 2.1. Методична система формування логічного мислення молодших школярів через систему нестандартних задач 27 2.2. Експериментальна перевірка ефективності укладеної методичної системи 33 Висновки 37 Список використаної літератури 38 Додатки 41


Cгенерировано за 0.006856 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100