Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Рестректуризація підприємства, її види та показники ефективності» (ID:72932)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 14 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
1. Зміст, завдання і методи фінансового планування 3
2. Рестректуризація підприємства, її види та показники ефективності 7
Задача №1 12
Задача №2 13
Література 14

Список литературы:

Література

1) Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. Посібник.-Київ: ЦУЛ, 2ОО2.-46Ос.
2) Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльністьпідприємства : Підручник.- К: Либідь, 1998.-312с.
3) Фінанси підприємств : Навчальний посібник : Курс лекцій /За ред. Д.е.н., проф..Г.Л. Кірійцева. - Київ : ЦУЛ, 2002.-268с;
4) Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002
5) Барнгольц С.Б. Анализ финансового состояния промышленных предприятий // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С.32-34.
6) Беседин В.Ф. и др. Эффективность хозяйственного механизма / Под ред. А.С. Емельянова. - К.: Техника, 2003 - 263 с.
7) Борисова В.А. Науково-практичні основи фінансового планування на підприємстві // Вісник Сумського сільськогосподарського інституту. Серія фінанси і кредит. - 19200497. - № 1. - С. 36-40.
8) Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология. - М.: Финансы и статистика, 2001. -80с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Зміст, завдання і методи фінансового планування
  Зміст 1. Зміст, завдання і методи фінансового планування 3 2. Рестректуризація підприємства, її види та показники ефективності 7 Задача №1 12 Задача №2 13 Література 14

 • Ефективне управління виробництвом
  З М І С Т Вступ………………………………………………………………………………………...4 Розділ 1. Методика дослідження 1.1 Короткий огляд літератури ………………………………………………......11 1.2 Методи й організація дослідження проекту 1.2.1 Сутність, зміст і види ефективності виробництва...…………………………………………………………......14 1.2.2 Ефективність виробництва: система показників...…………........20 1.2.3 Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва 1.2.3.1 Класифікація істотних характеристик...……......………....22 1.2.3.2 Спрямованість діяльності і використання факторів підвищення ефективності виробництва…………………....23 Розділ 2. Аналіз ефективності виробництва ВАТ "Ударний" 2.1 Характеристика об'єкта дослідження 2.1.1 Особливості технологічного процесу виробництва. Техніко-економічна характеристика підприємства...…….....……33 2.1.2 Основні техніко-економічні показники...……………..………......…38 2.2 Аналіз ефективності виробництва 2.2.1 Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва...………………………………………………………......…38 2.2.2 Показники ефективності використання праці.…..………......……46 2.2.3 Показники ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень...…….....…...52 2.2.4 Показники ефективності використання матеріальних

 • ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  ПЛАН ВСТУП....................................................................................................................3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА............................................5 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА...........................................11 3. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ВІННИЦЯМ’ЯСО”....................................................15 4. ФАКТИЧНИЙ СТАН ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА............................................21 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА............................................25 6. ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА............30 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...........................................................................33 ЛІТЕРАТУРА........................................................................................................35 ДОДАТКИ

 • Показники і шляхи покращення використання основних фондів
  План І. Економічна характеристика основних фондів підприємства. 1.1. Основні фонди як фактори виробництва. 1.2. Видова структура 1.3. Облік та оцінка основних виробничих фондів. Види вартісної оцінки. 1.4. Джерела відтворення. 1.4.1. Спрацювання та старіння основних фондів. 1.4.2. Амортизація. 1.4.3. Строки експлуатації. 1.4.4. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці. 1.4.5. Розширене відтворення основних фондів. 1.4.6. Показники використання основних виробничих фондів. 1.5. Показники використання основних виробничих фондів. 1.5.1. Показники, що характеризують технічний стан основних виробничих фондів. 1.5.2. Узагальнюючі показники. 1.5.3. Приватні показники. ІІ. Поняття “Основні фонди” в контексті економіки підприємства 2.1. Види оцінки основних фондів. 2.2. Знос основних фондів підприємства. 2.3. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства. 2.3.1 Аналіз використання виробничих потужностей. 2.3.2. Аналіз використання ОФ. ІІІ. Покращення ефективності використання та інтенсифікація відтворення ОФ. 3.1. Шляхи підвищення ефективності використання ОФ. 3.2. Напрямки інтенсифікації відтворення ОФ. Висновки. Перелік використаної літератури.

 • . Ефективність використання ресурсів підприємства
  Зміст РОЗДІЛ І 1. Ефективність використання ресурсів підприємства 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів 3. Основні показники підвищення ефективності підприємства 4. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства РОЗДІЛ ІІ 2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства 2.1. Показник стану і руху основних фондів 2.2. Показники оснащення підприємства і робітників основними фондами 2.3. Показники ефективності використання основних фондів 2.4. Показники ефективності використання оборотних фондів 2.5. Показники використання трудових ресурсів РОЗДІЛ ІІІ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання трудових та виробничих ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності 3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання ОВФ 3.2. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів 3.3. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці 3.4. Вплив підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів на господарську діяльність підприємства Висновки Додатки

 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЦТВА 4 1.1 Економіка та виробництво, їх зміст та сутність. 4 1.2 Економічна суть ефективності виробництва 8 1.3 Види ефективності виробництва 10 1.4 Показники ефективності підприємства 12 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1" 14 2.1 Загальна характеристика підприємства 14 2.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства 18 2.3 Аналіз внутрішнього середовища підприємства 23 2.4 SWOT – аналіз підприємства ЗАТ "Дніпропетровський цегельний завод №1". 24 2.4 Аналіз ефективності операційної діяльності ЗАТ «Дніпропетровський цегельний завод №1» 26 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 31 ВИСНОВОК 41 ЛІТЕРАТУРА 42

 • Сутність та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва
  Зміст Вступ 3 1 Суть економічної ефективності виробництва 6 1.1 Поняття, критерії та види ефективності 6 1.2 Економічний ефект. Витрати і ресурси 9 2 Показники оцінки економічної ефективності в сучасний період 12 2.1 Диференційовані і узагальнені показники ефективності 12 2.2 Прибуток і рентабельність 16 3 Шляхи підвищення економічної ефективності в сучасний період 22 3.1 Чинники підвищення ефективності 22 3.2 Управління ефективністю в умовах ринку 24 Перелік посилань 39

 • Показники стану та ефективності використання основного капіталу
  Зміст Вступ 3 1. Економічна сутність та класифікація основного капіталу підприємства 4 1.1. Характеристика постійних активів підприємства 4 1.2. Склад і стуктура основних фондів 7 1.3. Відтворення основних засобів 15 1.4. Склад і структура нематеріальних активів 28 2. Показники стану та ефективності використання основного капіталу 31 3. Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства 36 4. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства 42 Висновки 46 Література 48 Додатки 50

 • Управління обіговими активами підприємства
  ЗМІСТ С. Вступ 5 1 Теоретичні підходи до управління оборотними коштами підприємства 7 1.1 Сутність, структура та роль оборотних коштів підприємства у процесі їх ефективного використання 7 1.2 Критерії та показники оцінки ефективності управління оборотними коштами на підприємстві 37 2 Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства 48 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства 48 2.2 Структура оборотних коштів та оцінка ефективності їх використання 63 3 Основні напрями удосконалення ефективності використання оборотних коштів підприємства 71 3.1 Розробка оптимальної системи джерел формування оборотних засобів 71 3.2 Оптимізація факторів прискорення оборотності оборотного капіталу 79 Висновки 89 Список використаної літератури 92 Додатки 95


Cгенерировано за 0.008061 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100