Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «"Політична соціалізація молодших школярів» (ID:72611)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 53 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План.
Вступ.

І. Теоретична частина: аналіз досліджуваних категорій і понять.

Розділ 1.1. Процес політичної соціалізації в початковій школі.
Розділ 1.2. Психологічно-розумові особливості молодших шко- лярів.

ІІ. Практична частина: мета і сучасний стан громадянської освіти в початковій школі.

Розділ 2.1. Шляхи формування бажаного типу політичної куль- тури у молодого покоління.
Розділ 2.2. Контент-аналіз букварів, як засіб дослідження сучас-ного стану у галузі громадянської освіти.

Висновки.

Використана література.

Список литературы:

-51-
Використана література.

1. Беденко М.В. Держава та конституція очима дитини. - Вінниця, 1997.
2. Борисов Л.П. Политология. - М., 1996.
3. Борцов Ю.С., Коротец И.Д., Шпак В.Ю. Политология в вопросах и ответах. - Ростов-на-Дону, 1998.
4. Вашуленко Н.С., Матвеева А.Н., Назарова Л.К., Скрипченко Н.Ф. Букварь.- К., 1998.
5. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти / Ігнатенко П.Р. та ін. - К., 1997.
6. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1996.
7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та історія. - К., 1995.
8. юююю
9. ….
10. К
11. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю - о психологии детей шестилетнего возраста. - М., 1988.
12. Луцик Д.В., Праць М.М., Савшак А.С. Буквар. - Львів, 1998.
13 Дж. Мангейм, Р. Рич. Политология. Методы исследования. - М.,1997.
14 Мошер Р., Кенни Р., Гаррод Э. Воспитание гражданина: демократические школы. - М.,1996.
15 Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Д. Эльконина, А. Венгера. - М., 1988.
16 Пірон Дж. Глобальна революція та потреба у громадській освіті у колишньому радянському блоці. - К.,1995.
17 Політологія: Посібник для студентів / За ред. О.В. Бабкіної. - К., 1998.
18 Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботу з першокласниками. - К., 1998.
19 Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К., 1997.
20 Сафонова О.М. Буквар "Дубочок": Пробний підручник для 1 класу загальноосвітніх шкіл колекційного спрямування. - К., 1997.
21 Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С. Буквар: Підручник для 1 класу чотирирічної і трирічної початкової школи. - К., 1999.
22 Чорна М., Грабар Д. Буквар. - Львів, 1993.
23 Алмонд Г. Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. - 1992. - №4.
24 Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект // Полис. - 1991. - № 6.
3. 20 Сафонова О.М. Буквар "Дубочок": Пробний підручник для 1 класу загальноосвітніх шкіл колекційного спрямування. - К., 1997.
4. 19 Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К., 1997.
5. 18 Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботу з першокласниками. - К., 1998.
6. 17 Політологія: Посібник для студентів / За ред. О.В. Бабкіної. - К., 1998.

7. 14 Мошер Р., Кенни Р., Гаррод Э. Воспитание гражданина: демократические школы. - М.,1996.
8. 13 Дж. Мангейм, Р. Рич. Политология. Методы исследования. - М.,1997.
9. 16 Пірон Дж. Глобальна революція та потреба у громадській освіті у колишньому радянському блоці. - К.,1995.
10. 26 Ігнатенко П., Крицька Л. Конституція України - громадянське виховання учнів // Початкова школа. - 1997. - №1.
11. 31 Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис. - 1992. - №4.
12. 23 Алмонд Г. Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. - 1992. - №4.
13. 32 Щербинин А. И. "С картинки в твоём букваре… " // Полис. - 1994. - №5.
1. 29 Уайт П. Виховання громадянської мужності // Рідна школа. - 1997. - № 5.
2. 28 Скиба В. Суспільствознавчі дисципліни: концепція викладання // Рідна школа. - 1997. - № 9.
3. 30 Чернишов О. Національне виховання: науково-методичне забез-печення // Рідна школа. - 1997. - № 12.
4. 25 Головаха Є., Пухляк В. Політична соціалізація в посткомуністичній Україні // Політична думка. - 1994. - № 2.
5. 27 Колесников С. Человеческие измерения демократии // Свободная мысль. - 1991. - № 16.
6. 24 Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект // Полис. - 1991. - № 6.
7. 11 Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю - о психологии детей шестилетнего возраста. - М., 1988.
8. 15 Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Д. Эльконина, А. Венгера. - М., 1988.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Особливості організації дозвілля молодших школярів
  Зміст Вступ……………………………………………………………………………...3 І. Формулювання проблеми організації дозвілля молодших школярів 1.1. Мета заняття проблематикою організації дозвілля молодших Школярів…………………………………………………………….…5 1.2. Спосіб розв'язання проблеми………………………………………...9 ІІ. Особливості організації дозвілля молодших школярів……...…………....15 2.1. Екскурсії……………………………………………………………….20 2.2. Значення художньої літератури……………………………………...23 2.3. Фізичне виховання……………………………….……………...……26 2.4. Проведення часу за комп'ютером………………………………...…28 Висновок……………………………………………………………………...…31 Список використаної літератури…………………………………………..…..32

 • "Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)"
  План. Вступ. І. Теоретична частина: аналіз досліджуваних категорій і понять. Розділ 1.1. Процес політичної соціалізації в початковій школі. Розділ 1.2. Психологічно-розумові особливості молодших шко- лярів. ІІ. Практична частина: мета і сучасний стан громадянської освіти в початковій школі. Розділ 2.1. Шляхи формування бажаного типу політичної куль- тури у молодого покоління. Розділ 2.2. Контент-аналіз букварів, як засіб дослідження сучас-ного стану у галузі громадянської освіти. Висновки. Використана література.

 • ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5 1.1. Етнопедагогіка - національна система виховання дітей 5 1.2. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки 12 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 16 2.1. Особливості морально-етичного виховання молодших школярів засобами національних традицій 16 2.2. Виховні можливості фольклору 25 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41

 • Розвиток уяви у творчій діяльності молодших школярів
  Вступ. Розділ І. Розвиток уяви у творчій діяльності молодших школярів. 1.1. Специфіка образотворчого мистецтва. 1.2. Розвиток творчого уявлення. Розділ ІІ. Розвиток уяви молодших школярів. 2.1. Мистецтво уявляти світ. Розділ ІІІ. Методика викладання образотворчого мистецтва. 3.1. Специфіка роботи на уроках малювання у молодших школярів. Висновок. Список використаної літератури.

 • Теоретичні аспекти пізнавальної діяльності молодших школярів
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5 1.1 ЕМОЦІЙНЕ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ПОТРЕБ 5 1.2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 6 РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 12 2.1. ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 12 2.2. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 14 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТОК 29

 • Властивості уваги та її зв’язок з успішністю молодшого школяра
  Зміст: Вступ.......................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми уваги та її зв’язок з успішністю 1.1. Загальні особливості уваги........................................................5 1.2. Особливості уваги молодших школярів..................................9 Розділ 2. Методи і методики дослідження уваги у молодших школярів 2.1. Методи дослідження уваги молодших школярів................12 2.2. Використання методик дослідження уваги та її зв’язку з успішністю школярів..................................................................................................15 Розділ 3. Експериментальне дослідження зв’язку уваги з успішністю 3.1. Аналіз проведеного дослідження властивостей уваги........19 3.2. Аналіз успішності школярів......................................................27 3.3. Знаходження зв’язку успішності з уважністю молодших школярів...........................................................................................................29 Висновки................................................................................................31 Список літератури..............................................................................33 Додатки..................................................................................................34

 • Розвиток мислення й мовленнєвої сфери дітей молодшого шкільного віку
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів 6 1.1. Розвиток сприймань у дітей молодшого шкільного віку 6 1.2. Пам'ять молодших школярів 11 1.3. Розвиток уяви у дітей молодшого шкільного віку 14 Розділ 2. Розвиток мислення й мовленнєвої сфери дітей молодшого шкільного віку 16 2.1. Розвиток мислення молодших школярів 16 2.2. Розвиток мовлення 23 2.3. Увага у молодших школярів 28 Розділ 3. Практичні завдання для розвитку пізнавальної активності молодших школярів 31 3.1. Урок 1. Народні дитячі пісеньки 32 3.2. Уроки 2-3. Народні дитячі ігри 34 3.3. Уроки 4-5. Прислів'я. Приказки. Загадки. Скоромовки 37 Висновки 42 Список використаної літератури 44

 • Загальне уявлення про фізичне виховання
  Вступ 3 1. Фізичне виховання, його роль та значення для фізичного розвитку молодших школярів 5 1.1. Загальне уявлення про фізичне виховання в школі 5 1.2. Особливості системи фізичного виховання учнів початкових класів 8 2. Фактори та форми фізичного виховання молодших школяорів 13 2.1. Засоби фізичного виховання 13 2.2. Форми проведення занять в молодшій школі 14 3. Фізичне виховання молодших школярів в системі школа-родина 18 3.1. Корекція фізичного розвитку молодших школярів у системі школа – родина 18 3.2. Формування в молодших школярів навичок здорового способу життя 25 Висновок 29 Список використаної літератури 30

 • Види роботи, сприяючі розвитку зв'язного мовлення молодших школярів
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Завдання і шляхи розвитку усного мовлення дітей 5 1.1 Роль розвитку усного мовлення молодших школярів у добукварний період 5 1.2 Основні вимоги до усного мовлення і мислення молодших школярів 9 1.3 . Види мовлення. Розвиток мислення - основа мовних вправ. 10 Розділ 2. Види роботи, сприяючі розвитку зв'язного мовлення молодших школярів 17 2.1. Методика роботи над словником 17 2.2. Робота над словосполученням і реченням 22 2.3. Усний переказ і письмовий виклад 25 Висновки 28 Список використаної літератури 30


Cгенерировано за 0.005050 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100