Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Сутність та інструменти грошово-кредитного регулювання економіки» (ID:69476)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 22 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

1. Сутність та інструменти грошово-кредитного регулювання економіки. 2
2. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. 6
3. Державне регулювання цін та інфляції 11
Задача 18
Література 21

Список литературы:

Література


1. Глівенко СВ., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. - Суми: "Університетська книга", 2001.-207
2. Дідівська Л.1., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Підручник. - Львів: Українські технології, 1999. - 640 с
3. Левченко Г.І., Логвин М.М., Литовченко І.В. Державне регулювання економіки: Опорний конспект лекцій. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004.-81 с
4. Михасюк І., Мельник А., Крупка М, Залога 3. Державне регулювання економіки. - Львів: Українські технології, 1999. - 640 с
5. Михасюк І. та ін. Державне регулювання економіки. - К.: Атака, Ельга-Н, 2000. - 592 с
6. Основы экономического и социального прогнозирования: Уч. для вузов / Под ред. В.Н. Мосина, Д.М. Крука. - М.: Высшая школа, 1985.-226 с.
7. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. - К.: РВО "Поліграф книга", 1998. - 246 с.
8. Пашута Т.М., Калина А.В. Прогнозування та макроеконо-мічне планування: Навч. посібник. -К.: МАУП, 1995. - 183 с.
9. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: . Учеб. Пособие / За ред. Морозова Т.Г. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-318 с.
10. Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. пособие / Под общей редакцией Борисевича В.И., Кандауровой Г.А. - Минск: РВО Экоперспектива", 2000. - 432 с.
11. Скрипник А.В. Державне регулювання економіки: (податки, бюджет, корупція, вибори): Курс лекцій. - К.: ПУЛ, 2002. - 296 с
12. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000. - 176 с

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Грошово - кредитна система
  ВСТУП 3 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОШОВО - КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. 5 1.1 Функції кредитної системи 5 1.2 Комерційні банки як ланка сучасної грошово-кредитної політики України. 7 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ. 11 2.1 Рефінансування комерційних банків 15 2.2 Управління державним боргом та виконання державного бюджету. 16 2.3 Проведення валютної політики. 17 2.4 Здійснення контролю за діяльністю кредитних інститутів. 17 2.5 Проведення грошово-кредитної політики. 18 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 20 3.1 Грошово – кредитна політика НБУ. 23 3.2 Банківський нагляд як суттєвий інструмент регулювання грошово – кредитного ринку 26 4. РЕАЛІЗАЦІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 28 5. СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 37 ВИСНОВОК 40 ЛІТЕРАТУРА 41

 • Грошово-кредитнии мультипликатор як показник емисиинои дияльности банкив
  1. ГРОШОВА МАСА ЯК ОСНОВА ДІЇ ГРОШОВОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА 5 1. Роль грошового обороту в економіці країни 5 2. Елементи грошової маси 7 2. ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ В ОБІГУ 11 2.1. Монетарна політика та її вплив на грошову масу 11 2.2. Сутність грошово-кредитного мультиплікатора 15 2.3. Механізм дії грошово-кредитного мультиплікатора 18 2.4. Норма резервних вимог як невід’ємна складова грошового мультиплікатора 27 ВИСНОВКИ 37 ЛІТЕРАТУРА 38

 • Гроші та кредит
  План 1. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери 3 2. Методи державного регулювання грошового обігу 8 3. Грошово-кредитна політика Центрального банку 13 4. Інструментарій грошово-кредитного регулювання 21 Список використаної літератури 28

 • Система методів ДРЕ. Методи прямого та опосередкованого державного регулювання економіки. Інструменти (елементи та важелі) державного регулювання економіки
  1. Система методів ДРЕ. Методи прямого та опосередкованого державного регулювання економіки. Інструменти (елементи та важелі) державного регулювання економіки. 2. Сутність, функції й принципи соціально-економічного прогнозування. Класифікація соціально-економічних прогнозів. 3. Задача. Література

 • Грошовий кредит і регулювання економіки
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу грошово-кредитної системи 5 1.1. Грошово-кредитна система: функції і еволюція 5 1.2. Походження та суть грошового кредиту 9 1.3. Заходи держави по удосконаленню грошово-кредитної системи 12 Розділ 2. Практика використання грошового кредиту в умовах перехідної економіки України 19 2.1.Становлення і стан функціонування грошового кредиту 19 2.2. Аналіз стану грошово-кредитної системи України 21 2.3. Аналіз капіталізації банків України 31 Розділ 3. Шляхи вдосконалення регулювання економіки України ін-струментами грошово-кредитної політики 34 3.1. Шляхи укріплення грошово-кредитної системи України 34 3.2. Механізм стабілізації функціонування грошово-кредитної системи і напрямки їх вдосконалення 41 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52

 • Особливості грошово-кредитної системи в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу грошово-кредитної системи 5 1.1. Грошово-кредитна система: функції і еволюція 5 1.2. Грошово-кредитна політика та її інструменти 14 1.3. Структура кредитно-грошової системи 15 Розділ 2. Грошово-кредитна система в умовах перехідної економіки України 28 2.1.Становлення і стан функціонування грошово-кредитної системи 2.2. Аналіз стану грошово-кредитної системи України 29 Розділ 3. Шляхи вдосконалення грошово-кредитної системи України 43 3.1. Шляхи укріплення грошово-кредитної системи України 43 3.2. Збільшення капіталізації банків України 51 3.3. Заходи держави по удосконаленню грошово-кредитної системи 54 3.4. Заходи стабілізації функціонування грошово-кредитної системи і напрямки їх вдосконалення 59 Висновки 65 Список використаної літератури 67

 • Еволюція грошово-кредитної політики НБУ
  План: Вступ 1. Сутність та інструменти грошово-кредитної політики 2. Тенденції грошово-кредитної політики НБУ 3. Перспективи зміни концептуальних основ грошово-кредитної політики України Висновок

 • Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
  Зміст Вступ………………………………………………………………….2 І. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти……………..3 1.1. Сутність грошово-кредитної політики…………………………3 1.2. Цільова спрямованість монетарної політики………………….4 1.3. Інструменти монетарної політики………………………………8 ІІ. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні……………………………………………………18 2.1. Монетизація бюджетного дефіциту…………………………………18 2.2. Монетизація внутрішнього валового продукту в Україні…….21 Висновки…………………………………………………………….26 Використана література…………………………………………….29

 • Система методів державного регулювання економіки
  1. Система методів ДРЕ. Методи прямого та опосередкованого державного регулювання економіки. Інструменти (елементи та важелі) державного регулювання. 3 2. Сутність, функції й принципи соціально-економічного прогнозування 14 Задача 15 Список літератури 17


Cгенерировано за 0.007098 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100