Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Ефективне управління виробництвом» (ID:63265)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 115 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

З М І С Т
Вступ………………………………………………………………………………………...4
Розділ 1. Методика дослідження
1.1 Короткий огляд літератури ………………………………………………......11
1.2 Методи й організація дослідження проекту
1.2.1 Сутність, зміст і види ефективності
виробництва...…………………………………………………………......14
1.2.2 Ефективність виробництва: система показників...…………........20
1.2.3 Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва
1.2.3.1 Класифікація істотних характеристик...……......………....22
1.2.3.2 Спрямованість діяльності і використання факторів
підвищення ефективності виробництва…………………....23
Розділ 2. Аналіз ефективності виробництва ВАТ "Ударний"
2.1 Характеристика об'єкта дослідження
2.1.1 Особливості технологічного процесу виробництва.
Техніко-економічна характеристика підприємства...…….....……33
2.1.2 Основні техніко-економічні показники...……………..………......…38
2.2 Аналіз ефективності виробництва
2.2.1 Узагальнюючі показники економічної ефективності
виробництва...………………………………………………………......…38
2.2.2 Показники ефективності використання праці.…..………......……46
2.2.3 Показники ефективності використання основних
фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень...…….....…...52
2.2.4 Показники ефективності використання матеріальних

Список литературы:

25 Відносна економія матеріальних витрат (Эм), тис. грн. -- 118,588Скорочення

ВРТС - вантажно-розвантажувальні, транспортні і складські роботи.
ПВП - промислово виробничий персонал.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Оперативне управління виробництвом
  Зміст: Вступ ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Операційна система як передумова ефективності управління виробництвом ……………………………………………………. 4 1.1. Сутність і класифікація операційних систем ………………….4 1.2. Етапи розвитку сучасної індустріальної системи виробництва і її основних типів …………………………………………………………………9 1.3. Управління операційною системою підприємства………..… 13 Розділ 2. Оперативне управління виробництвом………………….20 2.1. Об’єктивні закономірності управління виробництвом ……..20 2.2. Види систем оперативного управління виробництвом….…..21 2.3. Метрологічне забезпечення якості у виробничих підсистемах …………………………………………………………………….26 Розділ 3. Удосконалення процесу оперативного управління виробництвом в сучасних умовах …………………………………………..28 3.1. Проблеми ОУВ і шляхи їх вирішення ………………………28 3.2. Науково обґрунтований вибір оперативної системи управління ……………………………………………………………………...29 3.3. Вибір організаційної структури управління …………………32 Висновок ………………………………………………………………33 Список використаної літератури…………………………………....35 Додатки

 • Управління виробництвом
  Вступ 3 1. Наукове обґрунтування управління виробництвом 5 2. Організаційна структура підприємства (виробництва) 10 2.1. Типи організаційних структур управління виробництвом. 13 2.2. Життєвий цикл виробництва. 21 3. Виробничо-технологічний процес підприємства 25 3.1. Основне і допоміжне виробництво. 26 3.2. Управління технологічним процесом у виробництві. 28 3.3. Контроль, за якістю продукції. 30 3.4. Організація постачання ресурсів, готової продукції та її збуту. 32 Висновки 35 Список літератури 37

 • Принципи управління виробництвом
  Зміст 1. Поняття та вимоги до принципів управління 1.1 Принципи ефективного управління Емерсона 1.2 Принципи сучасного менеджменту 2. Виробничий процес - основа діяльності фірми 3. Поняття системи управління виробництвом 3.1 Суб'єкт управління та об'єкт управління 3.2 Процес управління на виробництві 3.3 Механізм управління 3.4 Методи управлінського впливу 4. Основні принципи діяльності конкретної фірми

 • Автоматизовані системи управління виробництвом
  Зміст 1 Автоматизовані системи управління виробництвом 3 2 Критерії економічного зросту та показники його соціальної спрямованості 9 3 Принципи розміщення виробництва 13 Використана література 18

 • Ефективне управління оборотним капіталом
  1. Предмет і завдання дисципліни. Суб’єкт та об’єкт управління фінансами на підприємстві 3 2. Ефективне управління оборотним капіталом (заборгованістю, запасами, грошовими коштами) 8 3. Задача 21 2.3. розрахункове завдання до пункту 4 контрольної роботи 21 2.4. Розрахункове завдання до пункту 5 23 Список використаної літератури 24

 • Ціноутворення на продукцію, робот, послуги (на прикладі діяльності ВАТ «Молочник»
  ЗМІСТ: Вступ………………………………………………………………………3 Розділ І. Теоретичні аспекти ціноутворення в системі управління виробництвом 1.1. Економічна сутність і класифікація цін…………………………5 1.2. Основні принципи та фактори ціноутворення ………………...7 1.3. Проблеми ціноутворення в управлінні виробництвом……….15 Розділ ІІ. Аналіз обґрунтування системи цінового стимулювання збуту готової продукції та управління виробництвом на ВАТ „Молочник” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства….….21 2.2. Аналіз системи управління підприємством …………………...26 2.3. Аналіз цінової політики підприємства ……………………....…30 Розділ ІІІ. Обґрунтування системи цінового симулювання збуту готової продукції та управління виробництвом на ВАТ „Молочник” 3.1. Розробка цінової стратегії підприємства …………………..…..38 3.2. Побудова прогнозної моделі ціноутворення на підприємстві ……………………………………………………………………..39 Висновки та пропозиції ………………………………………….……43 Список використаної літератури…………………………………...…45 Додатки

 • Завдання економічного аналізу та його місце в системі управління виробництвом
  План. Стор. 1. Завдання економічного аналізу та його місце в системі управління виробництвом.................................................................................3 2. Аналіз озброєності праці основними фондами..........................................7 3. Практичне завдання....................................................................................14 4. Список використаної літератури...............................................................19

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП Розділ 1. Організація оперативного управління діяльністю підприємства 1.1. Поняття та функції управління виробництвом 1.2. Місце оперативного управління у виробничій діяльності підприємства 1.3. Співвідношення функцій планування і оперативного управління виробництвом Розділ 2. Методологічні основи оперативного управління та оперативного-календарного планування 2.1. Методи аналізу і основні показники, що характерізууть якість управлінського апарату 2.2. Використовування методів нагляду, аналітичних методів і методів моделювання при рішенні питань організації оперативного управління виробництвом РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ „РЕГОМ” 3.2 Номенклатура виробів та їх характеристика 3.3 Аналіз оперативного планування підприємства 3.3.1. Розподіл річної виробничої програми завода по кварталах і місяцях 3.3.2. Розрахунок потрібної кількості та завантаження обладнання 3.3.3. Розрахунок календарно-планових нормативів. Розрахунок розмірів і ритмів партій деталей 3.3.4. Складання подетальної місячної виробничої програми цехам Розділ 4. Напрямки вдосконалення оперативного управління та оперативно-календарного планування підприємством 4.1. Заходи, направлені на збільшення ефективності оперативного управління 4.2. Прогнозна модель виробничої програми як елемент оперативного управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Теоретичні основи функції управління виробництвом
  Зміст Вступ 4 1 Теоретичні основи функції управління виробництвом 7 1.1 Функції управління підприємством 7 1.2 Диверсифікація як засіб управління ресурсами підприємства 14 1.3 Напрями диверсифікації виробництва 25 2 Аналіз діяльності підприємства 30 2.1 Загальна характеристика підприємства 30 2.2 Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища 32 2.3 Аналіз техніко-економічних показників підприємства 40 3 Оптимізація використання виробничих ресурсів підприємства 56 3.1 Вибір напрямків диверсифікації господарської діяльності 56 3.2 Удосконалення операційної системи 78 3.3 Обґрунтування запропонованих заходів 83 Висновок 91 Використана література 95 Додаток А 100 Додаток Б 101 Додаток В 102

 • АРМ менеджера в комплексній системі підприємства "ГАЛАКТИКА".Принципи побудови, функціональні можливості основних модулів
  Зміст 1. АРМ менеджера в комплексній системі підприємства "ГАЛАКТИКА".Принципи побудови, функціональні можливості основних модулів. 2 · Контур управління виробництвом 2 Контур адміністративного управління 2 Контур оперативного управління 6 Контур управління виробництвом 10 Контур бухгалтерського обліку 11 2. Програмне забезпечення колективної роботи на підприємстві: Інструментальні засоби спільного керування роботою. Команди, робочі групи. Календаринг і інструментальні засоби планування. 11 Список літератури 14


Cгенерировано за 0.030019 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100