Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Функція мотивація як фактор ефективної діяльності організації» (ID:72520)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 41 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
1. Функція мотивація як фактор ефективної діяльності організації 4
1.1 Поняття і роль мотивації в менеджменті 4
1.2. Теоретичні основи різноманітних підходів мотиваційної діяльності 9
1.3. Формування мотиваційного механізму управління поведінкою людей 14
2 Дослідження мотивації в ЗАТ "Кій-Авіа" 16
2.1 Загальна характеристика організації ЗАТ "Кій-Авіа" 16
2.2. Аналіз системи мотивації праці на ЗАТ на ЗАТ "Кій-Авіа" 20
3. Проект удосконалення мотивації в ЗАТ "Кій-Авіа" 27
Висновки 39
Список використаних джерел 42
ВСТУП

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів, 1995.
2. Бернард Ч. Функция руководителя. - М., 1999. -134 с.
3. Бізюкова І.В. Кадри управління - підбір та оцінка. М.: Економіка, 1998.- 212с.
4. Білорус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність. - К.: Т-во "Знання", 1992.
5. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. Пособие для руководителей.- М., 1995. - 316 с.
6. Брэддик У. Менеджмент в организации. - М., 1997.
7. Вачугов Д. Д., Киснеков Н. А. "Практикум по менеджменту": деловые игры: Учеб.- М.: Высш. Шк., 1998
8. Виханський О. С., Наумов А. И. "Менеджмент": Учебник, 3-е изд. - М.: Гардарика, 1998.
9. Галенко В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий.- СПб., 1994.
10. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала. - М.: МП "Сувенир", 1993.
11. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту.// Підручник/ Наук. ред. Олесневич. - Львів: БаК, 2000.
12. Друкер П. Подбор работников в соответствии с их достоинствами.// Кадры.- 1995. - № 1.
13. Завадський Й. С.: "Менеджмент ". Т. 1 - Вид. 2-е. - К.: Укр. - Фін. Ін-т, 1998.
14. Зайцева О.А., Радугин А.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов.- М.: Центр, 1998.- 264 с.
15. Здравомислов А. Г. Потребности, ынтересы, ценносты. - М.: МГУ, 1986
16. Івановська Л.В., Свистунов В.М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. -М.: ГАУ, 1995. - 132с.
17. Катаєва Л.Д., Абрамова Л.Г. Управління персоналом. - Новосибірськ, 1996. - 240с.
18. Коротков Є.М. Концепція менеджменту.- Харків: Просвіта, 1999.-258 с.
19. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., "Менеджменет для керівників": - К. : Т-во "Знання", КОО, 1999.
20. Лукашевич М. П. "Теория и практика самоменеджменту": Навч. пособ. - К.: МАУП, 1999.
21. Менеджмент: - Т. 1. - Вид. 2-е К.: Українсько-філософський інститут менеджменту і бізнесу, 1998.
22. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.:Дело.- 1998.
23. Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми
24. Сизноненко В. О.// Підручник. - К.: Віктар, 1999.
25. Уткин Э.А. Профессия - менеджер. - М.: Наука, 1992. -243 с.
26. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе.- М.: Акалис.- 1996.
27. Хакхаудзен Х. Мотивация и деятельность. - В 2-х тт. - М., 1986.
28. Хміль Ф.І. Менеджмент.// Підручник. - К.: Вища школа.- 1995.
29. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом.-М.: ЮНИТИ, 2001. -346 с.
30. Щекін Г.В. Теорія та практика управління персоналом.- Київ: Просвіта, 1996. -296с.
31. Юргутін І. А. , Кравчук І. І. "Основи менеджменту": Навч. Посіб. - К.: Освіта. 1998.
32. Якокка, Ли. Карьера менеджера. - М.: Прогресс, 1991.- 376 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Мотивація персоналу та мотивація керівника
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Мотивація діяльності людини 4 1.1. Теорії мотивації індивідів в організації 4 1.2. Мотивація персоналу та мотиваційний процес: сучасне розуміння, основні положення 17 Розділ 2. Мотивація персоналу та мотивація керівника 26 2.1. Планування кар'єри як чинник мотивації 26 2.2. Мотиваційна сфера особистості керівника 33 Висновки 39 Список використаної літератури 40 Додатки 42

 • Аналіз чотирьох основних функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль
  Зміст 1 Аналіз чотирьох основних функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль 1.1 Зміст планування як функції менеджменту 1.2 Поняття організації взаємодії як функції менеджменту 1.3 Мотивація як функція менеджменту 1.4 Контроль як функція менеджменту 2 Аналіз чотирьох основних функцій менеджменту на основі обраного об’єкту дослідження – магазину «Калина» Використана література

 • Функції менеджменту
  План Вступ 1. Планування і прогнозування як функція менеджменту 2. Функція організації 3. Функція мотивації 4. Функція контроль Література

 • Теоретичний аспект та практичне використання функцій менеджменту
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичний аналіз функцій менеджменту. 4 1.1 Функція менеджменту планування 4 1.2 Функція менеджменту організація. 5 1.3 Функція менеджменту мотивація 7 1.4 Функція менеджменту контроль. 8 2. Практичне використання функцій менеджменту 12 Висновок 19 Література 20

 • Мотивація як процес
  Зміст Вступ………………………………………………………………………. 3 1. Мотивація як процес…………………………………………………..4 2. Мотивація, обумовлена зовнішніми другосигнальними стимул-реакціями………………………………………………………….6 3. Прямі неімперативні форми організації мотиваційного процесу….7 4. Зовнішнє навіювання як засіб психологічної дії на процес формування мотиву. ………………………………………………….8 5. Прямі імперативні форми організації мотиваційного процесу…….9 6. Маніпуляція…………………………………………………………...10 7. Мотивація, викликана привабливістю об'єкту. …………………….11 8. Теорії мотивації……………………………………………………….11 Висновки………………………………………………………………….. 13 Список літератури………………………………………………………...14

 • Модернізація освіти
  1 Поняття навчальної діяльності учнів на уроці іноземної мови 2 2. Домашня робота як одна з допоміжних форм навчальної діяльності школярів 4 3 Функції домашньої навчальної діяльності: втілення взаємозв’язку між уроками, функція індивідуалізації навчання, контролююча функція 5 4 Принципи раціональної організації домашньої навчальної діяльності 10

 • МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
  1. Мотивація трудової діяльності 3 2.Суть, функції та принципи організації заробітної плати 6 3. Форми і системи оплати праці 7 4. Сучасні форми стимулювання високоефективної праці 12 Задача 16 Список літератури: 17

 • Економічне стимулювання ефективної організації руху товарів
  Зміст Вступ 3 1 Розробка стратегії і її реалізація в галузі збуту 4 2 Методи економічного стимулювання ефективної організації руху товарів 10 Висновки 14 Використана література 15

 • Механізм управління персоналом на підприємстві
  План Вступ 1. Функції управління. 1.1. Функція “прогнозування”. 1.2. Функція “програмування”. 1.3. Функція “планування”. 1.4. Функція “регулювання”. 1.5. Функція “координація”. 1.6. Функція “контроль”. 2. Методи управління. 2.1. Групи методів управління. 2.2. Система та підсистеми кадрової роботи. 3. Форми управління. 3.1. Безпосередня і опосередкована форми управління. 3.2. Управління і самоуправління. 4. Основні принципи (правила) управління. 4.1. Системні принципи управління. 4.2. Принципи управління як виду діяльності. 5. Механізм управління персоналом. 5.1. Стадії управлінського циклу. 5.2. Державні та суспільні формування. Висновки Список використаної літератури.


Cгенерировано за 0.013113 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100