Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «"В.О. Сухомлинський про трудове виховання"» (ID:62758)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 31 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. В.О. Сухомлинський - видатний український педагог 5
1.1. Наукова спадщина В.О. Сухомлинського 5
1.2. Педагогічна система В.О. Сухомлинського 8
Розділ 2. Психологічні особливості трудової діяльності 18
2.1. Психологія і трудове виховання 18
2.2. Праця і всебічний розвиток особистості за Сухомлинським 19
2.3. Основні види людської діяльності 21
Розділ 3. Теоретичні основи проблеми трудового виховання за В.О. Сухомлинським 23
3.1. Ступені трудового становлення особистості 23
3.2. Трудове навчання в системі трудового виховання 24
3.3. Психологічні особливості трудової діяльності старших школярів 26
3.4. Спонукання школярів до трудового самовиховання 27
3.5. Роль і місце педагога в трудовому вихованні школярів 28
Висновки 29
Список використаної літератури 31

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). - К.: Райдуга, 1994.
2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! - М.: Просвещение, 1983.
3. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? - М.: Просвещение, 1986.
4. Бабанський Ю.К., Поташник М.М. Оптимізація педагогічного процесу (в запитаннях і відповідях). - К.: Рад. шк., 1984.
5. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. - М.: ЦГЛ, 1985.
6. Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальных классах. - М.: Просвещение, 1986.
7. Богуш А.М., Смовсъка О.І. Етичні бесіди в 1-3 класах. - К.: Знання, 1981.
8. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава: Полтавський вісник, 1994.
9. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К.: Академія, 2001.
10. Гапон ЮЛ. Виховання як соціальний процес. - Запоріжжя; Донецьк, 1992.
11. Глущенко А.Г. Внеклассная работа в начальных классах. - К.: Высшая школа, 1982.
12. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Когда книга учит. - М.: Педагогика, 1988.
13. Гринченко И.С. Игра в теории обучения, воспитании и коррекционной работе. - М.: ЦГЛ, 2002.
14. Гурин І.І. Де живе жар-птиця? - К.: Веселка, 1991.
15. Iващенко Ф.І. Праця і розвиток особистості школяра. - К.: Либідь, 1986.
16. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища шк., 1997.
17. Кононенко Е.Л. Трудове виховання дітей в сім'ї. - К.: Радянська школа, 1988.
18. Корчак Я. Як любити дітей. - К.: Вища школа, 1976.
19. Кузьминський А.І., Омеляненко Л.В. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003.
20. Куриленко Т.М. Воспитание нравственности: Задачи и упражнения. - М.: Просвещение, 1983.
21. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - Харків, 1977.
22. Луначарський А.В. О народном воспитании. - М., 1958.
23. Мир детства. Младший школьник / Под ред. А.Г. Хрипковой. - М.: Наука, 1988.
24. Народ скаже - як зав'яже: Українські народні прислів'я, приказки, загадки. - К.: Вид-во дитячої літератури "Веселка", 1971.
25. Огородников А.А. Содержание и методика воспитательной работы в группах продленного дня. - М.: ЦГЛ, 1988.
26. Осипова М.П. Методика воспитательной работы. Практикум. - Минск: Знание, 1991.
27. Основи виробничої психології і педагогіки / За ред. проф. Д.О. Сметаніна. - К.: Вища школа, 1982.
28. О трудовом воспитании: Хрестоматия. - М.: Просвещение, 1983.
29. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. - М.: Просвещение, 1987.
30. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1988.
31. Платонов К.К. Узагальнення характеристик як засіб соціально-психологічного вивчення особистості. - К.: Наукова література, 1999.
32. Птутов П.Р. Политичехническое образование школьников. - М.: Педагогика, 1986.
33. Подласый И.П. Педагогика. - М.: Владос, 1999.
34. Савин Н.В. Педагогіка. - М.: Просвещение, 1978.
35. Сизый А.А. Воспитательная работа в начальных классах. - Минск: Знание, 1986.
36. Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти т. - К.: Вища школа, 1977.
37. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибрані твори: В5т. - Т. 1. - К.: Радянська школа, 1976.
38. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5 т. - Т. 3. - К.: Радянська школа, 1976.
39. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання. - К.: ЦНЛ, 2004.
40. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Академія, 2000.
41. Фрiдман Л.М., Кулагiна І.Ю. Псiхологичний довідник учителя. - К., 1988.
42. Чубенко В.Т. Вихователь групи подовженого дня і вчитель. - К.: Освіта, 1981.
43. Шабалина З.П. Учебно-воспитательная работа в первом классе четырехлетней начальной школы. - М.: Просвещение, 1988.
Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри. - К.: Вища школа, 2004.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Основні принципи трудового виховання В.О. Сухомлинський
  Зміст Вступ 3 1. В.О. Сухомлинський - біографічна сторінка. 4 2. Основні принципи трудового виховання. 7 3. Види трудової діяльності учнів та педагогічні вимоги до її організації. 14 4. Трудове навчання. 18 5. Виховання і розвиток здібностей, схильностей і покликання 24 6. Зв'язок методів трудового виховання з методами розумового, морального, фізичного та естетичного виховання. 33 7. Приклад як метод трудового виховання. 35 8. Вправа як метод трудового виховання. 37 9. Виконання колективних завдань, змагання. 39 10. Висновок 41 Література 43

 • В. О. Сухомлинський про роль сім'ї у формуванні моральних цінностей особистості дитини
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади питання морального виховання дитини в сучасній школі та родині 6 1.1. Педагогічні основи морального виховання 6 1.2. Українська національна школа-родина ціннісний орієнтир суспільства 9 1.3. Етнопедагогічні основи української національної школи-родини 13 Розділ 2. В. О. Сухомлинський про роль сім'ї у формуванні моральних цінностей особистості дитини 19 2.1. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї 19 2.2. Духовний ідеал сім'ї - першооснова життя дитини 33 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 • Трудове виховання молодших школярів в сім'ї
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Педагогічні основи трудового виховання 5 1.1. "Зміст виховання" як педагогічна проблема 5 1.2. Один із основних напрямків виховання - трудове виховання 7 1.3. Аналіз світової ситуації з викладання творчих дисциплін 10 Розділ 2. Трудове виховання молодших школярів в сім'ї 18 2.1. Родинне свято у соціальному вихованні учнів 18 2.2. Урок праці "Подаруємо свято осені своїй родині" 23 2.3. Ліплення з пластичного тіста 31 2.4. Дидактична гра "Весела карусель" на уроках праці 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39

 • "Трудове виховання"
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Психологічні особливості трудової діяльності 6 1.1. Психологія і трудове виховання 6 1.2. Праця і всебічний розвиток особистості 7 1.3. Основні види людської діяльності 9 Розділ 2. Теоретичні основи проблеми трудового виховання 11 2.1. Ступені трудового становлення особистості 11 2.2. Трудове навчання в системі трудового виховання 12 2.3. Психологічні особливості трудової діяльності старших школярів 14 2.4. Спонукання школярів до трудового самовиховання 15 2.5. Роль і місце педагога в трудовому вихованні школярів 16 Розділ 3. Шляхи й засоби розв'язання проблеми трудового виховання 17 3.1. Психологічна підготовка школярів до праці 17 3.2. Трудове навчання - важлива складова системи трудового виховання 18 3.3. Організація праці 21 3.4. Профорієнтаційна робота 23 Висновки 25 Список використаної літератури 27

 • "Трудове виховання школярів"
  ЗМІСТ І. Вступ. 1) Актуальність досліджуваної проблеми. 2) Суть поняття "трудове виховання". 3) Завдання трудового виховання. 4) Зміст трудового виховання, школярів. ІІ. Методи дослідження досліджуваної проблеми. 1) Розділ 1. Психологічні особливості трудової діяльності. 1.1.Основні види людської діяльності. 1.2.Суть поняття "трудова діяльність". 1.3. Мета і мотиви трудової діяльності. 2.Розділ 2. Теоретичні основи досліджуваної проблеми. 2.1.Ступені трудового становлення особистості. 2.2.Трудове навчання в системі трудового виховання. 3.Розділ 2. Шляхи й засоби розв'язання проблеми. 3.1. Психологічна підготовка школярів до праці. 3.2.Трудове навчання - важлива складова системи трудового виховання. 3.3.Організація праці. 3.4.Профорієнтаційна робота. ІІІ. Висновки. ІV. Використана література: V. Додатки.

 • Естетичне виховання
  Зміст ВСТУП.............................................................................................3 I. Естетичне виховання............................................................5 1.1. Роль естетичного виховання......................................5 1.2. Естетичне виховання школярів.................................9 II. Трудове навчання................................................................11 2.1. Поняття трудового навчання....................................11 2.2. Труд і розвиток особистості.....................................13 III. Естетичне виховання на уроках трудового навчання......14 ВИСНОВОК...................................................................................21 ЛІТЕРАТУРА.................................................................................23

 • Мета національного виховання
  Вступ 2 1. Суть національного виховання 3 2. Етапи процесу виховання 6 3. Поняття про методи виховання 7 4. Прийоми виховання, їх класифікація 11 Висновки 13 Література 14

 • "Мистецтво виховання у досвіді педагогів-новаторів.
  Зміст ВСТУП…………………………………………………………………….3 I. Педагоги -новатори………………………………………………..4 1.1. Ушинський К.Д. - основоположник педагогічної науки…4 1.2. А.С. Макаренко……………………………………………...11 1.3. В.О. Сухомлинський………………………………………..16 II. Досвід закордонних педагогів………………………….…….…..21 1.1. Система Френе………………………………………………21 1.2. І.Ф.Гербарт..…………………………………………………22 ВИСНОВОК………………………………………………………………24 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….26

 • А.С. Макаренко про проблеми сімейного виховання
  Зміст Завдання 1. А.С. Макаренко про проблеми сімейного виховання 3 1. А.С. Макаренко про основні умови успішного сімейного виховання 3 2. Справжній і хибний авторитет батьків 5 3. А.С. Макаренко про всебічний розвиток дітей в сім'ї 7 4. Внесок Макаренка в розвиток теорії сімейного виховання 9 Завдання 2. Законспектувати основні положення Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ ст. 11 Список використаної літератури 28


Cгенерировано за 0.005332 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100