Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Аудит» (ID:72772)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 16 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

СОДЕРЖАНИЕ

1. Порядок сертификации аудиторов 3
2. Аудиторские доказательства, их виды и источники получения 8
Использованная литература 16

Список литературы:

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
3. Международньїе нормативи аудита: Сб. с коммент. - Вьш. 5. - М.: Аудит-трейнинг, 1992.
4. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
5. Андреев ВД. Практический аудит: Справ, пособие. - М.: 9ко-номика, 1994. - 366 с.
6. Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського контролю (ревізія, аудит, судово-бухгалтерська експертиза) // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - № 7. - С. 12-14.
7. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.
8. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. - 573 с.
9. "Бухгалтер" № 1-2'2001, с. 34-37
10. Зубілевич СЛ., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996. - 374с.
11. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 192 с.
12. Савченко В. Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 9. - С. 12-15.
.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аудит пасивів підприємства
  ПЛАН 1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань 2. Аудит довгострокових позик і векселів 3. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик 4. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 5. Аудит розрахунків за податками і платежами 6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням

 • Аудит пасивів підприємства
  ПЛАН Аудит пасивів підприємства 1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань 2. Аудит довгострокових позик і векселів 3. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик 4. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 5. Аудит розрахунків за податками і платежами 6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням

 • Аудиторські послуги
  ПЛАН Аудиторські послуги 1. Консультаційні послуги, не пов'язані з аудитом 2. Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди 3. Аудит спільних підприємств 4. Аудит акціонерних товариств 5. Аудит цінних паперів 6. Аудит інвестицій 7. Аудит комерційних банків

 • Облік і аудит запасів
  1. Облік і аудит виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів(МШП) 2.Облік і аудит браку та напівфабрикатів виробництва 3. Облік і аудит готової продукції 4. Облік і аудит товарів 5. Завдання Література

 • Аудит кредиторської заборгованості
  1. Аудит кредиторської заборгованості 3 2. Аудит кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками 4 3. Аудит кредиторської заборгованості за кредитами банків і претензіями 5 4. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці 8 Література 15

 • экспресс аудит
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ДАЗ» 4 2. ЕКСПРЕС-АУДИТ ВІРОГІДНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 6 3. ЕКСПРЕС-АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ 10 4. ЕКСПРЕС-АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВАТ «ДАЗ» 13 ЛІТЕРАТУРА 18

 • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  Зміст 1. Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту на ПП "Циклон". 3 2. Облік і аудит необоротних активів на ПП "Циклон". 6 3. Облік і аудит запасів підприємства. 11 4. Облік і аудит розрахунків по оплаті праці. 21 5. Облік і аудит грошових коштів. 25 6. Облік і аудит витрат згідно з П(с)БО №16 "Витрати". 33 7. Облік і аудит доходів згідно з П(с)БО №15 "Доходи". 39 8. Облік і аудит капіталу та фінансових результатів. 40 9. Склад і порядок складання бухгалтерської та податкової звітності. 43 10. Аналіз обсягу реалізації товарів, робіт і послуг. 45 11. Аналіз витрат підприємства. 48 12. Аналіз фінансового стану. 51

 • Аудит поточних зобовязань
  Аудит поточних зобов’язань Аудит нематеріальних активів Література

 • Облік і аудит виробничих запасів
  ЗМІСТ 1 Теоретичний розділ................................................................................ 3 1.1 Облік і аудит виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)................................................ 3 1.1.1 Облік виробничих запасів..................................................................... 3 1.1.2 Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)........... 9 1.1.3 Аудит обліку запасів.............................................................................. 11 1.1.4 Аудит операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП)............................................................................... 15 1.2 Облік і аудит нематеріальних активів.................................................. 18 1.2.1 Облік операцій з нематеріальними активами...................................... 18 1.2.2 Аудит обліку нематеріальних активів.................................................. 20 1.3 Облік і аудит готової продукції............................................................ 22 1.3.1 Облік готової продукції......................................................................... 22 1.3.2 Аудит готової продукції........................................................................ 24 1.4 Облік і аудит товарів............................................................................. 26 1.4.1 Облік товарів.......................................................................................... 26 1.4.2 Аудит товарів.......................................................................................... 28 2 Практичний розділ................................................................................. 31 2.1 Завдання № 1.......................................................................................... 31 2.2 Завдання № 2.......................................................................................... 33 Перелік використаної літератури.................................................................... 34 Додаток 1........................................................................................................... 35 Додаток 2........................................................................................................... 36

 • банковский аудит
  1 Этапы формирования и элементы банковского аудита. 1.1 История развития аудита. 1.2 Пример российской аудиторской фирмы. 1.3 Аудиторская фирма роль и задачи. 1.4 Банковский аудит. 1.5 Аудит кредитной политики банка. 1.6 Аудит расчетных отношений. 1.7 Аудит бухгалтерского учета. 1.8 Аудит кассы и кассовых операций. 2 Нормативная база банковского аудита. 2.1 Положение об аудиторской деятельности в банковской системе РФ. 2.2 Порядок лицензирования банковского аудита. 2.3 Права и обязанности аудиторской фирмы. 2.4 Меры воздействия к аудиторским фирмам (аудиторам). Аннулирование лицензий. 3 Этика и способы улучшения банковского аудита. 3.1 Профессиональная этика аудиторов. 3.2 Способы повышения качества банковского аудита.


Cгенерировано за 0.007832 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100