Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «"ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"» (ID:64029)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ


ВСТУП 5
РОЗДІЛ I. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 7
1.1. Класифікація управлінських рішень 10
1.2. Головні відмінності управлінських рішень. 11
1.3. Класифікація управлінських рішень 12
РОЗДІЛ II. ПРОЦЕС УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ 21
2.1 Ухвалення рішення в реальному житті 28
2.2. Методи прийняття управлінських рішень. 29
2.3. Практичне використання технології ухвалення рішення. 31
ВИСНОВОК 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

Список литературы:

Лениздат, 1992.
18. Седегова Р.С "Основы менеджмента и маркетинга", под ред.., - Мн. "Вышэйшая школа", 1995 г.
19. Фатхугдинова Р. А Производственный менеджмент: Учебник для вузов.- М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997-447 с. 15. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навчальний посібник.-К.:Видавнищво Європ.унів-ту, 2002.-147 с.
20. Чейз Рричард Б.,Эквыллайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент, 10-е издание.:Пер. с англ.: М.:Издательский дом "Вильяме", 2006.-704 с.:ил.-Парал.тит.англ.
21. Энджел Д. Поведение потребителей- СПб: Питер Ком, 1999.-768с, ил.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Відмінності виробничого та операційного менеджменту
  ПЛАН Вступ 3 1. Операційний та виробничий менеджмент: спільне і відмінне 4 1.1. Сутність операційного менеджменту 4 1.2. Відмінності виробничого та операційного менеджменту. 5 1.3. Різні погляди на операційний менеджмент 6 1.4. Мета та критерії ефективності операційного менеджменту 8 Висновки 13 Література 14

 • ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  ПЛАН ВСТУП 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Об'єкт, предмет, загальні поняття і завдання операційного менеджменту 1.2. Концепції й основні функції операційного менеджменту 1.3. Поняття операційної системи 2. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ПОСЛУГ 2.1. Характеристика сфери послуг 2.2. Особливості проектування операційної системи в сфері послуг 2.3. Удосконалювання операцій в сфері послуг 3. РОЗРОБКА ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 3.1. Особливості сфери освітніх послуг 3.2. Проект операційної системи ВУЗу ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Операційний менеджмент, як складова стратегії розвитку промисловості
  Q7WE 9UZE USS4 5R63 SYF2 HK91 9ZD6 22FX

 • Звіт з виробничої практики
  Вступ 3 1. Система управління діяльності організації 4 2. Операційний менеджмент 9 3. Інвестиційна діяльність підприємства 15 4.Автоматизація управління на підприємстві 21 5. Планування в організації 26 6. Напрямки удосконалення кадрової політики у банку “Новий” 29 Висновки 32 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 35

 • МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
  Содержание 1. Менеджмент, як самостійний вид професіональної діяльності 3 2. Сучасні технології і менеджмент. Питання теорії і практики. 9 Список використаної літератури. 17

 • Операційна система на прикладі підприємства
  Зміст Вступ 3 1 Поняття «операційний менеджмент» 4 2 Статичні дані, як засіб контролю 6 3 Операційна система на прикладі підприємства 8 Висновки 14 Використана література 15

 • Операційний аналіз і оцінка можливих напрямків розвитку підприємства.
  Зміст Вступ 3 1. Вихідні дані 4 2. Операційний аналіз і оцінка можливих напрямків розвитку підприємства.(Розрахунок базових внутріфірмових показників). 10 3. Операційний внутрішній аналіз. 13 4. Основні показники, які використовують при розробленні фінансової стратегії підприємства. 19 5. Оцінка фінансового стану і перспективи розвитку підприємства матричним методом. 22 Висновки 31 Література 33

 • Менеджмент – как структура управления предприятием
  ПЛАН РАБОТЫ Введение ………………………………………...3 Глава I Развитие менеджмента……………………….4 1.1 Становление менеджмента …………………….5 1.2 Различные подходы к менеджменту…………..6 Глава II Менеджмент – как структура управления предприятием…………………………………….7 2.1 Менеджмент – как совокупность форм управления…………………………………………...8 2.2 Функции менеджмента …………………………….10 2.3 Структура менеджмента……………………………12 Глава III Современный менеджмент………………..13 3.1 Принципиальные положения современного менеджмента…………………………………………14 3.2 Инновационный менеджмент………………………15 3.3 Финансовый менеджмент……………………………20 Заключение………………………………………29 Список литературы……………………………...30

 • Звіт з виробничої практики
  Вступ 3 Розділ 1. Аналітична частина 5 1.1. Ризик як об’єктивна економічна категорія банківської діяльності. 5 1.2. Фінансові ризики - види і особливості 6 1.3. Процес управління банківськими ризиками 9 Розділ 2. Рекомендаційна частина 13 2.1 Операційний менеджмент 13 2.2. Інвестиційна діяльність 18 2.3.Автоматизація управління банку 25 2.4. Планування в банку 29 2.5. Напрямки удосконалення кадрової політики у банку “Новий” 32 Висновки 35 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 37

 • 20844 Побудова структурних схем каналів розподілу туристичного продукту
  Зміст 1. Постачальницька логістика підприємств готельного господарства 3 2. Операційний менеджмент туристичного підприємства. 6 3. Побудова структурних схем каналів розподілу туристичного продукту. 11 Список використаної літератури 21


Cгенерировано за 0.003183 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100