Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ» (ID:70915)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 56 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
ВСТУП 4
1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 7
1.1 Державна власність у розвинених капіталістичних державах 10
1.2 Роль і значення державної власності в Україні 15
1.3 Проблеми ефективного використання державної власності в Україні 20
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 24
2.1. Історія виникнення державної власності та правові заходи державної власності 24
2.2. Структура державної власності в Україні 39
3. НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 51
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Блауг М. Экономическая мисль в ретроспективе. Пер. з англ.. - М.1994
2. В. Камаев. Учебник по основам экономической теории. М. 1994 г.
3. В.М. Ковальчук Загальна економічна теорія Тернопіль "Астон" 1996
4. В.М.Шупиро. -М.: Инфра-м, 1997.
5. Дж. Ф. Стенлейк. Экономикс для начинающих. Москва, издательство "Республика", 1994 год.
6. Економіка. Підручник. Під ред. Булатова А. С.. - М: Юрист, 2001. с. 71-74; 663-669.
7. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Базнева Н. И., Турко С. П.. М Н: БТЭУ, 1997. с.71-82.
8. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Борисова Е. Ф. М.: Юрайт-М, 2000. с. 47-68.
9. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Добринина А. И., Тарсевича Л. С. М: Літера, 2000. с. 67-75.
10. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Миколаєва И. П. М: Проспект, 1999. с. 157-175.
11. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Мчерного С. В. й ін. М.: При, 2000. с.131-150.
12. Камінський Є. Конфліктність у світі і проблеми стабілізації розвитку України // Розбудова держави. - 1998.- №5/6.- С.86-87.
13. Керування державною власністю. Під ред. буд.э.н. В.И.Комкина, к.э.н.
14. Котів В. В. "Державне керування ринковою економікою" // Економіка Місце й роль держави в процесі розвитку // Міжнародні відносини й світова економіка, 1998, № 12. с. 59 - 93
15. Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепурина М. Н., Кисельовій Е. А. Кіров: "АСА", 2001. с. 75-87.
16. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Москва, издательство "Республика", 1993 год.
17. Місце й роль держави в процесі розвитку // Міжнародні відносини й світова економіка, 1998, № 12. с. 59 - 93
18. Мочерний Е. В. Полита економія й економ теорія.вища школа.2002-2006.
19. Мунтіян В. І. начальник управління Міноборони України Шляхи гармонізації реформ на макро- і мікрорівні. Публікації національного інституту стратегічних досліджень. 2001р.
20. О. Г. Мендрул, І. А. Шевчук. Ринок цінних паперів. 160 с. К:КНЕУ, 1998р.
21. О. І. Пестрецова. Організація та функціонування спільних підприємств в Україні. К:КНЕУ, 1999р.
22. ОсадчаИ. "Держава в перехідній економіці: між Левіафаном й анархією" // Міжнародні відносини й світова економіка, 1998. - №1, с. 140 - 147.
23. Основи економіки. Підручник. Під ред. Райзберга Б. А.. М.: Инфра-М, 2002. с. 84-104.
24. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997
25. Пикулькин А. В., Система державного керування. Підручник. М.: Закон і право, 1997.
26. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наук. думка, 1993. - 220с.
27. Приватизація на тлі "пошуку ренти": очікування та результати Володимир Дубровський Гарвардський Інститут Міжнародного Розвитку, консультант. Публікації національного інституту стратегічних досліджень. 2001р.
28. Радигін А., Архипов С. Власність, корпоративні конфлікти й ефективність Журнал "Питання економіки" - №11, 2000 р. с. 114.
29. С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. К:КНЕУ, 1997р.
30. Шамхалов Ф. И. "Держава й економіка: Основи взаємодії"
31. Штиль х.-п. "Держава й економіка: співробітництво й конкуренція" // Проблеми теорії й практики керування - 2000. - №5. с. 36-39
32. Шумило І.А. заступник Міністра економіки України Проблеми трансформації форм і методів державного управління економічним
розвитком України. Публікації національного інституту стратегічних досліджень. 2001р.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  ЗМІСТ ВСТУП 4 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 7 1.1 Державна власність у розвинених капіталістичних державах 10 1.2 Роль і значення державної власності в Україні 15 1.3 Проблеми ефективного використання державної власності в Україні 20 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 24 2.1. Історія виникнення державної власності та правові заходи державної власності 24 2.2. Структура державної власності в Україні 39 3. НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 51 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57

 • ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 5 1 ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 8 2 СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 14 2.1 Суспільна власність 14 2.1.1 Державна власність 18 2.2 Становлення різних форм власності 21 3 ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 29 3.1 Переваги державної власності 29 3.2 Можливі сфери розповсюдження державної власності в економіці 30 3.3 Проблеми державної власності та їх подолання 33 ВИСНОВОК 37 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 39

 • "Право державної та комунальної власності"
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика права державної власності 5 1.1. Поняття власності як економічної категорії 5 1.2. Основні нормативні положення державної власності 10 1.3. Підстави виникнення права державної власності 12 Розділ 2. Зміст та форми здійснення права державної та комунальної власності 17 2.1. Об"єкти права загальнодержавної власності 17 2.2. Об"єкти комунальної власності 19 2.3. Управління майном, що віднесено до державної власності 21 2.4. Компетенція органів влади щодо управління комунальною власністю 25 Висновок 28 Список використаних джерел 30

 • ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ 4 1.1. Поняття власності та права власності 4 1.2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи 9 ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 16 2.1. Загальні положення права державної власності 16 2.2. Підстави виникнення права державної власності 23 2.3. Цивільно-правовий статус і правовий режим майна державних підприємств і установ 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

 • Загальна характеристика права державної власності
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Власність як економічна категорія 4 1.1. Поняття власності та права власності 4 1. 2. Суб'єкти і об'єкти права власності 13 Розділ 2. Загальна характеристика права державної власності 15 2.1. Загальні положення про державну власність 15 2.2. Підстави виникнення права державної власності 22 2.3. Зміст і форми здійснення права державної власності 26 Висновок 29 Список використаних джерел 30

 • Зміст та форми здійснення права державної та комунальної власності
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика права державної власності 5 1.1. Поняття власності як економічної категорії 5 1.2. Основні нормативні положення державної власності 10 1.3. Підстави виникнення права державної власності 12 Розділ 2. Зміст та форми здійснення права державної та комунальної власності 17 2.1. Об"єкти права загальнодержавної власності 17 2.2. Об"єкти комунальної власності 19 2.3. Управління майном, що віднесено до державної власності та комунальної 22 2.4. Компетенція органів влади щодо управління комунальною власністю 26 Висновок 29 Список використаних джерел 31

 • Шляхи удосконалення, основні напрямки, загальні тенденції та перспективи розвитку відносин власності
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Відносини власності в економічній системі 4 1.1. Об'єктивні передумови виникнення власності 4 1.2. Основні ознаки та характеристики відносин власності 7 1.3 Вплив факторів на функціонування відносин власності (роль відносин власності у функціонуванні економічної системи) 15 Розділ 2. Характеристика сучасного рівня відносин власності 19 2.1. Особливості функціонування відносин власності в сучасній економічній системі. Її основні переваги та недоліки 19 2.2. Рівень розвитку державної форми власності в економічній системі 22 2.3. Взаємодія державної форми власності з іншими типами власності 27 Розділ 3. Шляхи удосконалення, основні напрямки, загальні тенденції та перспективи розвитку відносин власності 41 3.1. Основні заходи щодо удосконалення відносин власності та що необхідно робити для одержання максимального прибутку 41 3.2. Що необхідно робити, щоб усунути недоліки і підняти відносини державної власності на найвищий рівень 43 Висновки 48 Список використаної літератури 53

 • Типологія власності
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Власність як суспільний феномен 5 1.1. Економічна характеристика відносин власності 5 1.2. Власність як юридична категорія 15 Розділ 2. Типологія власності 19 2.1. Форми власності 19 2.1.1. Правове регулювання державної власності в Україні 20 2.1.2. Право колективної власності 24 2.1.3. Право приватної власності: суб’єкти, об’єкти, способи здійснення 30 2.2. Види права власності в Україні 36 2.2.1. Право повного господарського відання та оперативного управління 36 2.2.2. Спільна часткова власність та спільна сумісна власність 41 2.2.3. Право власності юридичних осіб 54 Розділ 3. Нормативно-правове регулювання виникнення та припинення права власності 61 3.1. Законодавство України про захист права власності 61 3.2. Феномен приватизації у відносинах власності 66 Висновки 71 Список використаної літератури 74

 • Власність
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Власність як суспільний феномен 5 1.1. Економічна характеристика відносин власності 5 1.2. Власність як юридична категорія 15 Розділ 2. Типологія власності 19 2.1. Форми власності 19 2.1.1. Правове регулювання державної власності в Україні 20 2.1.2. Право колективної власності 24 2.1.3. Право приватної власності: суб’єкти, об’єкти, способи здійснення 30 2.2. Види права власності в Україні 36 2.2.1. Право повного господарського відання та оперативного управління 36 2.2.2. Спільна часткова власність та спільна сумісна власність 41 2.2.3. Право власності юридичних осіб 54 Розділ 3. Нормативно-правове регулювання виникнення та припинення права власності 61 3.1. Законодавство України про захист права власності 61 3.2. Феномен приватизації у відносинах власності 66 Висновки 71 Список використаної літератури 74


Cгенерировано за 0.018867 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100