Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Прибуток: економічний зміст, механізм формування та розподілу» (ID:73028)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 33 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Процес суспільного виробництва його фактори, зміст і результативність 5
1.1. Виробництво як процес суспільної праці 5
1.2. Фактори виробництва: види, типи, функції 7
1.3. Поєднання факторів виробництва 8
Розділ 2. Характеристика ринку. Економічна роль та функції ринку у процесі суспільного виробництва 10
2.1. Ринок: сутність, еволюція розвитку, суб'єкти та об'єкти 10
2.2. Функції ринку в умовах ринкових відносин 13
2.3. Місце та роль ринку в системі суспільного виробництва. 15
Розділ 3. Основні проблеми становлення ринкової економіки в Україні. 21
Висновок 29
Використана література 32

Список литературы:

14. Основи економічної теорії під редакцією А.А. Чухна, Київ "Вища школа", 2001
15. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/ Б.Д.Лановик, З.М.Матисякевич, Р.М.Матейко, О.Д.Зубалій, В.І.Гринчуцький, Я.С.Глогусь, В.Л.Андрущенко, Л.А.Родіонова, О.В.Богоніс. За загальною редакцією заслуженного працівника народної освіти України професора Б.Д.Лановика. - К.: Генеза, 2005. - 368 с.
16. Экономическая теория под редакцией Н.И. Базылёва, С.П. Гурко, Минск БГЭУ, 1998

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Планування, формування та розподіл прибутку в сучасних умовах
  Зміст Вступ ..............................................................................................................3 Розділ 1. Планування, формування та розподіл прибутку в сучасних умовах ....................................................................................................7 1.1. Економічна сутність поняття „прибуток” .......................................7 1.2. Методи та економічний механізм планування прибутку ........14 1.3. Економічний механізм формування валового прибутку ...........28 1.4. Розподіл валового прибутку ..........................................................34 1.5. Нормативно-правовова база формування та розподілу валовго прибутку ...............................................................................................................37 Розділ 2. Методика планування, формування та розподілу прибутку на АТЗТ „Фаворит” .............................................................................................42 2.1. Організаційна характеристика АТЗТ „Фаворит” .........................42 2.2. Організація економічної роботи на підприємстві .......................56 2.3. Економічний механізм планування, формування та розподілу валового прибутку на АТЗТ „Фаворит”...........................................................61 2.4. Шляхи удосконалення планування та формування валового прибутку та оцінка їх результатів ..................................................................72 Розділ 3. Охорона праці в АТЗТ „Фаворит” .........................................80 Розділ 4. Економічний механізм оцінки екологічної збалансованості діяльності та енергоносії АТЗТ „Фаворит”........................................................87 Висновки та пропозиції .............................................................................91 Список використаної літератури .............................................................95

 • Діагностика економічного стану господарської діяльності ТОВ „Гудок”
  Зміст Вступ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання прибутку 1.1. Економічний зміст поняття „прибуток” та стан розгляду в економічній літературі ……………………………………………………..…5 1.2. Економічний механізм визначення прибутку …………..….13 1.3. Оподаткування прибутку підприємства ……………….……21 1.4. Правові засади регулювання прибутку ……………………...30 Розділ 2. Діагностика економічного стану господарської діяльності ТОВ „Гудок” 2.1. Організаційно-правова характеристика ТОВ „Гудок” ……..33 2.2. Економічний аналіз діяльності підприємства ……………… 39 2.3. Діагностика фінансового стану підприємства……………... 42 2.4. Аналіз формування та розподілу прибутку на підприємстві …………………………………………………………………..50 Розділ 3. Методологічні та організаційні засади побудови ефективної стратегії формування та розподілу прибутку ТОВ „Гудок” 3.1. Суб’єкти та об’єкти стратегії формування і розподілу прибутку на підприємстві …………………………………………………….62 3.2. Економічний механізм стратегії формування і розподілу прибутку підприємства …………………………………………………….72 3.3. Резерви вдосконалення методів формування і розподілу прибутку на підприємстві ………………………………………………...…78 Висновки та пропозиції …………………………………….………88 Список використаної літератури ………………………………..…93

 • “ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ”
  Зміст 1. Поняття прибутку, його економічний зміст та види прибутку 2 2. Механізм формування та розподілу прибутку на підприємстві 2 3. Методи розрахунку рентабельності продукції і підприємства 5 4. Фактори, які впливають на величину прибутку і рівень рентабельності 7 5. Практичне завдання 9 6. Список використаної літератури 10

 • Методологія формування та розподілу прибутку
  Вступ Розділ 1. Економічний зміст прибутку 1. Прибуток як економічна категорія 4 2. Функції та види прибутку як категорії ринкових відносин 6 Розділ 2. Методологія формування та розподілу прибутку 1. Формування прибутку підприємств 9 2. Розподіл прибутку підприємтсв 13 Розділ 3. Шляхи зростання прибутку та умови його оптимізації 1. Норма прибутку як індикатор ефективності та прибутковості підприємства 17 2. Методи збільшення обсягів отримуваного підприємством прибутку 18 Висновки Література

 • Механізм формування та розподілу прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму формування та використання прибутку підприємства 5 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Механізм формування та розподілу прибутку підприємства 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку 15 2. Оцінка ефективності формування, розподілу та використання прибутку ВАТ “Одеське ПЛКУ №82” 20 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Аналіз структури доходів підприємства та джерел формування прибутку 22 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 24 3. Вдосконалення механізму розподілу та використання прибутку підприємства ВАТ “Одеське ПЛКУ № 82” 29 Висновки 33 Література: 35 Додатки 37

 • Прибуток і його суть. Теорії прибутку
  ЗМІСТ Вступ......................................................................................………...................................4 Розділ 1. Теорії прибутку 1.1. Еволюція теоретичних підходів у визначенні сутності прибутку…………………………………………………………………...…..6 1.2.Умови максимального прибутку.......................................……………......…9 1.3. Підприємницький прибуток............................................……………......…14 1.3. Монопольний прибуток ......................................................…………….......16 Розділ 2. Економічний зміст прибутку 2.1. Поняття прибутку. Функції прибутку.............……....................................20 2.2. Види прибутку ............................................................……….........................22 2.3. Фактори, що впливають на величину прибутку .......…….......................24 Розділ 3. Джерела прибутку і його розподіл 3.1. Джерела формування прибутку ....…………...............................................26 3.2. Напрямки розподілу прибутку……………………………………………...28 Висновки .....………………..................................................................................................32 Список використаної літератури ............................................................…………….....34

 • Формування та розподіл чистого прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму формування та розподілу прибутку підприємства 5 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Механізм розподілу та використання прибутку підприємства 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку 13 2. Оцінка ефективності формування та розподілу прибутку ВАТ “Одеський лакофарбний завод” 19 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 19 2.2 Аналіз доходів підприємства та джерел формування прибутку 28 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 30 3. Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку ВАТ “Одеський лакофарбний завод” 34 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування та розподілу прибутку підприємства 6 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 6 1.2 Механізм формування та розподілу прибутку підприємства 15 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку підприємства 27 2. Оцінка ефективності формування, розподілу та використання прибутку ВАТ “Укрлакофарби” 35 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 35 2.2 Аналіз структури доходів підприємства та джерел формування його прибутку 38 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 45 3. Шляхи підвищення ефективності формування та розподілу прибутку ВАТ “Укрлакофарби” 51 3.1 Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку підприємства 51 3.2 Джерела формування прибутку підприємства 58 3.3 Резерви збільшення прибутку підприємства 66 Висновки 76 Література 78 Додатки 85

 • „Розробка стратегії формування та розподілу прибутку підприємства” (на прикладі ТОВ „Гудок”)
  ЗМІСТ: Вступ...............................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання прибутку 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства, нормативне забезпечення та стан розгляду в економічній літературі .................................6 1.2. Економічний механізм визначення прибутку ..............................13 1.3. Оподаткування прибутку підприємства ........................................22 Розділ 2. Методичні основи формування та в використання прибутку у ТОВ „Гудок” 2.1. Організаційно-економічна оцінка підприємства як суб’єкта господарювання ........................................................................................................32 2.2. Стратегія формування та розподілу прибутку підприємства ....44 2.3. Формування інформаційних ресурсів з формування і розподілу прибутку підприємства ...........................................................................................51 2.4. Шляхи підвищення прибутку підприємства та напрямки вдосконалення його використання .....................................................................56 Розділ 3. Охорона праці у ТОВ „Гудок” 3.1. Суть і завдання охорони праці в сучасних умовах....................63 3.2. Управління охороною праці на підприємстві ..............................64 3.3. Загальна характеристика умов праці у виробничих підрозділах................................................................................................................69 3.4. Заходи по охороні праці та техніці безпеки у виробничих підрозділах.................................................................................................................71 Висновки та пропозиції............................................................................73 Список використаної літератури.............................................................77

 • Економічний зміст прибутку
  1. Економічний зміст прибутку. Балансовий прибуток, цого склад. Формування прибутку від реалізації продукції. 2. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві, їх характеристика. Список використаної літератури


Cгенерировано за 0.012271 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100