Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «SWOT-аналіз підприємства» (ID:72290)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 22 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
1. SWOT-аналіз підприємства 3
2. Практичне завдання №1 14
3. Практичне завдання №2 20
Використана література 22

Список литературы:

Використана література
1.Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. - К.: ЕксОб, 2001.
2.Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1991.
3.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебн. Пособие. - М., 1997.
4.Фишер Ст., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993.
5.Портер М. Стратегія конкуренції.: Пер. з англ. - К.: Основи,1997.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз фінансової стійкості підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Загальна оцінка фінансового стану та аналіз майна підприємства 4 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 7 3. Аналіз ліквідності підприємства 9 4. Аналіз платоспроможності підприємства 11 5. Аналіз рентабельності підприємства 12 6. Аналіз ділової активності підприємства 13 Висновки 16 Використана література: 17

 • Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
  Зміст 1. Аналіз структури майна підприємства та джерел його фінансування 3 2 Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 8 3 Визначення типу фінансової стійкості підприємства 11 4 Аналіз ділової активності підприємства 15 5 Аналіз рентабельності підприємства 18 Л

 • Аналіз ліквідності підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 5 1.1. Зміст фінансового аналізу підприємства 5 1.2 Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства 9 Висновки 15 2. Аналіз ліквідності підприємства 17 2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 17 2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства 21 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 28 2.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

 • Фінансовий аудит
  Зміст Аудиторський висновок 3 Вступ 12 1. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "Вікторія" 14 2. Аналіз майна та капіталу підприємства 18 3. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства ТОВ "Вікторія" 26 4. Аналіз руху грошових коштів 40 5. Аналіз ділової активності підприємства 59 6. Аналіз рентабельності підприємства 67 7. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 71 Висновки та пропозиції 76 Список використаної літератури 77 Додатки 78

 • Загальний аналіз господарської діяльності підприємства
  Зміст ст. Вступ…………………………………………………………………………… РОЗДІЛ1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства………………………………………………………… РОЗДІЛ2. Аналіз господарської діяльності підприємства………………………………………………………. 2.1 Загальний аналіз господарської діяльності підприємства…………… 2.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства 2.3Аналіз структури балансу та його обігових коштів 2.4Аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства 2.5 Аналіз грошових потоків………………………………………… 2.6 Аналіз ділової активності (оборотності ресурсів)………………… 2.7 Аналіз структури витрат……………………………………………. 2.8 Аналіз прибутковості (збитковості) підприємства……………….. РОЗДІЛ 3 Аналіз ефективності діяльності підприємства……………………. Висновок……………………………………………………………………….. Література……………………………………………………………

 • Аналіз майнового стану підприємства
  Зміст 1. Аналіз майнового стану підприємства 3 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 8 3. Аналіз рентабельності підприємства 11 4. Аналіз ділової активності підприємства 15 5. Аналіз фінансової стійкості 20 Висновки та пропозиції 24 Література 25 Додатки 26

 • Загальна оцінка фінансового стану та аналіз майна підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Загальна оцінка фінансового стану та аналіз майна підприємства 4 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 7 3. Аналіз ліквідності підприємства 9 4. Аналіз платоспроможності підприємства 11 5. Аналіз рентабельності підприємства 12 6. Аналіз ділової активності підприємства 13 Висновки 16 Використана література: 17

 • Аналіз конкурентного середовища підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика підприємства 5 Розділ 2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства 8 2.1 Аналіз факторів зовнішнього макросередовища 8 2.2 Аналіз факторів мікросередовища підприємства 12 2.2.1 Аналіз параметрів попиту на продукцію підприємства та її споживачів 12 2.2.2 Аналіз постачальників підприємства "ТИМКО" 18 2.2.3 Аналіз конкурентного середовища підприємства 21 2.3 Аналіз внутрішнього середовища організації 22 Висновки 31 Перелік використаної літератури 32

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "Вікторія" 5 2. Аналіз майна та капіталу підприємства 9 3. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства ТОВ "Вікторія" 17 4. Аналіз руху грошових коштів 31 5. Аналіз ділової активності підприємства 50 6. Аналіз рентабельності підприємства 58 Висновки та пропозиції 62 Список використаної літератури 63 Додатки 64

 • Аналіз товарообороту
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Узагальнююча характеристика підприємства 4 1.1. Аналіз узагальнюючих показників 4 1.2. Аналіз товарної продукції 5 1.3. Короткий аналіз операційних витрат 10 Розділ 2. Аналіз товарообороту 14 2.1. Аналіз фінансового стану підприємства 14 2.2. Сутність товарообороту підприємства як показника діяльності 18 2.3. Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства 21 2.4. Заходи що покращення діяльності підприємства 29 Література 31


Cгенерировано за 0.012385 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100