Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Зміст, завдання і методи фінансового планування» (ID:72591)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 14 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
1. Зміст, завдання і методи фінансового планування 3
2. Рестректуризація підприємства, її види та показники ефективності 7
Задача №1 12
Задача №2 13
Література 14

Список литературы:

Література

1) Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. Посібник.-Київ: ЦУЛ, 2ОО2.-46Ос.
2) Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльністьпідприємства : Підручник.- К: Либідь, 1998.-312с.
3) Фінанси підприємств : Навчальний посібник : Курс лекцій /За ред. Д.е.н., проф..Г.Л. Кірійцева. - Київ : ЦУЛ, 2002.-268с;
4) Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002
5) Барнгольц С.Б. Анализ финансового состояния промышленных предприятий // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С.32-34.
6) Беседин В.Ф. и др. Эффективность хозяйственного механизма / Под ред. А.С. Емельянова. - К.: Техника, 2003 - 263 с.
7) Борисова В.А. Науково-практичні основи фінансового планування на підприємстві // Вісник Сумського сільськогосподарського інституту. Серія фінанси і кредит. - 19200497. - № 1. - С. 36-40.
8) Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология. - М.: Финансы и статистика, 2001. -80с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Фінансове планування
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКУ 1.1. Сутність і значення фінансового планування на підприємствах 5 1.2. Основні завдання, методи та принципи фінансового планування 7 1.3. Місце фінансового планування в ринковій економіці 11 РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ПОРЯДОК ЙОГО СКЛАДАННЯ 2.1. Порядок розробки фінансового плану 15 2.2. Поточне фінансове планування як складова системи планування 18 2.3. Зміст і завдання оперативного фінансового планування (бюджетування) 21 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 30

 • Фінансове планування на підприємстві
  План Вступ...........................................................................................................................3 Розділ І. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення........................5 1.1. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та характеристика ............5 1.2. Огляд літературних джерел щодо фінансового планування....................8 1.3. Оцінка господарсько-фінансової діяльності підприємства....................10 Розділ 2 Фінансове планування на підприємстві……….................................18 2.1. Основні завдання та принципи фінансового планування………...18 2.2. Види та методи фінансового планування…………………………...22 2.3. Порядок складання фінансового плану підприємства……………28 2.4. Сутність оперативного фінансового планування……….................32 2.5. Бізнес-план, як основний документ фінансового планування.......37 Розділ 3 Шляхи удосконалення фінансового планування на підприємстві………………………………………………………………………….43 Висновки..................................................................................................................50 Список використаної літератури........................................................................52 Додатки....................................................................................................................54

 • Теоретичні основи фінансового планування
  Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансового планування 6 1.1 Зміст, завдання та методи фінансового планування 6 1.2 Нормативно-правова забезпечення фінансової діяльності підприємства в галузі фінансового планування 13 2. Організація оперативного фінансового планування на підприємстві ВО Запорізький хлібокомбінат «Весна» 17 2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 17 2.2 Особливості формування бюджету коштів та його роль у визначенні місячної потреби в фінансуванні 24 2.3 Система оперативних фінансових планів підприємства їх взаємозв'язок та методика складання 35 3. Напрямки покращення оперативного фінансового планування на підприємстві 48 3.1 Передумови для удосконалення фінансового планування 48 3.2. Удосконалення бюджету грошових коштів 50 Висновок 56 Література 59

 • Фінансове планування в умовах ринку
  Вступ 4 Розділ 1. Фінансова стратегія підприємств та методи фінансового планування 6 1.1. Фінансова стратегія підприємств 6 1.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування 10 Розділ 2. Фінансове планування в умовах ринку 14 2.1. Зміст фінансового плану та порядок його складання 14 2.2.. Зміст і значення оперативного фінансового плану 19 Розділ 3. Фінансове планування і бюджетування у фірмі 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 • Бізнес-план як складова фінансового планування підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1 Фінансова бізнес-стратегія підприємств 5 1.1 Особливості бізнес планування 5 1.2 Зміст, завдання, методи та принципи фінансового планування 9 1.3 Місце фінансового планування в ринковій економіці 14 1.4. Порядок розробки фінансового плану 17 Розділ 2. Аналіз фінансових показників бізнес-плану ТзОВ „ЄвроНет” 24 2.1 Зміст і завдання оперативного фінансового планування 24 2.2. Бізнес-план підприємства 28 2.3. Фінансові показники бізнес-плану ТзОВ „ЄвроНет” 32 Розділ 3. Шляхи досягнення оптимального рівня показників фінансової частини бізнес плану підприємства 40 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки

 • ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВКП “ЧзТІМ”
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 6 1.1. Зміст та методи фінансового планування 6 1.2. Мета, цілі та завдання фінансового планування 8 1.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання 12 Розділ 2. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВКП “ЧзТІМ” 15 2.1. Загальна характеристика ВКП” Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів” і планування на підприємстві 15 2.2. Розрахунок планової суми прибутку 16 2.3. Складання фінансового плану 19 2.4. Оперативне фінансове планування на ВКП “Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів” 21 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 24 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 31

 • Методи фінансового планування
  Зміст Вступ 4 1. Теоретичні засади фінансового планування на підприємстві 6 1.1 Зміст та методи фінансового планування 6 1.2 Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання 13 1.3 Нормативно – правове забезпечення процесу планування грошових надходжень та прибутку на підприємстві 15 2. Аналіз організації фінансового планування на ТОВ „Торгсервіс” 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 20 2.2 Аналіз складу та структури грошових надходжень на підприємстві ТОВ “Торгсервіс” 21 2.3 Аналіз планування грошових надходжень ТОВ “Торгсервіс” 27 3. Вдосконалення механізму планування надходжень фінансових ресурсів на ТОВ “Торгсервіс” 35 Висновки 39 Література 41 Додатки 44

 • Економічна сутність і завдання фінансового планування
  Зміст 1. Економічна сутність і завдання фінансового планування……………..3 2. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва……………7 3. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях……11 4. Література………………………………………………………………...14

 • Теоретичні засади фінансового планування та прогнозування
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні засади фінансового планування та прогнозування 5 1.1 Зміст, завдання та методи фінансового планування 5 1.2 Особливості фінансового планування на підприємстві 9 2. Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ “Ічнянський молокозавод” 11 2.1 Аналіз фінансово – майнового стану підприємства 11 2.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ «Ічнянський молокозавод» 17 2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства ВАТ “Ічнянський молокозавод” 19 3. Шляхи покращення фінансового планування на підприємстві 21 Висновки 25 Література 26 Додатки 27


Cгенерировано за 0.011373 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100