Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» (ID:72899)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 82 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
Зміст 2
Вступ 3
1. Теоретичні аспекти оптимізації фінансової структури капіталу підприємства 5
1.1. Сутність та концепції капіталу підприємства 5
1.2. Методи управління структурою капіталу 10
1.3. Необхідність оптимізації фінансової структури капіталу підприємства в сучасних умовах 22
2. Аналіз фінансової структури капіталу підприємства 24
2.1. Методичні основи аналізу фінансової структури капіталу підприємства 24
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 28
2.3. Аналіз фінансової структури капіталу підприємства 43
3. Основні напрямки удосконалення управління фінансовою структурою капіталу підприємства 54
3.1. Фактори оптимізації фінансової структури капіталу підприємства 54
3.2. Модель оптимізації фінансової структури капіталу підприємства 54
3.3. Апробація моделі оптимізації фінансової структури капіталу підприємства 56
Висновки 64
Висновки 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 69
Додатки 77
Стаття 79
Найменування показника 80
Назва статті 80

Список литературы:

Продовження
Додатку 2

II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1257,9 911,6
Витрати на оплату праці 240 249,0 177,0
Відрахування на соціальні заходи 250 70,2 51,3
Амортизація 260 68,1 57,9
Інші операційні витрати 270 80,8 104,0
Разом 280 1726,0 1301,8


III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 11280 11280
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 11280 11280
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Механізм формування фінансової структури капіталу
  Зміст Вступ 3 1. Механізм формування фінансової структури капіталу 6 1.1 Сутність капіталу підприємства та його різновиди 6 1.2 Принципи формування фінансової структури капіталу. 12 1.3 Механізм оптимізації структури капіталу підприємства 17 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансової 25 структури капіталу 25 2 . Аналіз структури та оцінка ефективності використання капіталу підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 28 2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ "Дніпродзержинавтодеталь" 28 2.2 Аналіз джерел фінансування капіталу підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 32 2.3 Оцінка ліквідності , платоспроможності та фінансової стійкості ВАТ «Дніпродзержинавтодеталь» 44 2.4 Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу ВАТ “ Дніпродзержинавтодеталь” 51 3.Оптимізація структури капіталу підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 54 3.1 Джерела реструктуризації капіталу підприємства 54 3.2 Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства ВАТ «Дніпродзержинавтодеталь» за допомогою ефекту фінансового важеля 68 Висновки 80 Література: 82

 • Фінансова структура капіталу
  Зміст Стор. Вступ 3 1.Теоретичні основи формування фінансової структури капіталу 4 1.1 Розвиток теорії структури капіталу 4 1.2 Фактори оптимізації структури капіталу 7 1.3 Джерела формування капіталу підприємства 14 2. Аналіз фінансового стану Дніпродзержинського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Дніпродзержинспиртгорілка” 22 2.1 Оцінка фінансово-майнового стану підприємства 22 2.2. Аналіз джерел формування капіталу «Дніпродзержинспиртгорілка» 25 2.3 Аналіз фінансової структури капіталу 30 3. Оптимізація структури капіталу підприємства «Дніпродзержинспиртгорілка» 41 Висновки 45 Література 46

 • Механізм формування фінансової структури капіталу
  Зміст Вступ 3 1. Механізм формування фінансової структури капіталу 6 1.1 Сутність капіталу підприємства та його різновиди 6 1.2 Принципи формування фінансової структури капіталу. 12 1.3 Механізм оптимізації структури капіталу підприємства 17 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансової 25 структури капіталу 25 2 . Аналіз структури та оцінка ефективності використання капіталу підприємства ВАТ “Буддеталь” 28 2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ "Буддеталь" 28 2.2 Аналіз джерел фінансування капіталу підприємства ВАТ “Буддеталь” 32 2.3 Оцінка ліквідності , платоспроможності та фінансової стійкості ВАТ «Буддеталь» 44 2.4 Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу ВАТ “ Буддеталь” 51 3.Оптимізація структури капіталу підприємства ВАТ “Буддеталь” 54 3.1 Джерела реструктуризації капіталу підприємства 54 3.2 Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства ВАТ «Буддеталь» за допомогою ефекту фінансового важеля 68 Висновки 80 Література: 82

 • Механізм формування фінансової структури капіталу
  Зміст Вступ 3 1. Механізм формування фінансової структури капіталу 5 1.1 Сутність капіталу підприємства та його різновиди 5 1.2 Принципи формування та оптимізації фінансової структури капіталу. 10 1.3 Джерела формування капіталу підприємства 17 2. Аналіз та оцінка структури капіталу підприємства ВАТ “Ніжинагропостач” 25 2.1 Характеристика підприємства і основних показників його діяльності 25 2.2 Аналіз джерел фінансування капіталу ВАТ ”Ніжинагропостач”. 26 2.3 Оцінка ліквідності та фінансової стійкості підприємства 31 ВАТ “Ніжинагропостач” 31 3. Шляхи оптимізації фінансової структури капіталу 39 ВАТ “ Ніжинагропостач” 39 3.1 Резерви поповнення власних та позикових фінансових ресурсів . 39 3.2 Політика оптимізації фінансової структури капіталу на підприємстві ВАТ «Ніжинагропостач» 41 Висновки 43 Література: 44

 • Розвиток теорії структури капіталу
  Зміст Вступ 2 1.Теоретичні основи формування фінансової структури капіталу 3 1.1 Розвиток теорії структури капіталу 3 1.2 Фактори оптимізації структури капіталу 5 1.3 Джерела формування капіталу підприємства 10 2. Аналіз фінансового стану Новоборовицького спиртзаводу 17 2.1 Оцінка фінансового стану підприємства 17 2.2. Аналіз джерел формування капіталу «Новоборовицького спиртзаводу» 18 2.3 Аналіз фінансової структури капіталу 20 3. Оптимізація структури капіталу підприємства «Новоборовицький спиртзавод» 29 Висновки 33 Література 34

 • Формування фінансової структури капіталу
  Зміст Вступ 3 1.Теоретичні основи формування фінансової структури капіталу 4 1.1 Економічна сутність активів підприємств 4 1.2 Джерела формування капіталу підприємства 7 1.3 Інформаційно-правове забезпечення аналізу складу і структури майна підприємства 13 2. Аналіз складу та структури майна Новоборовицького спиртзаводу 17 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Аналіз складу та структури майна «Новоборовицького спиртзаводу» 18 2.3 Оцінка фінансового стану підприємства 20 3. Оптимізація структури капіталу підприємства «Новоборовицький спиртзавод» 29 Висновки 37 Література 38 Додатки 40

 • Політика формування структури капіталу підприємства
  ЗМІСТ Стор. ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Сутність структури капіталу підприємства 6 1.2 Політика формування структури капіталу підприємства 18 1.3 Правове регулювання формування структури капіталу підприємств різних форм власності 33 РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ДНІПРО” 37 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 37 2.2 Оцінка складу та структури джерел фінансування 42 2.3 Оцінка ефективності використання капіталу 54 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ДНІПРО” 65 3.1 Напрямки реструктуризації капіталу підприємства 65 3.2 Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства 79 ВИСНОВКИ 90 ЛІТЕРАТУРА 92 ДОДАТКИ 100

 • Теоретичні аспекти формування структури капіталу
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування структури капіталу 6 1.1 Економічна сутність структури капіталу 6 1.2. Механізм формування фінансової структури капіталу 15 1.3. Iнформацiйно-правове забезпечення формування структури капіталу 24 2. Аналіз ефективності формування та використання капіталу підприємства ВАТ «Аграрне підприємство Хлібодар» 30 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 30 2.2 Аналіз ефективності формування капіталу ВАТ «Аграрне підприємство Хлібодар» 33 2.3 Аналіз ефективності використання капіталу ВАТ «Аграрне підприємство Хлібодар» 43 3. Напрямки оптимізації структури капіталу ВАТ «Аграрне підприємство Хлібодар» 55 3.1. Напрямки вдосконалення політики оптимізації структури капіталу ВАТ “Аграрне підприємство Хлібодар” 55 3.2. Основні напрямки оптимізації фінансової структури капіталу ВАТ «Аграрне підприємство Хлібодар» 65 Висновки 82 Література 85 Додатки 93

 • Формування капіталу акціонерних товариств
  ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………3 Розділ 1.Теоретичні аспекти вивчення структури капіталу акціонерного товариства 1.1. Складові капіталу підприємства.................................................................... 6 1.2. Особливості формування капіталу акціонерного товариства................... 10 1.3. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою............................... ………………………….13 Розділ 2. Аналіз структури капіталу ВАТ "Укрiмпекс" 2.1. Загальна характеристика підприємства......................................................... 20 2.2. Аналіз структури капіталу ВАТ "Укрiмпекс"............................................... 21 Розділ 3. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства......................... 26 Висновки................................................................................................................... 34 Список використаної літератури............................................................................ 35


Cгенерировано за 0.009069 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100