Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Основні орфоепічні норми української мови» (ID:66855)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 13 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
1. Основні орфоепічні норми української мови.
2. Запишіть 20 слів - термінів з вашої професійної галузі. П'ять з них введіть у речення.
3. Перекладіть стійкі вирази ділового стилю українською мовою і запишіть їх:
Общественное мнение; общественные отношения, совершать сделку, потребительская корзина, не придавать значення, согласно приказу, как можно раньше, по семейным обстоятельствам, заключать сделку, принимать меры.
4. Розкриваючи дужки, напишіть складні слова разом або через дефіс: (суспільно) корисний, (високо) освічений, (давно) минулий, (зовнішньо)
політичний, (машино) тракторний,(індо) європейський, (південно) східний, (громадсько) політичний, (науково) популярний, (соціально) економічний, (десяти) поверховий, (темно) синій, (жовто) гарячий, (всесвітньо) історичний, (гіркувато) солоний, (життє) радісний.
5. Складіть звіт про відрядження.

Список литературы:

Література
1. Ділова українська мова: Навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Т-во "Знання", КОО, 2001. - 226 с.
2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X.: Торсінг, 2001.- 384с.
3. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.-К.: Вища школа, 1982.
4. Молдованов М., Сидорова М. Сучасний діловий документ. - К.: Техніка, 1992.
5. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. Посібник. - 4-те вид., - К.: Либідь, 2000. 296 с.
6. Папула Й.М. Ділова українська мова: Конспект лекцій... - Рівне: УІІВГ, 1995.
7. Сучасна українська літературна мова (за ред. М.Я. Плюща). - К.; Вища школа, 1994.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • 20603 Контрольна з української мови
  Зміст 1. Поняття «українська національна мова», «літературна мова», основні ознаки літературної мови……………………………………………………… 2. Поняття писемного мовлення, способи його передачі……………………… 3. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови та їх вияв у професійному спілкуванні……………………………………………………. 4. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови та їх вияв у професійному спілкуванні…………………………………………………… 5. Провідміняйте подані числівники як кількісні і як порядкові…………….. 6. Відредагуйте речення………………………………………………………… Список використаної літератури……………………………………………….

 • МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОРФОЕПІЇ В 5-6 ТКЛАСАХ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МОВИ МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИКИ Й ОРФОЕПІЇ 5 1.1. Зміст шкільного курсу вивчення фонетики та його значення. Взаємозв'язок фонетики й орфоепії 5 1.2. Завдання вивчення фонетики й орфоепії 8 1.3. Методи і прийоми вивчення фонетики й орфоепії 10 1.4. Особливості вивчення фонетики й орфоепії української мови в школах з російською мовою викладання 17 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОРФОЕПІЇ В 5-6 ТКЛАСАХ 19 2.1. Орфоепія та її основні значення 19 2.2. Орфоепічні уміння і навички учнів 20 2.3. Використання наочності і технічних засобів у процесі вивчення фонетики й орфоепії 21 РОЗДІЛ 3. НАВЧАННЯ ОРФОЕПІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З ФОНЕТИКОЮ ТА ОРФОГРАФІЄЮ 25 3.1. Методологічні засади взаємодоповнення орфоепії й фонетики з орфографією 25 3.2. Орфоепічні норми (урок у 5 класі) 33 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 • Походження та формування української мови
  П л а н Вступ 1. Початок формування української мови 2. Давність мови 3. Зв’язок української та російської мови 4. Сучасні гіпотези про походження української мови Висновки Список використаної літератури

 • Українська літературна мова
  План. 1. Українська мова на сучасному етапі. Закон про мову. Походження терміна "український". 2. Українська мова, її місце в суспільному житті. 3. Видатні діячі культури і українські письменники про українську мову. 4. Місце української мови серед слов'янських мов. Історична спільність східнослов'янських мов. Формування української національної мови. 5. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. 6. Українська літературна мова. Поняття про норми української літературної мови. 7. Роль І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка в утворенні української літературної мови на народній основі. Роль українських письменників-класиків у формуванні української літературної мови. 8. Сучасна українська літературна мова. Писемна і усна форми літературної мови. .9. Функціональні стилі української літературної мови. 10. Про культуру української мови. 11. Висновки.

 • Українська літературна мова
  План. 1. Українська мова на сучасному етапі. Закон про мову. Походження терміна "український". 2. Українська мова, її місце в суспільному житті. 3. Видатні діячі культури і українські письменники про українську мову. 4. Місце української мови серед слов'янських мов. Історична спільність східнослов'янських мов. Формування української національної мови. 5. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. 6. Українська літературна мова. Поняття про норми української літературної мови. 7. Роль І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка в утворенні української літературної мови на народній основі. Роль українських письменників-класиків у формуванні української літературної мови. 8. Сучасна українська літературна мова. Писемна і усна форми літературної мови. .9. Функціональні стилі української літературної мови. 10. Про культуру української мови. 11. Висновки.

 • 20602 Контрольна з української мови
  Зміст 1. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови та їх вияв у професійному спілкуванні…………………………………………………….3 2. Користуючись словником, дайте визначення термінам………………..……4 3. Провідміняйте подані числівники як кількісні і як порядкові………………5 Список використаної літератури…………………………………………………8

 • УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
  Введення Походження мови Поняття літературної мови та мовної норми Форми сучасної української літературної мови Мова писемних текстів

 • Вивчення морфології в 5-7 класах на уроках української мови
  Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методогічні засади вивчення морфології у середній школі на уроках української мови в умовах розвиваючого навчання 6 1.1. Теоретичні аспекти розвиваючого навчання 6 1.2. Методологія розвиваючого навчання 10 1.3. Модель особистісно-орієнтованого навчання на уроках української мови 16 Розділ 2. Практичні апекти вивчення морфології в 5-7 класах на уроках української мови в умовах розвиваючого навчання 20 2.1. Основні підходи у вивченні морфології на уроках української мови в 5-7 класах в рамках розвиваючого навчання 20 2.2. Структура уроку української мови в 5-7 класах за темою „Морфологія” в умовах розвиваючого навчання 24 2.3. Критерії вибору вправ та завдань на уроках української мови в 5-7 класах під час вивчення морфології 35 Висновки 58 Список використаної літератури 61

 • Формування української національної мови
  План Вступ 3 1. Формування української національної мови 3 2. Статус української мови як державної в світі. 8 3. Закони про мови в Україні. 9 Висновок 12 Література 13


Cгенерировано за 0.006391 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100