Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Етапи становлення психіки» (ID:62915)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 22 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План
1. Етапи становлення психіки 3
2. Топографічна модель особистості за Фрейдом 9
3. Спілкування як сприймання партнерами один одного у процесі спілкування (перцептивний бік спілкування) 12
Список використаної літератури 22

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Андреева Г. М. Теоретические и методологические проблемы социальной психологи. - М.: Изд-во МГУ, 1977.
2. Введение в психологию / Под ред. А. В. Петрова. - М.: Академия, 1995.
3. Козлова И. Н. Личность как система конструкторов ( Некоторые вопросы психологической теории Дж. Келли) // Системные исследования. Ежегодник. 1975. - М.: Наука, 1976.
4. Майерс Д. Социальная психология. - С.-П.: Питер, 2000.
5. Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение, 1985.
6. Методы социальной психологии / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. А. Семёнова. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.
7. Немов Р.С. Психология. В 3-х книгах. - М.: Владос, 1999.
8. Общая психология / Под ред. А. В. Петровського. - М.: Просвещение, 1986.
9. Психология / Под ред. В. А. Крутецкого. - М.: Просвещение, 1974.
10. Социальная психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1987.
11. Ядов В.А. Социалогическое исследование: методология, программа, методы. - М.: Наука, 1985.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості
  ВСТУП 1 СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПСИХІКИ 2 Елементарна сенсорна психіка 4 Перцептивна психіка 5 Нижчий рівень перцептивної психіки 5 Вищий та найвищий стадії перцептивної психіки 6 ВИНИКНЕННЯ ПЕРВІСНОЇ СВІДОМОСТІ 7 Ілюстрація процесу становлення людини 7 Антропогенез - тривалий історичний процес переходу від первісної (доісторичної) людини до людини сучасної 8 УЗАГАЛЬНЕННЯ 17 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20

 • Особливості психічного розвитку
  Вступ 3 1. Особливості психічного розвитку 5 1.1. Кількісні та якісні зміни людської психіки. 5 1.2. Вироблення загальних психічних властивостей особистості 7 1.3. Переходи від нижчих до вищих форм психічного життя 7 1.4. Закономірності психічного розвитку 8 2. Рушійні сили розвитку психіки 10 2.1. Природне і соціальне у психічному розвитку 10 2.2. Зовнішні та внутрішні умови розвитку 11 2.3. Внутрішні суперечності — рушійні сили розвитку психіки 12 3. Навчання, виховання і розвиток психіки 16 4. Вікова періодизація психічного розвитку 20 Висновки 22 Література 25

 • Відмінність життєвих психологічних знань від наукових
  План 1. Відмінність життєвих психологічних знань від наукових……….2 стр. 2. Причина і сутність кризи психологічної науки……………………7 стр. 3. Функції психіки. Рефлекторність психіки. Відмінність психіки тварин від психіки людини…………………………………………..9 стр. 4. Умовні рефлекси. Механізм утворення умовного рефлексу……18 стр. 5. Психофізика Г. Фейхера. Предмет і задачі психофізики. Відчуття як похідна від зовнішньої стимуляції. Концепція порогів………….20 стр. 6. Зорові відчуття. Фактори, що впливають на абсолютний поріг зорової чутливості…………………………………………………….26 стр. 7. Кінестичні відчуття, їх основні властивості і форми ……………28 стр. Використана література…………………………………………………30 стр.

 • ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ЗАСНУВАННЯ І ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
  ПЛАН 1. Етапи становлення Європейського співтовариства. 2. Моделі Європейської інтеграції. 3. Заснування Європейського Союзу (ЄС) та його завдання.

 • . Поділ сенсорної психіки на рівні
  План 1. Поділ сенсорної психіки на рівні 3 2. Розвиток психічної діяльності в пренатальний період. Вродженні та придбанні в пренатальному розвитку поведінки 6 Список використаної літератури 8

 • Поділ сенсорної психіки на рівні
  План 1. Поділ сенсорної психіки на рівні 3 2. Розвиток психічної діяльності в пренатальний період. Вродженні та придбанні в пренатальному розвитку поведінки 6 Список використаної літератури 8

 • Етапи становлення та розвиток податкової системи в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Етапи становлення та розвиток податкової системи в Україні 5 2. Економічна сутність системи оподаткування 14 3. Формування ефективної структури економіки 36 Висновки 46 Список використаних джерел 47

 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  1. Цілі та основні напрямки ринкової трансформації економіки України. 3 2. Сутність, закономірності та етапи становлення і основні риси світового господарства. 6 2.1.Об'єктивність фор¬мування світового господарства 6 2.2.Етапи становлення. 7 2.3. Структура сучас¬ного світового господарства 9 2.4. Закономірності функ¬ціонування світово¬го господарства 9 Список літератури

 • Етапи становлення управлінського обліку в Україні та світі
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність управлінського обліку 4 1.1. Поняття, сутність, завдання управлінського обліку 4 1.2. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку 8 1.3. Предмет, об'єкти методи та функції управлінського обліку 19 Розділ 2. Етапи становлення управлінського обліку в Україні та світі 27 2.1 Етапи розвитку управлінського обліку 27 2.2 Управлінський облік як самостійна наука 31 2.3 Передумови появи управлінського обліку в Україні 33 Розділ 3. Сучасні напрямки управлінського обліку 36 Висновки 43 Список використаних джерел 45


Cгенерировано за 0.006794 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100