Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Аналіз системи економічної безпеки» (ID:72904)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 104 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ


Вступ 3
1. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства 6
1.1. Поняття економічної безпеки 6
1.2. Дослідження взаємозв`язку структурних елементів економічної безпеки. 20
1.3 Чинники, які впливають на фінансову складову економічної безпеки підприємства 27
1.4 Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства 34
1.5. Об'єктивні причини появи комерційної таємниці. 40
2. Аналіз системи економічної безпеки на ТОВ "Лінос" 44
2.1. Характеристика підприємства 44
2.2. Аналіз маркетингу і менеджменту підприємства 53
2.3. Процес управління виробничою діяльністю 62
2.4. Аналіз системи фінансового менеджменту 66
2.5. Аналіз системи екологічного менеджменту ТОВ "Лінос" 79
2.6. Аналіз охорони праці, промислової безпеки і охорони навколишнього середовища 82
3. Організація служби економічного аналізу на ТОВ "Лінос" 86
3.1. Структура служби економічного аналізу 87
3.2. Регламент взаємодії СЕА з відділами і службами підприємства 92
3.3. Бюджет і критерії оцінки ефективності проекту. Ризики. 94
Висновки 97
Використана літертура 100

Список литературы:

51. Тимошенко І.І., Соснін А.С. , "Менеджмент організацій", К. 2004р.
52. Учебно-методическое пособие "Курсом-реформ - учёт 2000", Днепропетровск: ООО "Баланс-клуб", 2000. - 256 с.
53. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА - М. - 2000.-312 с.
54. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 208 с.: ил. - Библиогр. в конце частей.
55. Чернявський А.Д. Організація управління: Навч. Посіб. К.: МАУП, 2003.
56. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Гном-Пресс, 1998

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз забезпечення економічної безпеки підприємства ДП „Кристал”
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.........5 1.1. Сутність економічної безпеки підприємства....................................5 1.2. Антикризове управління підприємством, як метод забезпечення економічної безпеки............................................................9 Розділ 2. Аналіз забезпечення економічної безпеки підприємства ДП „Кристал”.......................................................................................................15 2.1. Організаційна структура управління ДП „Кристал”.......................15 2.2. Оцінка та тенденції розвитку основних показників діяльності ДП „Кристал” як передумова забезпечення економічної безпеки........18 Розділ 3. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства...........................................................................................30 Висновки...............................................................................................................34 Список використаної літератури........................................................................36 Додатки

 • Організація економічної безпеки на ВАТ „Молочник”
  ЗМІСТ Вступ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 1.1. Економічна безпека фірми в умовах ринку 1.2. Поняття та визначення економічної безпеки 1.3. Характеристика та складові економічної безпеки фірми 1.4. Фактори впливу на економічну безпеку фірми ІІ. Організація економічної безпеки на ВАТ „Молочник” 2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства 2.2. Організація економічної безпеки на підприємстві 2.3. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства 2.4. Оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства 2.5. Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на економічну безпеку підприємства ІІІ. Стратегія підвищення рівня економічної безпеки ВАТ „Молочник” 3.1. Обґрунтування концепції управління станом економічної безпеки підприємства 3.2. Напрями підвищення рівня економічної безпеки підприємства Висновки Список використаної літератури

 • Напрямки підвищення рівня економічної безпеки
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні засади визначення економічної безпеки підприємства. 6 1.1 Сутнісна характеристика економічної безпеки підприємства. 6 1.2 Основні функціональні складові економічної безпеки. 11 1.3 Заходи щодо забезпечення економічної безпеки підприємства. 16 Розділ 2. Загальна методологія оцінки рівня економічної безпеки підприємства. 20 2.1 Методологія аналізу фінансової складової економічної безпеки підприємства. 20 2.2 Загальна оцінка рентабельності роботи підприємства. 22 2.3 Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. 27 Розділ 3. Напрямки підвищення рівня економічної безпеки на прикладі ВАТ КрТЗ „Констар”. 32 3.1 Загальна характеристика та аналіз фінансової складової економічної безпеки ВАТ КрТЗ „Констар”. 32 3.2 Загальна оцінка ймовірності банкрутства підприємства. 36 3.3 Пропозиції щодо зміцнення фінансової складової підприємства. 41 Висновки 44 Список використаних джерел 48 Додатки 50

 • СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
  ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................3 1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ...................................6 2. ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ................................................................................16 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ...............................26 ВИСНОВКИ.........................................................................................................30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................32

 • ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
  ЗМІСТ ВСТУП ................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ ......5 РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ...........................................................................................................13 РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..............................................................................25 РОЗДІЛ ІV. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ .........................................................................29 ВИСНОВКИ ......................................................................................................31 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА .....................................................................34

 • Правове забезпечення економічної безпеки.
  План Вступ 3 1. Мета та об'єкти державної стратегії економічної безпеки України. 4 2. Загрози економічній безпеці України. 5 3. Критерії та параметри становища економіки які відповідають вимогам економічної безпеки України. 8 4. Міри та механізми економічної політики, направлені на забезпечення економічної безпеки. 10 5. Економічна безпека і процеси перерозподілу власності. 14 Висновки 20 Використана література: 21

 • Процес прийняття рішень щодо забезпечення економічної безпеки підприємства
  Вступ 3 Розділ І. Економічна безпека підприємства: сутність та особливості 8 1.1.Поняття економічної безпеки підприємства 8 1.2.Складові економічної безпеки підприємства 17 1.3. Показники й індикатори економічної безпеки підприємства 26 Висновки до розділу І 34 Розділ ІІ. Процес прийняття рішень щодо забезпечення економічної безпеки підприємства 38 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Гратіс, Лтд» як суб’єкта підприємницької діяльності 38 2.2. Визначення стратегічних підходів на ринку телекомунікаційних послуг ТОВ «Гратіс Лтд» 44 2.3. Оцінка ефективності стратегічного маркетингу ТОВ «Гратіс, Лтд» 60 Висновки до розділу ІІ 75 Розділ ІІІ. Ключові аспекти побудови системи прийняття рішень щодо забезпечення економічної безпеки на підприємстві ТОВ "Гратіс, Лтд" 77 3.1. Загальні засади прийняття рішень в забезпеченні економічної безпеки підприємства 77 3.2. Методи управління господарським ризиком та формування системи прийняття рішень 85 3.3. Організаційне забезпечення соціально-економічної безпеки бізнесу 92 Висновки до розділу ІІІ 103 Висновки 108 Список використаної літератури 117

 • Фінансова безпека підприємства
  Вступ 3 Розділ 1 Сучасний стан фінансової безпеки підприємства 4 Розділ 2 Концепція безпеки підприємства 2.1 Загальні відомості про банк "Грант" 8 2.2 Аналіз фінансового стану банку “Грант” 9 2.3 Мета та задачі забезпечення безпеки банку 16 2.4 Функції системи безпеки банку 17 2.5 Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз та визначення їх негативних наслідків 19 2.6 Формування політики та стратегії безпеки 25 2.7 Організаційна структура управління системи безпеки підприємства 32 2.8 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 36 2.9 Силові заходи, необхідних для забезпечення безпеки підприємства 37 Висновки 42 Список використаних джерел 43

 • Економічна безпека підприємства: сучасний стан, наявні проблеми, розробка управлінських рішень по її забезпеченню на прикладі ВАТ „КЗРК”
  ЗМІСТ стор. Вступ Розділ 1. Теоретичні і методологічні основи дослідження економічної безпеки підприємства 1.1. Економічна сутність економічної безпеки підприємства, її роль і значення в сучасних умовах господарювання 1.2. Змістовна характеристика можливих альтернатив прийняття управлінських рішень по забезпеченню економічної безпеки підприємства 1.3. Методика дослідження економічної безпеки підприємства Розділ 2. Аналітичний пошук резервів на ВАТ „КЗРК” та оцінка їх взаємозв’язку з фінансово-економічними результатами діяльності підприємства 2.1. Стан організації діяльності ВАТ „КЗРК” 2.2. Комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ „КЗРК” 2.3. Аналіз показників економічної безпеки в умовах діяльності підприємства Розділ 3. Обґрунтування вибору управлінських рішень, спрямованих на забезпечення економічної безпеки та оцінка їх результатів на прикладі ВАТ „КЗРК” 3.1. Основні заходи щодо забезпечення економічної безпеки підприємства 3.2. Оцінка економічної ефективності варіантів управлінських рішень з урахуванням умов невизначеності і ризику 3.3. Складання зведеного бюджету підприємства та організація впровадження управлінських рішень Висновки Список використаних джерел Додатки


Cгенерировано за 0.006508 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100