Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Загальна характеристика прав і свобод людини і громадянина» (ID:68678)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 19 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

З М І С Т

Вступ 3
1. Загальна характеристика прав і свобод людини і громадянина 4
2. Розмежування прав людини і громадянина 7
3. Практична реалізація основних прав людини і громадянина 9
4. Гарантії прав особистості 13
Висновок 18
Список використаних джерел 19

Список литературы:

Список використаних джерел

1. Конституція України. - К.: Юрінком Інтер, 1999.
2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №52.-Ст.490.
3. Гуренко М. М. Теоретико-правові проблеми гарантій прав і свобод людини та громадянина: Монографія. - К.: НАВСУ, 2001.
4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
5. Коментар до Конституції України. - К., - 1996. - С. 92.
6. Конституційне право України / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.
7. Перевалов В.М. , Корельский В.Д. , Теория государства и права, Москва , НОРМА-ИНФРА, 1998.
8. Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. - К.: ІнЮре, 1997.
9. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. - 2-е вид. / Упоряд. Ю. К. Качуренко. - К.: Юрінформ, 1992
10. Права людини: Підручник / За ред. М. Бурменського та ін. - К.: Право, 1997.
11. Рабінович П. Проблеми юридичного забезпечення прав людини // Український часопис. - 1995. - № 2.
12. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
13. Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. М., 1982. С. 600.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Види основних прав, свобод людини і громадянина в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав і свобод людини та громадянина, їх конституційне забезпечення 5 1.1. Інтерпретація змісту прав і свобод людини 5 1.2. Конституційне забезпечення прав людини в Україні 9 Розділ ІІ. Види основних прав, свобод людини і громадянина в Україні 13 2.1. Різні погляди до класифікації прав і свобод 13 2.2. Система прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України 14 2.3. Взаємозв'язок елементів системи прав і свобод 19 Розділ ІІІ. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина 22 3.1. Конституційно-правовий механізм захисту людиною своїх прав 22 3.2. Гарантії основних прав і свобод людини і громадянина 24 Висновок 29

 • Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина
  ЗМІСТ Вступ 3 Глава 1. Закріплення прав і свобод людини і громадянина в Конституції України 5 1.1. Поняття, критерії диференціації, види та принципи прав і свобод людини та громадянина 5 1.2. Конституційна класифікація прав і свобод людини та громадянина 8 1.2.1. Особисті права людини і громадянина 10 1.2.2. Політичні права і свободи 16 1.2.3. Економічні, соціальні та культурні права 19 Глава 2. Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина 23 2.1. Поняття та структура конституційно-правового механізму забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина 23 2.2. Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина 26 Глава 3. Проблеми захисту прав і свобод людини в Україні на сучасному етапі її розвитку 29 3.1. Стан забезпечення та захисту прав і свобод людини в останні роки 29 3.2. Шляхи вдосконалення системи конституційного забезпечення та захисту прав людини в Україні 32 Висновки 35 Література і нормативні акти 37

 • Система прав та свобод людини та громадянина
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика свободи як змінної категорії особи 5 1.1. Свобода як цінність. Право як форма свободи 5 1. 2. Поняття прав та свобод людини та громадянина 12 Розділ ІІ. Система прав та свобод людини та громадянина 16 2. 1. Особисті права і свободи 16 2. 2. Політичні права й свободи 18 Розділ ІІІ. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина 22 3. 1. Поняття конституційно-правового механізму реалізації і гарантії прав та свобод людини 22 3. 2. Загальні та спеціальні гарантії реалізації прав та свобод 24 Висновки 29 Список літератури: 31

 • Закріплення прав і свобод людини і громадянина в Конституції України
  З М І С Т Вступ 3 Розділ І. Закріплення прав і свобод людини і громадянина в Конституції України 4 1.1. Поняття, види та принципи прав і свобод людини і громадянина 4 1.2. Конституційна класифікація прав і свобод людини та громадянина 8 Розділ ІІ. Конституційно-правові аспекти діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення прав і свобод людини і громадянина 19 2.1. Поняття, структура діяльності правоохоронних органів із забезпечення прав і свобод людини і громадянина 19 2.2. Діяльність органів внутрішніх справ із забезпечення прав, свобод і обов'язків людини та громадянина 22 Висновки 39 Список використаних джерел 41

 • Поняття та класификація прав и свобод людини
  ЗМІСТ Вступ 3 І. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 6 ІІ. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 18 2.1. Ознаки основних прав людини 18 2.2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 19 2.3. Відмінності між правами людини і громадянина 29 ІІІ. Система основних прав і свобод людини і громадянина 30 3.1. Негативні та позитивні права 30 3.2. Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина залежно від сфери їх реалізації в суспільному житті 32 Висновки 39 Література 41

 • Конституційно-правові аспекти та діяльність органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод людини і громадянина
  З М І С Т Вступ 3 Розділ І. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Конституції України 6 1.1. Поняття, види та принципи прав і свобод людини і громадянина 6 1.2. Конституційна класифікація прав і свобод людини та громадянина 10 Розділ ІІ. Конституційно-правові аспекти та діяльність органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод людини і громадянина 21 2.1. Види правоохоронних органів по захисту прав і свобод людини і громадянина 21 2.2. Діяльність міліції по захисту прав, свобод і обов'язків людини та громадянина 23 Висновки 40 Список використаних джерел 42

 • Конституційні права і свободи громадян
  Зміст Вступ.............................................................................................................................3 1. Загальна характеристика конституційних прав і свобод громадян України 1.1. Поняття прав та свобод людини і громадянина...........................................5 1.2. Нормативно-правові акти, що регламентують права і свободи громадян..................................................................................................................7 2. Система прав та свобод людини і громадянина 2.1. Особисті права і свободи людини................................................................11 2.2. Політичні права і свободи............................................................................12 2.3. Економічні, соціальні і культурні права.....................................................13 3. Механізм захисту прав і свобод громадян..........................................................15 4. Сучасні проблеми реалізації прав і свобод громадянина в Україні.................20 Висновки....................................................................................................................28 Список використаної літератури..............................................................................30

 • Права людини і громодянина
  План: Вступ…………………………………………………………………………..3 1. Історія ідеї права людини……………………………………………....9 2. Основні права людини і громадянина 2.1.Ознаки основних прав людини……..………...………………………16 2.2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини …………………… 18 2.3.Відмінності між правами людини і громадянина ………………… 21 3.Система основних прав і свобод людини і громадянина 3.1.Негативні права ……………………………………………………… 23 3.2. Позитивні права ……………………………………………………… 25 3.3. Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина залежно від сфери реалізації їх в суспільному житті ………………… 27 Висновки …………………………………………………………………… 33 Список використаної літератури ……………………………………… 35

 • Права та свободи людини та громадянина
  Зміст Вступ 3 1. Система основних прав і свобод людини та громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 4 2. Класифікація прав і свобод 8 3. Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини. 13 Висновки 15 Список літератури: 16


Cгенерировано за 0.008925 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100