Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Формування та розподіл прибутку підприємства» (ID:70212)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 24 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

1. Формування та розподіл прибутку підприємства 3
2. Методи нарахування амортизації 11
Задача 17
Література 20

Список литературы:

Література

2. Бандурка О. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.
3. Буряковский В. Финанси предприятий. Учебное пособие. - Днеп.: Пороги, 1998. - 246 с.
4. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995
5. Крутик О.Б. Основи финансовой деятельности. - СПб, 1996.
6. Павлова Л.Н. Финанси предприятия - М.: Финанси, ЮНИТИ, 1998.
7. Финанси. / Под ред.В.М. Родионовой.- М.: Финанси и статистика, 1995.
8. Финансовий менеджмент / Авт. Кол. Под рук. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
9. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна.- К.: КНЕУ, 2000.
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финанси предприятий: Учебное пособие. - М.: ИНФРА, 1997. - 343 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Основи формування прибутку підприємства
  Зміст Вступ 4 Розділ 1 Теоретичні основи формування прибутку підприємства 6 1.1 Прибуток як економічна категорія 6 1.2 Формування прибутку підприємства 10 1.3 Розподіл і використання прибутку 24 1.4 Фактори, які впливають на розподіл і використання прибутку 29 Розділ 2 Аналітичне дослідження формування прибутку ВАТ «Буддеталь» 36 2.1 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 36 2.2 Аналіз прибутку та витрат підприємства 39 2.3 Експрес аналіз фінансового стану підприємства 47 2.4 Загальна оцінка діяльності підприємства 65 Розділ 3 Шляхи підвищення прибутковості підприємства 77 3.1 Заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства 77 3.2 Розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів 79 Висновки 92 Література 97 Додатки 100

 • Формування, розподіл і використання прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та види прибутку 4 2 Формування прибутку підприємства 6 3. Розподіл і використання прибутку підприємства 7 4. Показники прибутку 10 Висновки 16 Література 17

 • Вплив оподатковування прибутку підприємства в Україні на фінансово- господарську діяльність підприємств
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти прибутку 4 1.1 Поняття прибутку 4 1.2 Відмінність між прибутком і відсотком 4 1.3 Теорія прибутку Маркса 8 1.4 Погляди інших вчених на теорію прибутку 9 1.5 Відмінності між економічним і бухгалтерським прибутком 15 2. Формування і розподіл прибутку підприємства 20 2.1 Формування прибутку підприємства 20 2.1.1 Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства 20 2.1.2 Прибуток від реалізації продукції та його формування 24 2.1.3 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції 2в8 2.1.4 Сутність і методи обчислення рентабельності 35 2.2. Розподіл і використання прибутку 38 3. Вплив оподатковування прибутку підприємства в Україні на фінансово- господарську діяльність підприємств 44 Висновки 48 Література 50

 • Формування, розподіл і використання прибутку
  Вступ 3 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Сутність та види прибутку 5 1.2 Формування прибутку 8 1.3. Розподіл і використання прибутку 9 1.3. Показники рентабельності 12 1.4. Фактори, що вливають на величину прибутку 19 1.5. Рекомендації. Проблеми удосконалювання механізму формування і розподілу прибутків підприємства. 22 Висновок 27 2.РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Визначення виробничої програми підприємства 29 2.2. Розрахунки необхідних трудових ресурсів і ефективності їх використання 33 2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і 34 ефективності їх використання 34 2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення ії структури 38 2.5. Визначення цін на продукцію, оформлення і розподіл прибутку підприємства 40 2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними 41 фондами 41 2.7. Соціальна діяльність підприємства 42 2.7.1. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві 43 2.7.2. Виконання соціальної програми підприємства(забезпечення 44 житлом) 44 2.8. Висновки 44 ЛІТЕРАТУРА 46

 • Механізм оподаткування прибутку підприємства та особливості його визначення
  Вступ 3 1. Оподаткування прибутку підприємства 5 1.1 Економічний зміст та поняття прибутку підприємства 5 1.2 Особливості визначення чистого прибутку підприємства 8 1.3 Методика визначення чистого прибутку підприємства 11 2. Аналіз формування чистого прибутку відкритого акціонерного товариства “Фотон” 13 2.1 Фінансово - майнова характеристика діяльності підприємства 13 2.2 Формування та розподіл прибутку 14 2.3 Визначення чистого прибутку підприємства 17 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства 19 Висновки 22 Література 24 Додатки 26

 • Формування та розподіл чистого прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму формування та розподілу прибутку підприємства 5 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Механізм розподілу та використання прибутку підприємства 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку 13 2. Оцінка ефективності формування та розподілу прибутку ВАТ “Одеський лакофарбний завод” 19 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 19 2.2 Аналіз доходів підприємства та джерел формування прибутку 28 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 30 3. Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку ВАТ “Одеський лакофарбний завод” 34 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Методологія формування та розподілу прибутку
  Вступ Розділ 1. Економічний зміст прибутку 1. Прибуток як економічна категорія 4 2. Функції та види прибутку як категорії ринкових відносин 6 Розділ 2. Методологія формування та розподілу прибутку 1. Формування прибутку підприємств 9 2. Розподіл прибутку підприємтсв 13 Розділ 3. Шляхи зростання прибутку та умови його оптимізації 1. Норма прибутку як індикатор ефективності та прибутковості підприємства 17 2. Методи збільшення обсягів отримуваного підприємством прибутку 18 Висновки Література

 • Прогнозування і планування прибутку підприємства. Розподіл та використання прибутку” (на прикладі ТОВ „Гудок”)
  ЗМІСТ: Вступ...........................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання прибутку 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства, нормативне забезпечення та стан розгляду в економічній літературі .............................5 1.2. Економічний механізм визначення прибутку ..........................10 1.3. Оподаткування прибутку підприємства ....................................18 Розділ 2. Методичні основи формування та в використання прибутку у ТОВ „Гудок” 2.1. Організаційно-економічна оцінка підприємства як суб’єкта господарювання ....................................................................................................21 2.2. Стратегія формування та розподілу прибутку підприємства ………………………………………………………………………………….....31 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутку підприємства та напрямки вдосконалення його використання .................................................................39 Висновки та пропозиції ……………………………………………….46 Список використаної літератури ……………………………………48

 • Розподіл прибутку
  Зміст Вступ ............................... .............................................................................................. 3 Глава 1. Фінансові кошти та фінансові результати підприємства .............................5 1.1 Виторг підприємства 7 1.2 Суть і види доходу підприємства 7 1.3 Прибуток: суть і види 12 Висновок 21 Глава 2. Розподіл прибутку підприємства ...................................................................23 2.1 Принципи розподілу прибутку підприємства 23 2.2 Розподіл прибутку на підприємствах різних організаційних форм 25 Висновок 28 Глава 3. Актуальні проблеми управління прибутком підприємств ...........................29 3.1 Планування прибутку на підприємстві 29 3.2 Максимізація прибутку 31 3.3 Підвищення ефективності розподілу прибутку 32 Висновок 36 Загальні висновки ........................................................................................................37 Використана література ...............................................................................................40


Cгенерировано за 0.007400 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100