Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства» (ID:67918)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 18 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ПЛАН:


1. Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства 3

2. Загальна характеристика правового положення громадян як суб'єктів аграрних правовідносин 8

3. Порядок створення селянського господарства і його державна реєстрація 14

Список використаних джерел: 18

Список литературы:

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.// Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.
2. Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. -2001. -№211-212. - 15 листоп.
3. Про власність: Закон України від 07.02.1991 № 697-12 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст. 249;
4. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року //Відомості Верховної Ради, 1992, N 20, ст.272
5. Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2003.
6. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 року //Відомості Верховної Ради, 1997, N 39, ст.261.
7. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части земельних курсов. Учебное пособие. Под. ред. доктора юридических наук, професора погребного А.А. и кандидата юр. наук Каракаша Ш.И.. - Х.:ООО "Одиссей", 2001. - 560 с.
8. Аграрне право України. В.З.Янчук.-К., Юрінком, 1996.
9. О. Покотилова. Економічні та правові аспекти реструктуризації земельних відносин аграрних підприємств // Економіка України.-1999.-№6.
10. Формування ринкових відносин в Україні. Збірник молодих вчених. Випуск 1. Київ. 1995.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, види трудових спорів, їх класифікація та причини виникнення 5 2. Характеристика основних принципів розгляду трудових спорів 10 3. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у судах. 12 4. Поняття, види та порядок вирішення колективних трудових спорів 28 5. Страйк як засіб вирішення колективного трудового спору 34 Висновки 37 Задача 38 Список використаних джерел 40

 • Особливості розгляду окремих категорій трудових спорів за законодавством України
  ЗМІСТ Вступ 3 Глава 1. Загальна характеристика трудових спорів 5 1.1. Визначення трудових спорів та критерії поділу на види 5 1.2. Причини виникнення трудових спорів 9 Глава 2. Особливості розгляду окремих категорій трудових спорів за законодавством України 11 2.1. Розгляд трудових спорів КТС 11 2.2. Судовий порядок розгляду трудових спорів 15 2.3. Колективні трудові спори 18 2.4. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі 27 Глава 3. Колізії чинного законодавства України при розгляді трудових спорів 31 Висновки 34 Література і нормативні акти 36

 • Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів.
  ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ СПОРІВ. §1. Поняття і види трудових спорів. §2. Причини виникнення трудових спорів. §3. Порядок розгляду трудових спорів. РОЗДІЛ ІІ. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів. §1. Організація роботи і компетенція комісії по трудових спорах. §2. Трудові спори, які підвідомчі комісіям по трудовим спорам. §3. Порядок роботи комісії по трудовим спорам та виконання рішень комісії. ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Права профспілок у сфері трудових відносин.Трудові спори і порядок їх вирішення
  Зміст 1.Права профспілок у сфері трудових відносин. 3 1.1.Поняття профспілок, їх завдання і функції 3 1.2. Нормативно-правове регулювання їхньої діяльності. 4 1.3.Загальна характеристика правового статусу профспілок у сфері праці. 4 1.4.Класифікація прав профспілок. 4 1.5. Захисна функція профспілок в умовах переходу до ринкової економіки. 5 1.6. Гарантії прав профспілок і виборних профспілкових працівників. 7 1.7.Відповідальність профспілок. 7 1.8.Співвідношення прав профспілок, органів громадської самодіяльності на підприємствах (в установах, організаціях), колективу працівників. 7 2. Трудові спори і порядок їх вирішення 8 2.1. Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. 8 2.2.Органи, що розглядають трудові спори. 9 2.3.Принципи розгляду трудових спорів. 10 2.4.Підвідомчість трудових спорів. 12 2.5.Комісії з трудових спорів (КТС), їх організація і компетенція. 13 2.6.Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС. 14 2.7.Розгляд індивідуальних трудових спорів в суді. 15 2.8.Трудові спори, що безпосередньо розглядаються судом. 17 2.9.Порядок вирішення колективних трудових спорів. 17 2.10. Право на страйк і його реалізація. 19 2.11. Правові наслідки законного і незаконного страйку. 20 Задача 1 23 Задача 2 23 Задача З 24 Література 25

 • Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика трудових спорів 1.1. Поняття і види трудових спорів 5 1.2. Причини виникнення трудових спорів 9 Розділ ІІ. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів 2.1. Організація роботи і компетенція комісії по трудових спорах 13 2.2. Порядок роботи комісії по трудовим спорам та виконання рішень комісії 20 Розділ ІІІ. Загальна характеристика судового порядку розгляду трудових спорів 27 Висновки 32 Список літератури 35

 • Порядок вирішення колективних трудових спорів
  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Поняття та сторони колективних трудових спорів. 4 1.1. Історія розвитку законодавства про колективні конфлікти 4 1.2. Поняття та причини колективних трудових конфліктів 7 1.3 Сторони коллективного конфлікту 10 Розділ 2. Порядок вирішення колективних трудових спорів. 14 2.1. Процес формування та розгляду вимог найманих працівників. 14 2.2 Утворення примирних органів і розгляд ними колективних трудових спорів 17 2.3. Діяльність Національна служба посередництва і примирництва. 22 2.4. Організаційні засади проведення страйків. Умови визнання страйків не законними 25 Висновок 30 Література 32

 • Поняття трудових спорів та їх класифікація
  Зміст Вступ 2 § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація 4 § 2. Судовий порядок розгляду трудових спорів 8 § 3. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі 11 Висновок 17 Література 18

 • Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
  ПЛАН Вступ 3 Глава 1. Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення 5 Глава 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів 10 Глава 3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 22 Висновок 29 Задача па прикладі ТОВ «САВВА» 31 Список використаних джерел 32

 • ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
  ЗМІСТ Вступ 3 Глава 1. Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення 5 Глава 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів 11 Глава 3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 24 Висновок 32 Задача на прикладі МП «Колесо» 34 Список використаних джерел 35


Cгенерировано за 0.006098 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100