Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНКА ЇХ СКЛАДУ І ВИКОРИСТАННЯ» (ID:72886)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 27 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства 5
2. Склад витрат підприємства 8
3. Калькуляція собівартості продукції 13
4. Аналіз собівартості продукції 19
5. Фактори, що впливають на собівартість продукції 21
5.1. Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції. 21
5.2. Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності 22
Висновки за результатами проведеного аналізу та рекомендації щодо шляхів зниження собівартості продукції 24
Використана література 25
Додатки 26

Список литературы:

ЗВІТ ПРО ФИНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття За звітний період За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 10 000 8792
ПДВ 1200 1150
Собівартість реалізованої продукції 8500 7300
Валовий прибуток від реалізації 1500 1200
Адміністративні витрати 350 480
Витрати на збут 150 90
Прибуток від реалізації 1000 980
Інші операційні доходи 150 -
Прибуток від операційної діяльності 1150 1003
Прибуток від участі в капіталі 30 -
Інші фінансові доходи 20 15
Прибуток від звичайної діяльності 1200 1050
Податок на прибуток 360 315
Чистий прибуток (р.12-р.13) 840 735

Елементи операційних витрат
Найменування показника За попередній період За звітний період
Матеріальні витрати 4030 4500
Витрати на оплату праці 2925 2925
Відрахування на соціальні заходи 1125 1145
Амортизація 150 200
Інші операційні витрати 160 180

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Оцінка складу і структури фінансових ресурсів підприємства
  Зміст Зміст 2 1 Оцінка складу і структури фінансових ресурсів підприємства 4 2. Використання капіталу підприємства 14 3 Аналіз ефективності формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві 16 Висновки 21 Література 24 Додатки 25

 • Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Зміст 1.Аналіз майна підприємства, його складу та розміщення, змін, які відбуваються в його складі та джерелах формування 3 2.Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів підприємства 9 3.Оцінка платоспроможності 11 4.Оцінка фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел 14 Література 18 Додаток А 19

 • Механізм формування власного капіталу підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування власного капіталу підприємства 6 1.1 Сутність та склад власного капіталу підприємства 6 1.2 Механізм формування власного капіталу підприємства 19 1.3 Сучасні проблеми формування капіталу вітчизняних підприємств 33 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу підприємства 38 2. Аналіз ефективності формування та використання власного капіталу ТОВ “Консерт” 43 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 43 2.2 Оцінка складу та структури джерел фінансування ТОВ “Консерт” 48 2.3 Аналіз складу та структури власного капіталу ТОВ “Консерт” 55 2.4 Оцінка ефективності використання власного капіталу ТОВ “Консерт” 59 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу ТОВ “Консерт” 69 3.1 Прогнозування розмірів власного капіталу ТОВ “Консерт” 69 3.2 Оптимізація структури власного капіталу ТОВ “Консерт” 75 Висновки 87 Література 89 Додатки 95

 • Теоретичні аспекти формування і використання основного капіталу підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування і використання основного капіталу підприємства 5 1.1.Економічна сутність основного капіталу підприємства 5 1.2.Склад і стуктура основного капіталу 7 1.3. Показники стану та ефективності використання основного капіталу 17 1.4. Нормативно-правове забезпечення формування і використання основного капіталу 21 2. Дослідження ефективності використання основного капіталу ТОВ “Егіда” 26 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 26 2.2. Оцінка складу і структури основного капіталу 29 2.3. Аналіз показників ефективності використання основного капіталу підприємства 31 3. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства 35 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Напрямки покращення стану основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування основних фондів підприємства 6 1.1 Сутність основних фондів підприємства 6 1.2 Політика управління основними фондами підприємства 10 1.3 Показники ефективності використання основних фондів підприємства 13 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування основних фондів підприємства 16 2. Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства ВАТ «Хмельницький хлібзавод» 20 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Оцінка складу та структури основних фондів підприємства 23 2.3 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 28 3. Напрямки покращення стану основних фондів підприємства ВАТ «Хмельницький хлібзавод» 31 Висновки 34 Література 36 Додатки 38

 • Аналіз та оцінка процесу формування та використання фінансових ресурсів
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємства 5 1.1 Економічний зміст та сутність фінансових ресурсів підприємства 5 1.2 Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 9 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу фінансових ресурсів підприємства 17 2. Аналіз та оцінка процесу формування та використання фінансових ресурсів ЗАТ “Продагро” 23 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ “Продагро” 23 2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 25 2.3 Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства ЗАТ “Продагро” 29 3. Перспективна політика підприємства щодо формування фінансових ресурсів ЗАТ “Продагро” 35 Висновки 40 Література 42 Додатки 45

 • Аналіз майна підприємства, його складу та розміщення, змін, які відбуваються в його складі та джерелах формування
  Зміст 1.Аналіз майна підприємства, його складу та розміщення, змін, які відбуваються в його складі та джерелах формування 3 2.Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів підприємства 9 3.Оцінка платоспроможності 11 4.Оцінка фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел 14 Література 18

 • Формування оборотних коштів підприємства
  Зміст Стор. ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1 Сутність, структура, класифікація оборотних коштів 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів підприємства 18 1.3 Правове регулювання процесу формування оборотних коштів підприємства 22 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ “ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ХІМВОЛОКНО” 28 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз та оцінка складу та структури оборотних коштів підприємства «Дніпродзержинське Хімволокно» 31 2.3 Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості підприємства «Дніпродзержинське Хімволокно» 34 2.4. Аналіз та оцінка показників ефективності використання оборотних коштів на підприємстві 39 3. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ “ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ХІМВОЛОКНО” 45 ВИСНОВКИ 50 ЛІТЕРАТУРА 53 ДОДАТКИ 57

 • Власний капітал підприємства: склад, структура та функції
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 5 1.1 Сутність власного капіталу та його роль в фінансово – господарській діяльності підприємства 5 1.2 Джерела формування власного капіталу підприємства 10 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно – правових форм 16 2. Аналіз та оцінка формування власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 20 2.1 Фінансово – майнова характеристика підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 20 2.2 Оцінка складу та структури власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 22 2.3 Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства 29 2.4 Порядок заповнення звіту про власний капітал 31 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 36 Висновки 40 Література 42 Додатки 45


Cгенерировано за 0.010421 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100