Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління витратами» (ID:72897)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 82 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ 3
1. Теоретичні основи організації обліку і аудиту Витрат 6
1.1. Теоретичні основи організації бухгалтерського та управлінського обліку витрат підприємства 6
Таблиця 1.1 7
1.2. Законодавчі основи ведення податкового обліку витрат 15
1.3. Нормативні основи аудиту витрат 22
2. Комплексне дослідження об'єкта та предмету дослідження 34
2.1. Характеристика підприємства 34
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 37
2.3. Аналіз витрат 44
Таблиця 3.1 45
3. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління витратами 68
3.1. Пропозиції щодо покращення управління витратами 68
3.2. Організація обліку запропонованих заходів 79
3.3. Розробка контролю запропонованих заходів 79
4. Заходи з цивільної оборони 80
Висновки 81
Список використаної літератури 87
Додатки 92

Список литературы:

62. Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства// Фінанси України - 2005 - №7 - с.97-101
63. Шандора Н.В. Методичні аспекти організації управління витратами // Фінанси України - 2005 - №12 - с. 53 - 57
64. Юрченко К. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і звітність // Вісник податкової служби України - 2004. №20. - с. 38-39.
65. Юрченко К. Методи обліку витрат на виробництво продукції //Вісник податкової служби України - 2004р. - №37.
66. Пустовіт Г. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах //Бухгалтерський облік і аудит 2004 - №5- с 3-8

ДОДАТКИ

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:


 • Вступ 3 1. Теоретичні основи організації обліку і аудиту Витрат 6 1.1. Теоретичні основи організації бухгалтерського та управлінського обліку витрат підприємства 6 Таблиця 1.1 7 1.2. Законодавчі основи ведення податкового обліку витрат 15 1.3. Нормативні основи аудиту витрат 22 2. Комплексне дослідження об'єкта та предмету дослідження 34 2.1. Характеристика підприємства 34 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 37 2.3. Аналіз витрат 44 Таблиця 3.1 45 3. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління витратами 68 3.1. Пропозиції щодо покращення управління витратами 68 3.2. Організація обліку запропонованих заходів 79 3.3. Розробка контролю запропонованих заходів 79 4. Заходи з цивільної оборони 80 Висновки 81 Список використаної літератури 87 Додатки 92

 • Розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансової роботи комерційного банку
  Вступ 2 1. Теоретичні основи організації обліку і аудиту прибутку 4 1.1. Теоретичні основи організації бухгалтерського та управлінського обліку прибутку 4 1.2. Законодавчі основи ведення податкового обліку прибутку 16 1.3. Нормативні основи аудиту прибутку 24 2. Комплексне дослідження об'єкта та предмету дослідження 28 2.1. Характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 28 2.3. Аналіз прибутку 28 3. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансової роботи комерційного банку 29 3.1. Пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності та розробка фінансової стратегії банку 29 3.2. Організація обліку запропонованих заходів 54 3.3. Розробка контролю запропонованих заходів 60 4. Заходи з цивільної оборони 60 Висновки 60 Список використаної літератури 61 Додатки 61

 • Розробка пропозицій і рекомендацій з подальшого розвитку та удосконалення витрат підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 4 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 19 4. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ І РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 22 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 Додатки 29 2

 • Управління витратами
  ВСТУП 8 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 9 2 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 9 2.1 Значення витрат і їх класифікація 9 2.2 Процес управління витратами на підприємстві 9 2.3 Стратегії управління виробничими витратами 9 3 АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 9 3.1 Аналіз фінансового та економічного стану підприємства 9 3.2 Формування прибутку підприємства 9 3.3 Ефективність виробничої діяльності підприємства 9 4 ПРОГРАМНО - ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА 9 4.1 Постановка задачі 9 4.2 Інформаційне забезпечення 9 4.3.Програмне забезпечення 9 5 ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 9 5.1 Планування поточних витрат як складова загальної системи управління витратами 9 5.2 Організація ефективного контролю витрат та прибутку 9 5.3 Підвищення ефективності управління персоналом 9 5.4 Розробка та обґрунтування управлінських заходів по зменшенню витрат ПП “Інтел-Союз” 9 ВИСНОВКИ 9 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 9 Додаток А 9 Додаток Б 9 Додаток В 9

 • Аналіз ефективності управління якістю продукції (на прикладі ВАТ «ЧЗ «Метпром»)
  Зміст Вступ 3 Розділ1 Теоретичні основи управління якістю продукції підприємства 6 1.1 Сутність якості продукції 6 1.2 Механізм управління витратами якості продукції 11 1.3 Зарубіжний досвід управління якістю 20 1.4 Висновок до І розділу 36 Розділ 2 Аналіз ефективності управління якістю продукції (на прикладі ВАТ «ЧЗ «Метпром») 38 2.1 Загальна техніко-економічна характеристика підприємства 38 2.2 Механізм управління якістю на підприємстві 47 2.3 Аналіз існуючої практики щодо випуску якісної продукції 54 2.4 Висновок до ІІ розділу 59 Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління якістю продукції та витратами на її забезпечення 62 3.1 Впровадження системи управління якістю TQM, як об'єктивна необхідність підвищення якості продукції 62 3.2 Вдосконалення організації обслуговування робочих місць 70 3.3 Оцінка ефективності впровадження проектних заходів 75 3.4 Висновок до ІІІ розділу 82 Загальний висновок 83 Використана література 88

 • Види та класифікація витрат
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління витратами підприємства 7 1.1. Види та класифікація витрат 7 1.2 Основні принципи та методи калькулювання витрат 19 1.3. Інформаційно-правове забезпечення управління витратами підприємства 25 2. Аналіз управління витратами ВАТ “Бердянсбкий завод” 28 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 28 2.2 Аналіз собівартості продукції підприємства 32 2.3 Оцінка впливу розміру витрат на фінансові результати підприємства 45 3. Шляхи підвищення ефективності управління витратами ВАТ “Бердянсбкий завод” 52 Висновки 56 Література 58 Додатки 60

 • Розробка комплексних заходів щодо зниження експлуатаційних витрат на виробництво продукції
  Вступ 3 Розділ 1. Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація. 7 1.1.Поняття та необхідність управління витратами 7 1.2. Класифікація витрат 9 1.3. Методи вивчення поведінки витрат 18 Розділ 2.Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ “Стандарт” 21 2.1. Характеристика господарської діяльності ВАТ “Стандарт” 21 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ “Стандарт” 22 2.3. Аналіз витрат ВАТ “Стандарт” 26 Розділ 3. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок 29 зниження витрат. 29 3.1. Принципи управління витратами. 29 3.2. Резерви зниження витрат 31 Висновки 36 Список використаної літератури 37

 • Калькуляція собівартості продукції підприємства
  стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління витратами підприємства 5 1.1 Сутність витрат підприємства та джерела їх відтворення 5 1.2 Механізм управління витратами підприємства 11 1.3 Інформаційно-правова забезпечення фінансової діяльності підприємства 17 2. Оцінка ефективності механізму управління витратами підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 20 2.1 Фінансово - економічна характеристика ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь" 20 2.2 Оцінка ефективності механізму управління витратами підприємства ВАТ “ Дніпродзержинавтодеталь” 23 2.3 Оцінка впливу структури витрат на результати фінансово – господарської діяльності 28 3. Резерви вдосконалення механізму управління витратами підприємства 32 3.1. Системний підхід до управління витратами підприємства 32 3.2 Резерви зменшення витрат підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 37 Висновки 43 Література 45 Додатки 47

 • Зовнішньоторгівельні операції Дніпропетровського олієекстракційного заводу
  1. Основна частина 6 1.1. Місце економіки Китаю в системі світового господарства6 1.2. Китай в міжнародному виробництві11 1.3. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки Китаю12 1.4. Зовнішньоекономічні зв’язки КНР13 1.5. Економічні відносини між КНР та Україною16 2. Проектний розділ. 21 2.1. Складання плану проведення експортної (імпортної) операції 21 2.2. Розробка організаційної структури підприємства 29 2.3. Розробка системи мотивації (стимулювання) персоналу, який займатиметься зовнішньоекономічними операціями30 2.4. Складання кошторису витрат на проведення зовнішньоекономічної операції35 2.5. Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції48 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером–суб’єктом підприємницької діяльності54 Контракт № 213/0254 Висновки59 Література63


Cгенерировано за 0.011896 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100