Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «"Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні"» (ID:73004)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 195 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1.Концептуальі інституціональні основи організації споживчого кредитування 9
1.1 Необхідність та сутність споживчого кредитування 9
1.2 Організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних умовах 25
Розділ 2.Механізм реалізації споживчого кредитування в Ощадному банку України 46
2.1 Аналіз організації споживчого кредитування в Ощадбанку України 46
2.2 Аналіз кредитного портфелю 67
2.3 Аналіз кредитоспроможності позичальника 93
Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку споживчого кредитування на Україні 104
3.1 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування на Україні 104
3.2 Основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні 108
Розділ 4. Комп'ютерна реалізація дипломного дослідження 140
4.1 Автоматизація банківської системи Ощадбанку України 140
4.2 Комп'ютерна реалізація комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи" 144
Висновки та пропозиції 151
Список літератури 160
Додатки 165

Список литературы:

Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника.№п/п Назва показника Ваго-мість Розрахун-кове значення показника Значення показника з урахуванням вагомості(гр.4*гр3)
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт платоспромо-жності позичальника (Кпп) 8
2 Коефіцієнт платоспромо-жності сім'ї (Кпс) 7
3 Вік позичальника (ВП) 1
4 Наявність власної неру- хомості (ВН) 1
5 Наявність постійної роботи (ПР) 1
6 Безперервний стаж роботи (БС) 1
7 Погашення кредитів у минулому (ПМ) 1
Додаток 2.20
Рейтингова шкала для визначення класу позичальника

Значення показника Клас
Понад 30 А
Від 25 до 30 Б
Від 20 до 25 В
Від 15 до 20 Г
Менше 15 Д

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • "Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні"
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1.Концептуальі інституціональні основи організації споживчого кредитування 9 1.1 Необхідність та сутність споживчого кредитування 9 1.2 Організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних умовах 25 Розділ 2.Механізм реалізації споживчого кредитування в Ощадному банку України 46 2.1 Аналіз організації споживчого кредитування в Ощадбанку України 46 2.2 Аналіз кредитного портфелю 67 2.3 Аналіз кредитоспроможності позичальника 93 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку споживчого кредитування на Україні 104 3.1 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування на Україні 104 3.2 Основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні 108 Розділ 4. Комп'ютерна реалізація дипломного дослідження 140 4.1 Автоматизація банківської системи Ощадбанку України 140 4.2 Комп'ютерна реалізація комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи" 144 Висновки та пропозиції 151 Список літератури 160 Додатки 165

 • Аналіз розвитку та механізму іпотечного кредитування в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність і роль іпотечного кредитування в Україні 5 Розділ 2. Аналіз розвитку та механізму іпотечного кредитування в Україні 18 2.1 Роль НБУ та банківської системи України в організації іпотечного кредитування 18 2.2 Система інструментів іпотечного ринку 23 Розділ 3. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 32 3.1 Житлова іпотека перехідного періоду: проблеми 32 і перспективи розвитку 32 3.2 Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні та можливі шляхи їх вирішення (враховуючи світовий досвід) 44 Висновки 57 Список використаних джерел 59

 • Інвестиційне кредитування фізичних осіб в Україні
  1. Стан та перспективи розвитку інвестиційного кредитування фізичних осіб в Україні 3 2. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 9 3. Роль лізингу у інвестуванні інвестиційних проектів 13 Література 16

 • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………….3 1.БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ПО КРЕДИТУВАННЮ………………………………4 1.1. Етапи процесу кредитування………………………………………………….4 1.2. Процес банківського кредитування…………………………………………..5 1.3. Зразок кредитної угоди………………………………………………………..7 1.4. ВИКОРИСТАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ………….17 2.Довгострокове кредитування в будівництві…………………………………….17 2.1.1. Комплексна програма реконструкції старого житла "Територія якісного життя"………………………………………………………………………………..17 2.1.2. Спілка "Добробут" у кредитуванні будівництва…………………………..18 2.1.3. Довгострокове кредитування сприяє молодіжному житловому будівництву…………………………………………………………………………192.1.4.Законопроєкт про кредитування будівництва житла………………………21 2.2 Іпотечне кредитування в Україні………………………………………………24 2.2.1.Поняття іпотечного кредитування…………………………………………...25 2.2.2.Проблеми іпотечного кредитування…………………………………………26 2.3. Довгострокове кредитування в банку «Аваль»……………………………...28 2.4. Довгострокове кредитування молоді на одержання вищої освіти………….29 3.ПРЕСПЕКТИВИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО……………..………………………………31 ВІСНОВКИ………………………………………………………………………….33 ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………………….34

 • Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Банківське кредитування: поняття та види 5 1.1. Поняття банківського кредиту 5 1.2. Класифікація банківського кредитування 13 2. Кредитні угоди як правове закріплення кредитних відносин 16 2.1. Умови та порядок укладення кредитної угоди 16 2.2. Засоби захисту від кредитного ризику 18 2.3. Етапи процесу кредитування 26 2.4. Способи нарахування відсотків за кредитами 32 3. Перспективи розвитку кредитних операцій в Україні 40 3.1. Зарубіжний досвід банківського кредитування 40 3.2. Проблеми і основні напрямки розвитку кредитних операцій в Україні 50 Висновки 62 Список використаної літератури 63

 • Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Банківське кредитування: поняття та види 5 1.1. Поняття банківського кредиту 5 1.2. Класифікація банківського кредитування 12 2. Кредитні угоди як правове закріплення кредитних відносин 15 2.1. Умови та порядок укладення кредитної угоди 15 2.2. Засоби захисту від кредитного ризику 17 2.3. Етапи процесу кредитування 23 2.4. Способи нарахування відсотків за кредитами 29 3. Перспективи розвитку кредитних операцій в Україні 36 3.1. Зарубіжний досвід банківського кредитування 36 3.2. Проблеми і основні напрямки розвитку кредитних операцій в Україні 45 Висновки 56 Список використаної літератури 56

 • Характеристика ролі банківського кредиту в розвитку економіки України
  Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації банківського кредитування в Україні 1.1. Сутність, значення банківського кредиту та історія його розвитку 1.2. назву поміняти Основні принципи та порядок здійснення банківського кредитування Розділ 2. Характеристика ролі банківського кредиту в розвитку економіки України 2.1. Аналіз банківського кредитування в Україні 2.2. Аналіз надання кредитів КБ „Приватбанк” Розділ 3. Напрямки удосконалення банківського кредитування в Україні. 3.1. Зарубіжний досвід здійснення банківського кредитування 3.2. Шляхи вдосконалення кредитної системи в Україні Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

 • Необхідність та роль кредиту в ринковій економіці
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 Суть, основні риси та принципи банківського кредитування 5 1.1.Суть, функції, роль та форми банківського кредиту 5 1.2.Організація банківського кредитування в Україні 11 1.3.Нормативно-правова база кредитування в банківській системі України 15 Розділ 2. Аналіз банківського кредитування Криворізької філії комерційного банку "Південний" 18 2.1.Характеристика та основні показники діяльності банку 18 2.2.Існуюча практика кредитування юридичних осіб в КФ КБ "Південний" 24 2.3.Споживче кредитування фізичних осіб в КФ КБ "Південний" 30 Розділ 3. Ефективність банківського кредитування в ринковій економіці України 35 3.1.Заходи, спрямовані на вдосконалення банківського кредитування 35 3.2.Ефективність запропонованих заходів в КФ КБ "Південний" 38 Висновки 42 Список використаної літератури 44

 • Шляхи удосконалення розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування 1.1. Сутність та види іпотечного кредитування 8 1.2. Становлення іпотечного кредитування в Україні. 19 1.3. Зарубіжний досвід розвитку банківського житлового іпотечного кредитування 26 РОЗДІЛ 2. Організація іпотечного житлового кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Надра") 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика банку 46 2.2. Організація кредитування іпотечного житлового кредиту банком 54 2.3. Формування, розподіл та використання банківських ресурсів на іпотечне кредитування. 71 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні 3.1. Удосконалення управління кредитними ризиками при банківському іпотечному кредитуванні 83 3.2. Пропозиції щодо застосування нових іпотечних інструментів як засобів підтримки ліквідності банків та мінімізації ризиків 101 Висновки 108 Список літератури 112 Додатки


Cгенерировано за 0.008295 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100