Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ» (ID:72877)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 42 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Аналіз використання робочого часу на підприємстві 4
1.2 Поняття обліку робочого часу на підприємстві 7
Розділ 2 Дослідження використання робочого часу та продуктивності праці в ЗАТ "Кій-Авіа" 10
2.1 Загальна характеристика організації ЗАТ "Кій-Авіа" 10
2.2. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на ЗАТ "Кій-Авіа" 13
2.3. Аналіз продуктивності праці 19
2.4. Аналіз систем мотивації, які використовуються на ЗАТ "Кій-Авіа" 23
Висновки 39
Список використаної літератури 41

Список литературы:

15. Гончаров М. В поисках совершенство управления. Руководство для высшего управленческого персонала. - М., 1993
16. Дейн А. Реклама. - М., 1993. Завьялов П, Демидов В. Формула успеха
17. Калина А.В. Ринок труда і зайнятість. - К.: МАУП, 1996.
18. Кардашова Л. Организационные основы маркетинговой деятельности в АПК//Международный сельскохозяйственный журнал. - 2002 г. - №4
19. Колот А. Соціальне партнерство: його природа і система. // Профспілки України. - 1993. - №2. - С. 16-21.
20. Купалова Г.І. Аналіз кон'юнктури ринку праці // Економіка України. - 2002 - №1 - с.87-92.
21. Купалова Г.І. Соціально-економічна сутність форми та функції ринку робочої сили // Зайнятість та ринок праці. - Вип. 2. - 1994.
22. Либанова Э.М. Рынок рабочей силы (методы анализа и возможности регулирования) - К.: ИПК гос. службы занятости, 1993.
23. Лук'яненко В. Роль і місце державної служби зайнятості в регулюванні ринку праці // Національна тристороння конференція зайнятості в Україні. - К., 1997.
24. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М.: Респеблика. - Кн. 1,2. - 1992.
25. Михайлов Ю. Розвиток аграрних ринків в Україні: яка політика, такі й результати / Ю. Михайлов; агроринок // Пропозиція: Кийв, 2004. - №5.
26. Павленкоа В.А. Рынок труда. - М.: Общество "Анкил", 1992.
27. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
28. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К.: Урожай, 1995.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ГОСПОДОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ГОСПОДОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фонду робочого часу та чинники, що на нього впливають 5 1.2. Завдання, принципи та джерела аналізу фонду робочого часу 14 1.3. Критична оцінка методів аналізу використання фонду робочого часу 16 2 АНАЛІЗ ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ В СПЦ-2 ВАТ „КРИВОРІЖСТАЛЬ” 2.1 Техніко-економічна характеристика СПЦ-2 25 2.2 Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою 26 2.3 Аналіз використання робочого часу 30 2.4 Аналіз продуктивності праці 32 3 РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В СПЦ-2 37 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 47

 • Зміст і класифікація затрат робочого часу і методи вивчення.
  Зміст. Вступ. Розділ І. Зміст і класифікація затрат робочого часу і методи вивчення. 1.1. Класифікація затрат робочого часу виконавця. 1.2. Класифікація часу використання обладнання. Розділ ІІ. Методи вивчення затрат робочого часу і часу використання обладнання. 2.1. Методологія вивчення затрат робочого часу. 2.2. Метод безпосередніх замірів. 2.2.1. Хронометраж. 2.2.2. Фотохронометраж. 2.3. Метод моментних спостережень. Розділ ІІІ. Проект заходів, спрямованих на усунення непродуктивних затрат праці і витрат робочого часу на промисловому підприємстві (приклад – АТ “Ватра”). 3.1. Виявлення джерел росту продуктивності праці в результаті аналізу трудомісткості виготовлення виробів. 3.2. Організація робіт по встановленню нових, перегляду діючих і впровадженню технічно обгрунтованих норм праці. 3.3. Форми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. 3.4. Дисципліна праці і її роль в організації трудових процесів. Розділ ІV. Планування робіт по вдосконаленню організації і нормуванню праці. Висновки. Література.

 • Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу
  ЗАВДАННЯ: 1. Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу 2. Поняття продуктивності праці. Значення підвищення продуктивності праці для розвитку економіки Задача

 • Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу
  ЗАВДАННЯ: 1. Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу 2. Поняття продуктивності праці. Значення підвищення продуктивності праці для розвитку економіки Задача

 • Аналіз використання робочого часу та стану трудової дисципліни
  ВСТУП 3 1 Теоретичні аспекти аналізу використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві 5 1.1 Поняття робочого часу та трудової дисципліни 5 1.3 Методика аналізу використання робочого часу і стану трудової дисципліни 10 2 Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на ТОВ «Поліскло» 13 2.1 Характеристика підприємства та аналіз основних техніко-економічних показників 13 2.2 Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни 31 3 Удосконалення трудової дисципліни та оптимізація використання часу 36 3.1 Напрямки оптимізації використання робочого часу 36 3.2 Розрахунок економічної ефективності заходів які впроваджуються 39 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 47

 • Аналіз правового регулювання робочого часу і часу відпочинку
  ЗМІСТ: Вступ …………………………………………………………………..….3 Розділ І. Теоретичні аспекти робочого часу і часу відпочинку 1. Робочий час, його структура, класифікація затрат робочого часу ……………………………………………….………………………….…….6 2. Час відпочинку і його види ……………………………………….13 3. Особливості дослідження регулювання робочого часу в сучасних умовах ………………………………………………………………..15 Розділ ІІ. Аналіз правового регулювання робочого часу і часу відпочинку 1. Поняття і значення правового регулювання робочого часу і часу відпочинку………..……………………………………………………......18 2. Нормативно-правове забезпечення робочого часу …………..…..19 3. Нормативно-правове забезпечення часу відпочинку…………….34 4. Розрахунок норм тривалості робочого часу …………. ……......57 Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення правового забезпечення робочого часу і часу відпочинку 1. Особливості правового регулювання робочого часу і часу відпочинку в зарубіжних країнах ……………………………………………59 2. Практика застосування трудового законодавства щодо робочого часу і часу відпочинку …………………………………………………..……62 3. Шляхи вдосконалення нормування праці в сучасних умовах……………………………………………………………………………67 4. Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення робочого часу і часу відпочинку………………………….…75 Висновки………………..…………………………………………….…78 Список використаних нормативно-правових актів та літературних джерел ………………..……………………………………………….…………81 Додатки

 • Принципи організації праці.
  ЗМІСТ. 1. Вступ 2. Принципи організації праці. 3. Робочий час і його основні елементи. 4. Діагностика робочого часу. 5. Нормування часу робітників. 6. Планування часу керівників і спеціалістів. 6.1. Способи підвищення ефективності використання робочого часу керівників. 7. Методика встановлення інших норм праці. 8. Список використаної літератури.

 • "Поняття та види робочого часу"
  Зміст Вступ 2 1. Поняття та види робочого часу 4 1.1 Поняття робочого часу 4 1.2 Тривалість робочого часу 5 1.3 Надурочна робота та чергування 10 2. Поняття та види режиму робочого часу 14 2.1 Загальний режим робочого часу 14 2.2 Спеціальний режим робочого часу 15 3. Облік робочого часу 19 Висновок 21 Перелік використаної літератури: 30

 • "Поняття та види робочого часу"
  Зміст Вступ 2 1. Поняття та види робочого часу 4 1.1 Поняття робочого часу 4 1.2 Тривалість робочого часу 5 1.3 Надурочна робота та чергування 10 2. Поняття та види режиму робочого часу 14 2.1 Загальний режим робочого часу 14 2.2 Спеціальний режим робочого часу 15 3. Облік робочого часу 19 Висновок 21 Перелік використаної літератури: 30


Cгенерировано за 0.006367 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100