Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Організаційна та техніко-економічна характеристика підприємства» (ID:72415)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


1. Організаційна та техніко-економічна характеристика підприємства 4
2. Аналіз маркетингової стратегії та асортиментної політики 6
3. Аналіз комерційної діяльності 11
Розрахунок ціни на продукцію Торгового дому "Селена" 13
4. Анализ організації торгово-технологічного процесу 15
5. Оцінка якості товарів 18
6. Аналіз управлінської діяльності на підприємстві 20
7. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності 22
Аналіз фінансових результатів Торгового дому "СЕЛЕНА"за 2004 рік, ТИС.ГРН.. 25
Розмір, тис.грн., за період 26
Використана література 30

Список литературы:

Використана література

1. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Минск: Полымя, 1997
2. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Питер, 1999
3. Уткін Э.А. Ціни. Ціноутворення - М: Экмос, 1997
4. Економіка підприємства // під ред. проф. О.И. Волкова - М:Інфра-М, 1998
5. Матеріали підприємства.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Техніко-економічна характеристика підприємства «ШАР»
  ПЛАН 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 2. Організація виробничого процесу 3. Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства 4. Планування роботи підприємства 5. Науково-дослідницька робота СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 1.КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1.Поняття конкурентоспроможності продукції 5 1.2. Оцінка рівня конкурентноздатності товару 7 2. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС 9 2. 1 Характеристика Придніпровської ТЕС 9 2.2.Техніко-економічні показники 12 2.3. Конкурентоспроможність Придніпровської ТЕС на фоні сучасного стану галузі 14 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 30 ВИСНОВКИ 39 ЛІТЕРАТУРА 41

 • Суть і значення грошових розрахунків в організації виробничо-господарської діяльності підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ І. Характеристика грошових розрахунків підприємства 5 1.1. Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків 5 1.2. Розрахункові і касові операції 8 1.3. Форми безготівкових розрахунків 14 Розділ ІІ. Аналіз грошових розрахунків ПФ "Наталя" 21 2.1. Організаційна характеристика підприємства 21 2.2. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 23 2.3. Аналіз грошових розрахунків ПФ "Наталя" 27 Розділ ІІІ. Ефективність використання грошових коштів та шляхи її підвищення. 30 Висновок 38 Список використаної літератури: 40 Додатки 44

 • Економічне обґрунтування заходів по забезпеченню конкурентоспроможності продукції
  ВСТУП 4 1.КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1.Формування конкурентноспроможної середи. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність 6 1.2.Поняття конкурентоспроможності продукції 10 1.3. Оцінка рівня конкурентноздатності товару 13 2. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС 15 2. 1 Характеристика Придніпровської ТЕС 15 2.2.Техніко-економічні показники 18 2.3. Конкурентоспроможність Придніпровської ТЕС на фоні сучасного стану галузі 20 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 36 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 45 ЛІТЕРАТУРА 47

 • Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність організації технічного розвитку підприємства 5 1.1. Стадії технологічної підготовки виробництва 6 1.2. Уніфікація технологій та технологічного оснащення 7 1.3. Знаходження найбільш економічного варіанту 9 Розділ 2. Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства 10 Розділ 3. Аналіз організації технічного розвитку підприємства ТОВ "Миколаївський хлібозавод" 14 3.1. Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери 14 3.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства 21 Висновок 30 Список використаної літератури 31

 • Аналіз та техніко-економічна оцінка результатів роботи ВЗТА
  Зміст. Вступ 1.Обгрунтування доцільності та актуальності управління конкурентоспроможністю продукції 1.1.Оцінка стану проблеми. 1.2.Управління конкурентоспроможністю продукції на підприємствах. 1.3.Методична оцінка конкурентоспроможності продукції. 2.Аналітична частина. 2.1.Техніко-економічна характеристика Вінницького заводу тракторних агрегатів. 2.2.Аналіз та техніко-економічна оцінка результатів роботи ВЗТА. 2.3.Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства. 2.4.Аналіз існуючої системи управління підприємством. 2.4.1.Виробнича структура підприємства. 2.4.2.Організаційна структура підприємства. 2.4.3.Аналіз якості маркетингових досліджень, системи збуту, рекламної діяльності, післяпродажного обслуговування та служби сервісу. 3.Проектна частина. 3.1.Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. 3.2.Рекомендації щодо удосконалення системи управління підприємством. 3.3.План заходів. 4.Технологічна частина. 4.1.Аналіз об'єкту виробництва. 4.2.Характеристика вихідних даних виробництва. 4.3.Порівняння двох варіантів технологічного процесу виготовлення деталі. 4.4.Призначення режимів різання. 4.5.Нормування та корекція операцій технологічного процесу. 4.6.Визначення завантаження обладнання. 4.7.Економічне обгрунтування виробу одного з варіантів технологічного процесу. 5.Безпека життєдіяльності. 5.1.Характеристика об'єкту. 5.2. Аналіз потенціальних небезпечних та шкідливих виробничих факторів в проєктуемому об'єкті. 5.3.Заходи по забезпеченню безпеки проектуємого об'єкту. 5.4.Санітарно-гігієнічні заходи. 5.5.Протипожежні заходи. 5.6.Аналіз екологічної обстановки при складальних роботах. 5.7.Заходи по зниженню чи виключенню забруднень біосфери. 5.8.Розрахункове завдання. Розрахунок освітлення. Висновки. Література. Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д Додаток Ж Додаток К Додаток Л Додаток М

 • Техніко-економічна характеристика та аналіз ВАТ «Маріупольський молокозавод»
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення ефективного управлінні матеріальними ресурсами 5 1.1 Матеріальні ресурси як економічна категорія та основні положення проведення їх аналізу 5 1.2 Особливості планування та нормування матеріальних ресурсів для підприємства 9 1.3 Забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами та особливості їх ефективного використання 12 Розділ 2. Техніко-економічна характеристика та аналіз ВАТ «Маріупольський молокозавод» 16 2.1 Загальна характеристика підприємства 16 2.2 Аналіз основних фінансово-економічний показників діяльності підприємства 22 2.3 Аналіз особливостей використання матеріальних ресурсів ВАТ «Маріупольський молокозавод» 28 Розділ 3. Перспективні напрямки підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ «Маріупольський молокозавод» 34 Висновки 41 Використана література 44

 • ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 2 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства та його фінансового стану. 3 Оцінка техніко-економічного та організаційного рівня виробництва та БМР. 6 Аналіз показників ефективності виробництва . 9 Оцінка виконання плану організаційно-технічного розвитку та організаційно - господарських заходів на КСУ-105 ЗАТ “Трест Криворіжстальконструкція” 9 Обґрунтування економічної стратегії розвитку підприємства. 12 Характер і зміст заходів, що пропонуються для реалізації. Вибір джерел їх фінансування. 13 Економічна оцінка ефективності розроблених заходів та її вплив на основні техніко-економічні показники підприємства. 14 Висновки 17 Література 18

 • Характеристика та організаційна структура підприємства
  ЗМІСТ 1. Характеристика та організаційна структура підприємства 3 2. Діагностика розвитку підприємства 8 3. Аналіз функції управління персоналом 13 4. Дослідження методів пошуку та підбору персоналу 18 5. Аналіз системи мотивації персоналу 22 6. Аналіз системи матеріального стимулювання 23 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 26 Список використаної літератури 29 ДОДАТКИ


Cгенерировано за 0.008851 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100