Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «. Зміст пасивних операцій банків» (ID:72928)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 17 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

6. Зміст пасивних операцій банків 3
41. Аналіз кредитоспроможності фізичних осіб 7
76. Охарактеризуйте особливості гнучкого і фіксованого валютного курсів 11
Література 17

Список литературы:

Література

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 872-Х11 від 20.03.91 р. //. -1991. -№ 25.
2. Про заставу: Закон України від 2.10.92 р. №2654 - 12 //Відомості Верховної Ради України 1997 №47
3. "Про кредитування" Положення НБУ №246 від 28.09.95
4. Антонов Н.Г. Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки .- М.: АО "Финстатинформ", 1995.- 269 с.
5. Банківська енциклопедія / Під редакцією д. ек. н. професора Мороза А.М. - К.: "Слід", 2003.- 328 с.
6. Банковский кредит и способы его обеспечения / Под ред. А.А. Безуглова , М.: "Интерпол - Москва" , 2004.- 80 с.
7. Банковский портфель - III / Книга менеджера по кредитам, Книга менеджера по трастовым операциям и фондам, Книга менеджера по расчетам, Книга банковского бухгалтера и аудитора / Отв. редактор Ю. Коробов и др. - М.: СОМИНТЕК ,2003. - 752 с. ( Портфель делового человека )
8. Банковское дело под редакцией О.И. Лаврушина - М.: "Росто", 2002. - 429с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аудит активно-пасивних операцій комерційного
  ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................. 3 РОЗДІЛ 1. Особливості документальної перевірки ..................... 3 1.1. Особливості документальної перевірки активно-пасивних операцій......................................... 3 1.2. Аудит грошово-розрахункових документів і банківської документації........................................ 8 РОЗДІЛ 2. Аудит активно-пасивних операцій комерційного Банку................................................................................. 16 2.1. Основні методи аудиту активно-пасивних операцій комерційного банку................................................ 16 2.2. Аудит активно-пасивних операцій в структурі доходів і витрат банку............................................... 23 РОЗДІЛ 3. Збір аудиторських доказів. і оформлення робочих Документів..................................................................... 29 3.1. Збір аудиторських доказів. і оформлення робочих документів................................................................... 29 3.2.Аудиторський висновок за результатами перевірки....................................................................... 32 ВИСНОВКИ...................................................................................................... 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА..................................................................... 37

 • Управління пасивами комерційного банку
  Завдання: 1. Розкрити сутність та значення пасивних операцій у банківській діяльності. Навести класифікацію та дати економічну характеристику складових банківських пасивів. Дослідити структуру та особливості формування пасивів банківської системи України. Указати нормативні документи, що регламентують здійснення банками пасивних операцій

 • Ощадні операції банку
  Зміст Вступ…………………………………………………………………...…………2 Розділ 1. Теоретичні аспекти ощадних операцій комерційних банків….4 1.1 Депозитні (ощадні) операції комерційних банків, їх види та характеристика…………..…………..4 1.2 Нормативне регулювання операційної діяльності комерційних банків………………………………6 1.3 Страхування ощадних операцій………………………………………...11 Розділ 2. Дослідження ощадних операцій комерційних банків……..….21 2.1 Операції з ощадними(депозитними) сертифікатами……………….....21 2.2 Фонд гарантування ощадних вкладів………………………………..…32 2.3 Аналіз ощадних операцій комерційних банків у 2001-2003 роках….34 Розділ 3. Проблеми банківської системи України……………………..…..40 Висновок……………………………………………………………………...….46 Список літератури…………………………………………………………...….48 Додаток……………………………………………………………………...……50

 • Особливості обліку операцій з готівкою іноземної валюти
  План 1. Основні типи операцій, їх відображення у балансі 3 2. Особливості обліку операцій з готівкою іноземної валюти 6 Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків 6 Основи побудови обліку валютних операцій 7 Поняття й види валютної позиції банку. Характеристика рахунків, що служать для обліку валютної позиції 9 Облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті 11 Організація проведення та облік безготівкових обмінних операцій в іноземній валюті 13 Облік інших операцій комерційних банків в іноземній валюті 17 Методи розрахунку реалізованого результату від валютних операцій та його облік 20 3. Практичні завдання 22 Вправа 2 22 Вправа 4 23 Список використаної літератури 24

 • Поняття валютних операцій та їх класифікація
  Вступ 1.Поняття валютних операцій та їх класифікація 1.1 Поняття валюти та валютних операцій, валютний курс 1.2 Суб'єкти та об‘єкти валютних операцій 1.3 Види валютних операцій 1.3.1 Поточні операції 1.3.2 Види валютних операцій уповнова¬жених банків 2. Операції, що здійснюються в пунктах обміну валют. 2.1 Використанні іноземної валюти на території України 2.2 Організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти 2.3 Купівля-продаж іноземної валюти фізичними особами 3. Операції в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів 4. Конверсійні операції комерційних банків Висновки Список літератури

 • Валютне ліцензування комерційних банків
  Вступ 3 1.Поняття валютних операцій та їх класифікація 4 2. Валютне ліцензування комерційних банків 6 3 Види валютних операцій 7 4. Операції, що здійснюються в пунктах обміну валют. 10 Висновки 15 Список використаних джерел і літератури: 17

 • Грошова маса. Активні та пасивні операції банку.
  1. Поняття грошової маси. Характеристика грошових агрегатів 2. Суть активних та пасивних операцій банку. Література

 • ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
  ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................4 I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ..........................................................................................................................7 1.1. Валютний ринок України і його регулювання...................................7 1.2. Сутність та види конверсійних операцій банків..............................16 1.3. Керування валютною позицією банка.................................................26 II. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ І ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ АКБ «ІМЕКСБАНК»...........................................................................................................34 2.1. Загальна характеристика АКБ «ІМЕКСБАНК»..................................34 2.2. Аналіз нормативів відкритої валютної позиції банку.........................37 2.3. Структурний аналіз динаміки й обсягів доходів від проведення валютних операцій.....................................................................................................44 2.4. Структурний аналіз динаміки й обсягів витрат від проведення валютних операцій......................................................................................................52 2.5. Аналіз прибутковості валютних операцій АКБ «ІМЕКСБАНК».......58 III. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ АКБ «ІМЕКСБАНК»............................................................................63 3.1 Використання залишків на кореспондентських рахунках в овернайт........................................................................................................................63 3.2 Операції по виконанню форвардних контрактів на придбання-продаж валюти..............................................................................................................65 3.3 Оптимізація процентних ставок по валютних депозитах та кредитам.........................................................................................................................67 3.4 Технології проведення термінових операцій.........................................71 ВИСНОВКИ.........................................................................................................88 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..................................................................................93

 • АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ І ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВИДИ ТА ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 5 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ І ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ 13 2.1 Поняття валютних операцій та їх види 13 2.2. Операції, що здійснюються в пунктах обміну валют 17 2.3 Кредитні операції банків 21 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАНКАХ УКРАЇНИ 31 ВИСНОВКИ 41 Література 44


Cгенерировано за 0.010702 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100