Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Торговий план» (ID:72965)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 16 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ 3
Резюме 4
1. Торговий план 6
2. План маркетингу 7
3. План по праці і заробітній платні 9
4. План витрат 11
5. Розрахунок основних економічних показників 13
Висновок 15
Використана література 16

Список литературы:

Використана література
1. Бизнес-планирование: Полное руководство / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. - М.: ФАИР - ПРЕСС, 2003.
2. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки 25 реальных образцов бизнес-плана. - М.: "Ось - 89", 2000.
4. Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии. М.: ИНФРА-М, 2001.
5. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник. - М.: Новое знание, 2001.
6. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М. Попова. - М.: КноРус, 1999.
7. Трубицин В.А. Успех и бизнес-план. - Ставрополь: ГП ИПФ "Ставрополье", 1997.
8. Эрик С. Зигель. Пособие по составлению бизнес-плана. М.: МТ-Пресс, Сирин, 2003.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз маркетингової діяльності
  ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………….. 3 1 Теоретичні основи маркетингово-збутової діяльності підприємства..... 5 1.1 Стратегічний маркетинг на підприємстві................................................. 5 1.2 Основні елементи маркетингової спрямованості.................................... 10 1.3 Методичний апарат планування маркетингової діяльності підприємства................................................................................................ 14 2 Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ "Торговий дім "Акумшина"...... 41 2.1 Загальна характеристика підприємства.................................................... 41 2.2 Аналіз фінансового стану ЗАТ "Торговий Дім "Акумшина"................. 45 2.3 Аналіз витрат пов'язаних з виробництвом та збутом продукції ЗАТ "Торговий Дім "Акумшина".............................................................. 56 2.4 Аналіз маркетингово-збутової діяльності підприємства....................... 58 3 Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності ЗАТ "Торговий Дім "Акумшина"……………………………………….. 63 3.1 Стратегічне планування маркетингово-збутової діяльності ЗАТ "Торговий Дім "Акумшина"............................................................. 63 3.2 Фінансовий результат від запропанованих мироприємств................... 71 Висновок.......................................................................................................... 83 Список використаних джерел....................................................................... 85

 • Планирование
  ПЛАН Введение 1. Назначение и содержание текущего внутризаводского планирования 2. План производства и реализации продукции 3. План по труду и кадрам 4. План по себестоимости 5. Финансовый план Выводы

 • Зачем нужен бизнес-план?
  План Зачем нужен бизнес-план?.............................................................................3 Что входит в бизнес-план?.............................................................................5 Резюме………………………………………………………………………..8 Цели и задачи………………………………………………………………...8 Продукт (услуга)…………………………………………………………….12 Анализ рынка………………………………………………………………..13 План маркетинга………………………………………………………….…16 План производства…………………………………………………………..20 Управленческий персонал…………………………………………………..21 Источники и объем требуемых средств……………………………………21 Финансовый план и оценка риска…………………………………………..23 Детальный финансовый план (бюджет)……………………………………24

 • Маркетинг
  1. Поняття ринку і ринкових відносин, функції ринку-1 2.Елементи та категорії ринку; їх взаємозв'язок-2 3. Класифікація ринків-2 4. Інфрастуктура ринку-4 5. Поняття та суть маркетингу-5 6. Цілі маркетингової діяльності-5 7. Поняття маркетингової концепції. Види маркетингових концепцій-5 8. Концепція маркетингу-6 9. Просування товару на ринку та правовий захист споживачів товарів та послуг-7 10.Новий товар. Програма розробки та модифікації товарів-9 11.Понятгя асортименту товарів, види асортименту-9 12. Маркетингові дослідження.-10 13. Торговий знак, марка. Види та функції торгового знаку-12 14. Вимоги до товарного знаку-13 15.Функції маркетингу-14 16. Поняття та стадії "життєвого циклу товару-14 17. Фактори, що виливають па встановлення ціпи на товари та послуги-15 18. Етапи встановлення ціни на товари-16 19 Методи ціноутворення. Види цінових стратегій-16 20 Управління збутом товарів. Політика розподілу (збуту) товарів-17 21. Напрями вивчення макро- та мікросередовища фірми-18 22. Маркетингові підходи до принципів формування асортименту-19 23 Методи та канали розподілу (збуту) товарів, Функції каналів збуту-20 25 Інформація в діяльності маркетолога, її значення, види, вимоги до інформації-21 26 Суть та види реклами-22 27 Залежність вибору засобів реклами від груп товарів, продукції, послуг-22 28 Поняття кон'юктури ринку, Фактори, що її визначають-25 29 Вимоги до реклами згідно з Міжнародним кодексом реклами, законом України "Про рекламу"-30 30Поняття "паблік рилейшнз". Історія виникнення терміну "паблік рилейшнз"-31 31 Види організаційних структур служб маркетингу на підприємств-33 32 Концепція продукції-34 33 Ознаки конкурентоспроможності товару-34 34 Визначення місця товару на ринку. Позиціювання товару-35 35 Поняття та функції упаковки товару. Вимоги до сучасної упаковки.-36 36 Поняття та види сервісу-37 37 Види оптової торговлі-38 38 Стимулювання збуту товарів, стимулювання споживачів та посередників-38 39 Історія виникнення і розвитку маркетингу-39 40 Комерційна пропаганда, засоби комерційної пропаганди-44 41. Напрямки роботи з контактними аудиторіями-47 42. Методи вивчення споживачів-50 43. Напрями вивчення споживачів, типи споживачів-54

 • Бизнес-план цеха меблів
  Резюме 3 1.Аналіз положення справ 4 2.Конкуренція 5 3.Опис товару 6 4.Виробничий план 7 5.Маркетинговий план 8 6.Организаційний план 9 7.Ризики проекту 9 8.Фінансовий план 10 Список використаних джерел 15

 • Бізнес план ВАТ "Молочник"
  ЗМІСТ: Загальна характеристика підприємства ............................3 Резюме .........................................................................................4 Аналіз ринку продукції........................................................12 План і стратегія маркетингу.............................................16 Виробничий план.....................................................................19 Організаційно-юридичний план.........................................22 Фінансовий план......................................................................27 Оцінка ризику...........................................................................32

 • Бізнесплан кавового автомату
  Зміст 1. Резюме 3 2. Опис підприємства 5 3. Опис продукції 6 4. Аналіз ринку 7 5. План виробництва 9 6. План персоналу 12 7. Юридичний план. 13 8. Календарний план 17 9. Фінансовий план 18 Висновки 27 Литература 28

 • Бізнес план в сфері надання послуг фотодруку
  ЗМІСТ: Резюме ……………………………………………………………….......3 Аналіз ситуації на ринку…………………………………………...…5 Опис інвестиційного проекту………………………………….….…8 План маркетингу………………………………………………….......11 Організаційний план………………………………………………….15 Оцінка ризиків і страхування………………………………………..23 Фінансовий план……………………………………………………….17 Аналіз беззбитковості…………………………………………...…30 Інвестиційний план ……………………………………………..……31

 • впровадження лінії по виробництву маргарину на підприємстві ВАТ „Чернігівський молокозавод”
  ЗМІСТ 1. Резюме 3 2. Аналіз стану галузі. 4 3. Суть запропонованого проекту 7 4. Виробничий план 7 5. План маркетингу 12 6. Організаційний план 14 7. Юридичний план 16 8. Оцінка ризику та страхування 17 9. Фінансовий план Стратегія фінансування 18 Література 24


Cгенерировано за 0.006881 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100