Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ» (ID:73035)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 107 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 5
1.1. Характеристика трудових ресурсів (персоналу) підприємства 5
1.2. Принципи організації системи управління трудовими ресурсами на сучасному підприємстві 10
1.3. Показники ефективності використання трудових ресурсів 25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ "СУПУТНИК-ЛУГАНСЬК ЛТД" 43
2.1 Загальна характеристика ТОВ "Супутник-Луганськ ЛТД" 43
2.2. Аналіз системи управління персоналом в ТОВ "Супутник-Луганськ ЛТД" 46
2.3. Аналіз систем мотивації, які використовуються в ТОВ "Супутник-Луганськ ЛТД" 52
2.4. Дослідження ефективності використання трудових ресурсів підприємства 68
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ТОВ "СУПУТНИК-ЛУГАНСЬК ЛТД" 75
3.1. Перспективна система мотивації праці в ТОВ "Супутник-Луганськ ЛТД". 82
3.2. Планування кар'єри. Переміщення та звільнення працівників 93
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104

Список литературы:

47. Тарнавська Н. П., Пешкер Р. М. "Менеджмент": теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт - бланш, 1997.
48. Терещенко В.И. Наука руководить.-К: Наука, 1990.-286 с.
49. Травин Б.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента.- М., 1995.
50. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент.-М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Издательство ЭКМОС, 1995.-256 с.
51. Уткин Э.А. Профессия - менеджер. - М.: Наука, 1992. -243 с.
52. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе.- М.: Акалис.- 1996.
53. Хакхаудзен Х. Мотивация и деятельность. - В 2-х тт. - М., 1986.
54. Хміль Ф.І. Менеджмент.// Підручник. - К.: Вища школа.- 1995.
55. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом.-М.: ЮНИТИ, 2001. -346 с.
56. Черкасова В. В. "Управленческая деетельность менеджера" - ВАКЛЕР -1998.
57. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие.-К.: Товариство "Знания", КОО, 1998. - 512 с.
58. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. -М.: ЮНИТИ, 1996.- 432 с.
59. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник в 2-х т.- Киев: Просвита, 1993.- 368 с.
60. Щекін Г.В. Теорія та практика управління персоналом.- Київ: Просвіта, 1996. -296с.
61. Юргутін І. А. , Кравчук І. І. "Основи менеджменту": Навч. Посіб. - К.: Освіта. 1998.
62. Якокка, Ли. Карьера менеджера. - М.: Прогресс, 1991.- 376 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Трудові ресурси промислового підприємства та умови їх раціонального використання
  Зміст. Вступ. 3 Розділ 1.Характеристика трудових ресурсів підприємства, показники ефективності їх використання 5 1.1. Трудові ресурси підприємства як складовий елемент його виробничого потенціалу 5 1.2. Показники використання трудових ресурсів підприємства 16 Розділ 2.Загальна характеристика підприємства та аналіз використання Трудових ресурсів 42 2.1. Характеристика діяльності підприємства та оцінка основних техніко-економічних показників 42 2.2. Аналіз стану трудових ресурсів 46 Розділ 3. Заходи щодо підвищення ефективного використання трудових ресурсів 53 Висновок. 57 Список використаної літератури. 58

 • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та організації праці на підприємстві ТОВ "..."
  ВСТУ 3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи аналізу використання трудових ресурсів та організації прац 5 1.1Визначення поняття трудових ресурсів та організації праці 5 1.2 Методологічні аспескти аналізу використання трудових ресурсів та організації прац 8 1.3 Аналіз використання робочого часу 12 РОЗДІЛ 2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та організації праці на підприємстві ТОВ «Поліскло» 15 2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ «Поліскло» та оцінка основних техніко-економічних показників 15 2.2Аналіз використання трудових ресурсів та організації праці 22 РОЗДІЛ 3 Шляхи покращення стану мотиваційних механізмів на ТОВ «Поліскло» 30 3.1 Напрямки щодо покращення стану мотиваційних механізмів на ТОВ «Поліскло» 30 3.2 Розрахунок економічної ефективності напрямків які впроваджуються. 33 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ДОДАТКИ 43

 • Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства 5 РОЗДІЛ 2. Аналітична діагностика виробничих ресурсів 18 2.1. Аналіз ефективності використання основних фондів 18 2.2. Аналіз ефективності використання сировини і матеріальних ресурсів 26 2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 32 ВИСНОВОК 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  Зміст Вступ 3 1. Продуктивність праці: сутність, показники та одиниці виміру 5 2. Методика аналізу ефективності використання трудових ресурсів 9 2.1. Аналіз продуктивності праці 9 2.2. Аналіз трудомісткості продукції 16 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві та резерви росту продуктивності праці 19 Висновок 26 Список використаних джерел 29

 • Трудові ресурси підприємства та оцінка ефективності їх використання
  Зміст Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти трудових ресурсів підприємства.......................5 1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства....................5 1.2. Огляд нормативно-законодавчої бази...............................................9 1.3. Економічний аналіз трудових ресурсів підприємства та оцінка ефективності їх використання..................................................................11 Розділ 2. Аналіз підприємства ВАТ МКЗ „Реґіна”..........................................17 2.1. Об’єкт, мета створення об’єкту, предмет діяльності, юридичний статус......................................................................................17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства..........................................19 Розділ 3. Трудові ресурси підприємства та оцінка ефективності їх використання на підприємстві ВАТ МКЗ „Реґіна”..........................................31 3.1. Аналіз структури кадрів, руху робочої сили та використання робочого часу..............................................................................................31 3.2. Аналіз продуктивності праці та фонду заробітної плати на підприємстві...........................................................................................34 3.3. Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві...........................37 Висновки...............................................................................................................45 Список використаної літератури........................................................................48 Додатки

 • . Ефективність використання ресурсів підприємства
  Зміст РОЗДІЛ І 1. Ефективність використання ресурсів підприємства 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів 3. Основні показники підвищення ефективності підприємства 4. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства РОЗДІЛ ІІ 2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства 2.1. Показник стану і руху основних фондів 2.2. Показники оснащення підприємства і робітників основними фондами 2.3. Показники ефективності використання основних фондів 2.4. Показники ефективності використання оборотних фондів 2.5. Показники використання трудових ресурсів РОЗДІЛ ІІІ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання трудових та виробничих ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності 3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання ОВФ 3.2. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів 3.3. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці 3.4. Вплив підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів на господарську діяльність підприємства Висновки Додатки

 • Аналіз трудових ресурсів підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Узагальнююча характеристика підприємства 5 1.1. Загальна характеристика підприємства 5 1.2. Галузеві особливості діяльності підприємства 8 1.3. Характеристика товарної продукції 12 Розділ 2. Аналіз трудових ресурсів підприємства 16 2.1. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами 16 2.2. Аналіз ефективності використання робочого часу 25 2.3. Аналіз продуктивності праці 28 2.4. Аналіз впливу трудових ресурсів на показники діяльності підприємства 35 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів 38 Висновки 41 Література 43 Додатки

 • Організація і методика економічного аналізу та аудиту ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти організації і методики аудиту розрахунків з оплати праці 5 1.1. Економічна сутність заробітної плати та її роль в мотивації праці 5 1.2. Організаційно-інформаційна модель аналізу ефективності використання трудових ресурсів 11 1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Крістал – 96” 16 РОЗДІЛ 2. Організація і методика економічного аналізу та аудиту ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві 21 2.1. Організація і методика загального та факторного аналізу ефективності використання трудових ресурсів 21 2.2. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці 26 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 47

 • Трудові ресурси – проблеми та перспективи формування трудових ресурсів
  Вступ...... 3 Розділ 1. Населення – природна основа формування трудових ресурсів 5 1.1.Вплив демографічних процесів на формування та ефективне використання трудового потенціалу 5 1.2.Трудовий потенціал – головний скарб сучасного суспільства 9 1.3.Основні фази формування та розвитку трудового потенціалу в умовах ринкової економіки 12 Висновки до розділу 14 Розділ 2. Ринок праці як механізм формування, розподіл і стимулювання ефективності використання трудових ресурсів 15 2.1.Ринкові механізми формування розподілу та стимулювання ефективного використання трудового потенціалу 15 2.2.Багатофункціональна роль заробітної плати у формуванні розподілу та стимулювання ефективності використання трудових ресурсів 22 Висновки до розділу 30 Висновки 31 Список використаної літератури 32


Cгенерировано за 0.006853 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100