Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Організація системи менеджменту» (ID:72537)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 53 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

ВСТУП 4
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Організаційно-праовова характеристика 6
1.2. Загальна характеристика системи управління 14
1.3.Ефективність системи менеджменту підприємства 20
2. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 23
2.1. Виробничий менеджмент 23
2.2. Маркетинговий менеджмент 27
2.3. Кадровий менеджмент 31
2.4. Інноваційний менеджмент 34
2.5. Фінансовий менеджмент 37
3. ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ДВАТ "ЛУГАНСЬКГІПРОШАХТ" 41
3.1. Основні поняття інноваційного менеджменту 41
3.2. Сутність інноваційного процесу 42
3.3. Загальна економічна ефективність інновацій 44
ВИСНОВКИ 47
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 49
ДОДАТКИ 52
Форма №1 Баланс 52
Форма №2. Звіт про фінансові результати 55

Список литературы:

Використана література
2. Анисимов А.П. Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986. - 248 с.;
3. Баланов Ш.И. Шеремет Е.Г. Теория экономического анализа: Учебник 4-е издания допол. и переработано. - М. Финансы и статистика, 1999, - 416.
4. Білуха М. Т. Економіка, організація і планування автомобільного транспорту. К.: Вища школа, 1986. - 260 с.
5. Бронштейн Л. д. Организация, планирование и управление автотранспортным предприятием. - М.: Транспорт, 1986.
6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, Учебник - 3-е издание, - М.: Гардарика, 1998. - 528 с.
7. Габарда Д. Новые транспортные системы в городском общественном транспорте. - М.: Транспорт, 1990. - 215 с.;
8. Герчикова І.Н. "Менеджмент: підручник". М., 1994
9. Гученко В. Проблеми фінансування автобусних перевезень пасажирів//Економіка України, 1995 р., № 5. - 80-82.
10. Донцова Л.В. "Іноваційна діяльність: стан, необхідність державної підтримки, податкове стимулювання". //Менеджмент у Росії і за рубежем. №3, 1998
11. Завадский Й.С. Менеджмент, том 1. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу 1999. - 519 с.
12. Іваненко В.М. та ін. Економічний аналіз. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
13. Ільєнкова С.Д. "Іноваційний менеджмент". М.:- Банки і біржі, 1997.
14. Казанцев А.К. Подлесных В.И., Серова А.С. Практический менеджмент.- М.: ИНФРА- М., 1998.
15. Канарчук В.Є. Організація виробничих процесів на транспорті у ринкових умовах. Підприємцю і менеджеру. - К.: Логос, 1999. -348 с.;
16. Козловский В.А. и др. Производственный и операционный менеджмент: Практикум. - СПб.: Спец. литература. - 1998. - 216 с.
17. Котлер Ф. "Основи маркетингу". М.: - Ростинтэр, 1996
18. Макаренко М.В. Шаханина О.М. Производственный менеджмент. Учебное пособие. -М. - 1998.
19. Максимцова М., Игнатьева А.В. Менеджмент. Учебник для ВУЗОВ, - М. Банки и биржи. Юнити. 1998. -343 с.
20. Мескон М.Х., Альберт М. Хедоури Ф.Основы менеджмента. пер. с англ. - М.: Дело, 1998 - 800 с.
21. Москвін С.О.Проектний аналіз. - К.: Лібра. - 1999. - 136с.;
22. Плоткін Я., Пащенко І., Виробничий менеджмент. Навч. посіб. - Львів: Львівська політехніка. - 1999. - 258 с.
23. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. - Минск 1995.
24. Русинова Ф.М. Менеджмент: Учебник - М.: ФИН-ПРЕСС. 1998.
25. Сайлон Г. и др. Менеджмент в организациях. пер. с англ. - М.: Экономика. 1995.
26. Сизоненко В.О. Підприємництво. - К.: Вікар, 1999;
27. Тарнавская Н., Пушкар Р. Менеджмент организации: Учеб. пособие. - К. Изд. Европ. ун-та финасова. инф. сист. менедж. и бизнеса. 1999. - 350 с.
28. Тарнавська Н., Пушкар Р. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. Тернопіль. Карт-Бланш. 1997. - 456 с.
29. Уотермен Р. "Фактор відновлення. Як зберігають конкурентноздатність кращі компанії". М.:- Прогрес, 1988
30. Фатхутдинов Р.А. "Інновациійний менеджмент = Innovatory management: підручник для студентів вузів за фахом і напрямком "менеджмент"". - М.:- Бізнес-школа "Інтел-Синтез", 1998
31. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник - М.: 1997.
32. Хміль Ф. Менеджмент. Підручник - К.: Вища школа. 1995. - 351с.
33. Черинкова И.К. Менеджмент - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ 1995.
Шегда А.В. Основы менеджмента. Учебное пособие - К.: "ЗНАННЯ" 1998.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Вітчизняна та зарубіжна організація фінансового менеджменту
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти організації фінансового менедменту в ТНК 8 1.1. Поняття та види ТНК 8 1.2. Організація структури фінансового менеджменту в ТНК 28 1.3. Особливості розвитку ТНК в Україні 33 Розділ ІІ. Вітчизняна та зарубіжна організація фінансового менеджменту в ТНК 50 2.1. Сучасні системи організації фінансового менеджменту в ТНК та їх характеристика 50 2.2. Практична реалізація основних функцій фінансового менеджменту на прикладі «ТНК-Україна» 71 2.3. Переваги та недоліки фінансового менеджменту в «ТНК-Україна» 98 Розділ ІІІ. Вдосконалення системи управління фінансами в “ТНК-Україна” 101 3.1. Стратегії фінансування та їх ефективність 101 3.2. Удосконалення системи планування та контролю фінансових потоків 111 Висновки 122 Список використаної літератури 132 Додатки 136

 • Поняття системи оперативного менеджменту
  ПЛАН 1. Поняття системи оперативного менеджменту 1.1. Складові системи оперативного менеджменту 1.2 Оцінка ефективності побудови та функціонування системи оперативного менеджменту на підприємстві 1.3. Виробничий цикл як основний об’єкт оперативного управління 2. Оперативний облік праці і заробітної плати Література

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 9 1.1. Функції, принципи і роль фінансового менеджменту 9 1.2. Об'єкти фінансового управління 18 1.3. Стратегія фінансового росту 25 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 36 2.1. Державна фінансово-кредитна політика 36 2.2. Аналіз діяльності ВАТ "Державний ощадний банк України" 48 2.3. Управління активами банку 57 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 63 3.1. Методи оцінки ефективності фінансового менеджменту в банку 63 3.2. Удосконалення фінансової та кредитної політики банку 67 3.3. Формування системи обслуговування "Клієнт-банк" 75 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87 ДОДАТКИ 94

 • Теоретичні основи процесу організації фінансового менеджменту на підприємствах АПК
  Вступ 3 1. Теоретичні основи процесу організації фінансового менеджменту на підприємствах АПК 4 1.1 Сутність, задачі та функції фінансового менеджменту на підприємстві 4 1.2 Особливості організації фінансового менеджменту на підприємстві АПК 14 1.3 Інформаційно-правове забезпечення організації фінансового менеджменту агропромислових підприємств 18 2. Аналіз та оцінка ефективності організації фінансового менеджменту на підприємстві 21 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 21 2.2 Організація системи фінансових відносин підприємства 23 2.3 Політика формування та використання фінансових ресурсів підприємства 29 2.4 Оцінка впливу діючої системи фінансового менеджменту на фінансовий стан підприємства 33 3. Напрями вдосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві 38 Висновки 41 Література 43 Додатки 45

 • Теоретичні основи процесу організації фінансового менеджменту на підприємствах АПК
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи процесу організації фінансового менеджменту на підприємствах АПК 4 1.1 Сутність, задачі та функції фінансового менеджменту на підприємстві 4 1.2 Особливості організації фінансового менеджменту на підприємстві АПК 14 1.3 Інформаційно-правове забезпечення організації фінансового менеджменту агропромислових підприємств 21 2. Аналіз та оцінка ефективності організації фінансового менеджменту на підприємстві 26 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 26 2.2 Організація системи фінансових відносин підприємства 27 2.3 Політика формування та використання фінансових ресурсів підприємства 31 2.4 Оцінка впливу діючої системи фінансового менеджменту на фінансовий стан підприємства 33 3. Напрями вдосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві 38 Висновки 43 Література 45 Додатки 47

 • АМЕРИКАНСЬКА І ЯПОНСЬКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  ЗМІСТ 1. АМЕРИКАНСЬКА І ЯПОНСЬКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ. 4 1.1.Кадрова політика в менеджменті 4 1.2. Мотивація і оплата праці 6 1.3. Основні тактичні задачі менеджменту. 9 1.4.Стиль управління. 11 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКАНСЬКОГО І ЯПОНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 14 ВИСНОВОК 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 • Функції кадрового менеджменту
  Функції кадрового менеджменту Вступ Розділ 1. Теоретичні основи кадрового менеджменту 1.1. Предмет, завдання й зміст кадрового менеджменту 1.2. Принципи й методи управління персоналом в сучасних умовах 1.3. Механізм управління кадрами та функції кадрового менеджменту Розділ 2. Організація кадрового менеджменту у ТОВ „Аква-люкс” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз трудових показників 2.3. Аналіз системи управління підприємством і організації кадрової роботи Розділ 3. Шляхи вдосконалення кадрового менеджменту на ТОВ „Аква-люкс” Висновки та пропозиції Список використаної літератури

 • Теоретичні основи кадрового менеджменту
  Зміст Вступ ...............................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи кадрового менеджменту .............4 1.1. Предмет, завдання й зміст кадрового менеджменту ..........4 1.2. Принципи й методи управління персоналом в сучасних умовах.........................................................................................................6 1.3. Механізм управління кадрами та функції кадрового менеджменту..............................................................................................8 Розділ 2. Організація кадрового менеджменту у ТОВ „Аква-люкс”.........................................................................................................14 2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства14 2.2. Аналіз трудових показників ...........................................19 2.3. Аналіз системи управління підприємством і організації кадрової роботи........................................................................................23 Розділ 3. Шляхи вдосконалення кадрового менеджменту на ТОВ „Аква-люкс” ...................................................................................28 Висновки та пропозиції ............................................................32 Список використаної літератури ..............................................35

 • Теоретичний аспект та практичне використання функцій менеджменту
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичний аналіз функцій менеджменту. 4 1.1 Функція менеджменту планування 4 1.2 Функція менеджменту організація. 5 1.3 Функція менеджменту мотивація 7 1.4 Функція менеджменту контроль. 8 2. Практичне використання функцій менеджменту 12 Висновок 19 Література 20


Cгенерировано за 0.008130 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100