Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Планування й ефективне функціонування персоналу» (ID:72497)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 40 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План
Вступ 3
Розділ 1. Сутність і задачі кадрової політики 5
1.1 Основа побудови кадрової стратегії 5
1.2 Основний структурний підрозділ керування персоналом 6
1.3. Функціональні підсистеми системи керування 7
Розділ 2. Планування й ефективне функціонування персоналу 9
2.1 Типи кадрової стратегії в умовах кризи 9
2.2 Формування кількісного і якісного складу персоналу 14
2.3 Кадрова стратегія як інструмент керування 16
Розділ 3. Розробка професіограм - основа наукового підходу до підбору і розміщення керівних кадрів 20
Розділ 4. Прогнозування і планування кадрового резерву 29
Висновок 35
Список літератури 39

Список литературы:

Список літератури
1. Бизюкова И.В. Кадри керування: підбор і оцінка. - М.: изд-во "Економіка", 1998. - 150 с.
2. Васильєв Ю.С., Глухів В.В., Федоров М.П., Федотов А.В. Економіка й організація керування вузом. Спб.: Видавництво "Лань", 1999. - 448 с.
3. Веснин В.Р. Основи менеджменту. - М.: Інститут міжнародного права й економіки ім. Грибоєдова, 1999. - 480 с.
4. Вершигора Є.Є. Основи керування.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 344 с.
5. Галькович Р.С., Набоков В.И. Основи менеджменту. - М.: ИНФРА-М, 1998.
6. Гвишиани Д.М. Організація і керування.- Мінськ, 1996. - 213 с.
7. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.
8. Глухів В.В. Менеджмент. - Спб.: Спеціальна література, 1999. - 700 с.
9. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М. Економіка підприємства. - М.:Юнити, 1996. - 368 с.
10. Грузинов В.П., Грибів В.Д. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика , 1999. - 208 с.
11. Дорошева М.В. чи Потрібні Вам такі співробітники? - М.: ЗАТ "Бізнес-школа "Интел-Синтез", 1997. - 48 с.
12. Динамізм керування. Під ред. А.З. Селезньова.- К.: Либідь, 2000. - 87 с.
13. Зудина Л.Н. Організація управлінської праці.- М., 2001.- 123 с.
14. Иозеф Кхол. Ефективність управлінських рішень. - Харьків, 2001. - 74 с.
15.
16. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризму. - Мн.: БГЭУ, 1999. - 644 с.
17. Карданська Н.П. Основи прийняття управлінських рішень.- М.: ИНФРА-М, 1998. - 256 с.
18. Конурин Ф.Д. Процес керування. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001. - 320 с.
19. Кочерин Е.А. Контроль як функція керування. - Донецьк: Сталкер, 1999. - 52 с.
20. Книга працівника кадрової служби/Під ред. Е.В. Охотського, В.М. Анісімова. - М.: "Видавництво"Економіка", 1998. - 494 с.
21. Лемешевский И.М. Економічне самоврядування. - К.: ибідь, 1998. - 256 с.
22. Як домогтися успіху: Практичний поради діловим людям // Під загальною редакцією В.Є. Хруцького. - М.: Республіка, 1992. - 510 с.
23. Менеджмент/Під ред. Максимцова М.М., Игнатьевой А.В. - М.:Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 343 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Кадрова стратегія на підприємствах, фірмах
  Зміст Вступ Розділ 1. Сутність і задачі кадрової стратегії 1.1 Основа побудови кадровї стратегії 1.2 Основний структурний підрозділ керування персоналом 1.3. Функціональні підсистеми системи керування Розділ 2. Планування й ефективне функціонування персоналу 2.1 Типи кадрової стратегії в умовах кризи 2.2 Формування кількісного і якісного складу персоналу 2.3 Кадрова стратегія як інструмент керування 2.4 Планування й організація підбору і розміщення управлінських кадрів на підприємствах, фірмах Розділ 3. Розробка професіограм - основа наукового підходу до підбору і розміщення керівних кадрів Розділ 4. Прогнозування і планування кадрового резерву Розділ 5. Психологічні основи кадрової стратегії 5.1 Принципи побудови технологій 5. 2. Визначення здібностей кандидата 5. 3. Особливості проведення тестування 5.4 Значення вивчення мотивації в діяльності Висновок Список літератури

 • Планування персоналу на підприємстві
  Вступ 3 1. Роль планування персоналу в ефективності підприємницької діяльності 6 1.1. Планування персоналу як необхідна умова 6 1.2. Кількісна та якісна оцінка персоналу 7 1.3. Методика планування чисельності робітників 9 2. Характеристика планування персоналу на підприємстві 19 2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 19 2.2. Аналіз показників ефективності трудових ресурсів 32 3. Вибір методів підвищення ефективності планування трудових ресурсів 40 3.1. Обґрунтування чисельності працівників на плановий період 40 3.2. Розрахунок обсягів діяльності у плановому періоді 41 Висновки 47 Список використаної літератури 51 Додатки………………………………………………………………………………54

 • Планування кадрової роботи
  Вступ 3 1. Роль планування персоналу в ефективності підприємницької діяльності 6 1.1. Планування персоналу як необхідна умова 6 1.2. Кількісна та якісна оцінка персоналу 7 1.3. Методика планування чисельності робітників 9 2. Характеристика планування персоналу на підприємстві 19 2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 19 2.2. Аналіз показників ефективності трудових ресурсів 32 3. Вибір методів підвищення ефективності планування трудових ресурсів 43 3.1. Обґрунтування чисельності працівників на плановий період 43 3.2. Розрахунок обсягів діяльності у плановому періоді 44 Висновки 50 Список використаної літератури 54

 • Кадрове планування
  Вступ 3 1. Планування персоналу як необхідна умова 5 2. Кількісна та якісна оцінка персоналу 6 3. Методика планування чисельності робітників 8 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 • Формування персоналу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття відбору та формування персоналу на підприємстві 5 1.1. Поняття відбору персоналу підприємства 5 1.2. Основні концепції добору персоналу 8 1.3. Місце пошуку і добору кадрів у загальній системі керування персоналом 12 Розділ 2. Планування якісного та кількісного складу персоналу 16 2.1.Планування професіонального складу робітників 16 2.2. Оцінка персоналу та її види 19 2.3. Планування потреби в персоналі 24 2.4. Визначення чисельності окремих категорій працівників 27 Розділ 3. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми 32 ВИСНОВКИ 36 Список літератури: 38

 • Планування персоналу
  ВСТУП 5 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 7 1.1 Характеристика підприємства ТОВ “Гідроспецбудмонтаж” 7 1.2 Техніко-економічна характеристика ТОВ „Гідроспецбудмонтаж” 8 2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 15 2.1 Сутність планування та її функції 15 2.2. Планування якісного та кількісного складу персоналу 17 2.3. Розробка рекомендацій удосконалення кадрового планування на підприємстві 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40

 • Відбір персоналу
  ВСТУП3 Розділ 1. відбір та формування персоналу на підприємствах в україні5 1.1.Відбор персоналу підприємства5 1.2. Основні концепції добору персоналу9 1.3. Місце пошуку і добору кадрів у загальній системі керування персоналом12 Розділ 2. Планування якісного та кількісного складу персоналу НА ТОВ “НЬЮ ПІ”15 2.1 Загальна характеристика підприємства15 2.2.Планування професіонального складу робітників 19 2.3. Планування потреби в персоналі ТОВ “НьюПі”22 2.4. Визначення чисельності окремих категорій працівників25 Розділ 3. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ30 Висновки34 Список літератури:36

 • 20279 Планування системи підвищення кваліфікації персоналу
  Зміст Вступ 3 1. Планування підвищення кваліфікації персоналу 4 2. Особливості планування та організації підвищення кваліфікації 10 Висновок 15 Література 17

 • Планування персоналу підприємства (на прикладі салону краси ТОВ “Сервіс-2”)
  Зміст Вступ………………………………………………………………………….4 1. Сутність термінів: кадри, персонал підприємства, трудові ресурси і їхнє призначення……………………………………………………….6 2. Планування чисельності персоналу…………………………………...19 3. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці....……………..41 4. Характеристика салону краси ТОВ “Сервіс-2”…………………….….48 5. Аналіз, розрахунок і обгрунтування чисельності персоналу салону краси ТОВ „Сервіс-2”................................................................................50 6. Відповідність професійного рівня персоналу.........................................54 7. Основні недоліки, пропозиції і висновки ……………………………..57 Список використаної літератури..…………………………………………59 Додатки


Cгенерировано за 0.006692 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100