Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ТОВАРНА ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ» (ID:73043)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 31 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ 3
1. Поняття товарного виробництва та його еволюція 5
1.1. Товарне виробництво: сутність та основні ознаки 5
1.2. Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва 8
1.3. Сутність економічного розвитку. Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки 14
2. Аналіз товарного виробництва в Україні 17
2.1. Загальна характеристика товарного виробництва 17
2.2. Проблеми національного товарного виробництва 22
3. Напрямки розвитку товарного виробництва в Україні 24
Висновки 28
Список використаної літератури 30

Список литературы:

15. Ніколенко Ю.В., А.В. Демківський, В.А. Євтушевський, А.М. Кравчук, М.Д. Миронов, С.І. Ромашко, Б.Т. Свєтлов, В.В. Фещенко "Основи економічної теорії", Київ "Либідь", 2004
16. О. Г. Мендрул, І. А. Шевчук. Ринок цінних паперів. 160 с. К:КНЕУ, 1998р.
17. О. І. Пестрецова. Організація та функціонування спільних підприємств в Україні. К:КНЕУ, 1999р.
18. Общая экономическая теория (политэкономия), "Промо-медиа", Москва -2002
19. Основи економічної теорії під редакцією А.А. Чухна, Київ "Вища школа", 2001
20. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997
21. Основы экономической теории: Учеб. пособие / В.Л.Клюня, М.Л.Зеленкевич, Н.В. Черченко и др.; Под ред. В.Л.Клюни. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 2001. - 336 с.
22. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наук. думка, 1993. - 220с.
23. Райзберг Р.Б. Рыночная экономика. М., 2006.
24. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/ За загальною редакцією заслуженного працівника народної освіти України професора Б.Д.Лановика. - К.: Генеза, 2005. - 368 с.
25. Экономика: Учебник/Под ред. доц. А.С.Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 2004 - 816 с.
26. Экономическая теория под редакцией Н.И. Базылёва, С.П. Гурко, Минск БГЭУ, 2005
27. Экономическая теория/Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича: Учебник для вузов. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 2003. - 480 с.; илл.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Натуральне господарство як форма суспільного виробництва
  Вступ 3 Розділ 1. Натуральне господарство як форма суспільного виробництва 4 1.1. Поняття натурального господарства – історично першого типу організації суспільного виробництва товарного 1.2. Основні риси натурального господарства 5 Розділ 2. Товарне виробництво 7 2.1. Поняття товарного виробництва 7 2.2 Умови виникнення товарного виробництва 8 2.3. Поняття про товар та його властивості 12 2.4. Еволюція товарного виробництва 17 2.5. Основна суперечність товарного виробництва 19 Розділ 4. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах 21 4.1. Еволюція товару в сучасних умовах 21 4.2. Тенденції розвитку товарної економіки і виникнення безпосередньо суспільної форми виробництва 23 Висновок 26 Література 28

 • ТОВАРНА ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття товарного виробництва та його роль у економічному прогресі 5 1.1. Товарне виробництво: сутність та основні ознаки 5 1.2. Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва 9 1.3. Сутність економічного розвитку. Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки 13 2. Еволюція товарного виробництва 16 2.1. Основа розвитку суспільства - товарне виробництво. Марксистська теорія 17 2.2. Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві 18 2.3. Товарні відносини в умовах капіталізму. Об'єктивна основа товарних відносин 20 3. Модель товарного господарства 24 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 • ТОВАРНА ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття товарного виробництва та його роль у економічному прогресі 5 1.1. Товарне виробництво: сутність та основні ознаки 5 1.2. Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва 9 1.3. Сутність економічного розвитку. Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки 13 2. Еволюція товарного виробництва 16 2.1. Основа розвитку суспільства - товарне виробництво. Марксистська теорія 17 2.2. Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві 18 2.3. Товарні відносини в умовах капіталізму. Об'єктивна основа товарних відносин 20 3. Модель товарного господарства 24 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 • Фази і сфери суспільного виробництва
  Суспільне виробництво, його сутність і структура. План. Вступ. 1. Виробництво як процес суспільної праці. 2. Фази і сфери суспільного виробництва. 3. Фактори суспільного виробництва: види, типи, функції. 4. Результативність суспільного виробництва. Висновки.

 • ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ РИНКУ У ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЙОГО ФАКТОРИ, ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 4 1.1. Виробництво як процес суспільної праці, роль в економіці 4 1.2. Фактори виробництва: види, типи, функції 6 1.3. Поєднання факторів виробництва в структурній перебудові 7 Розділ 2. Характеристика ринку. Економічна роль та функції ринку у процесі суспільного виробництва 9 2.1. Ринок: сутність, еволюція розвитку, суб'єкти та об'єкти 9 2.2. Функції ринку в умовах ринкових відносин 12 2.3. Місце та роль ринку в системі суспільного виробництва. 14 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 20 ВИСНОВОК 28 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 31

 • Прибуток: економічний зміст, механізм формування та розподілу
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Процес суспільного виробництва його фактори, зміст і результативність 5 1.1. Виробництво як процес суспільної праці 5 1.2. Фактори виробництва: види, типи, функції 7 1.3. Поєднання факторів виробництва 8 Розділ 2. Характеристика ринку. Економічна роль та функції ринку у процесі суспільного виробництва 10 2.1. Ринок: сутність, еволюція розвитку, суб'єкти та об'єкти 10 2.2. Функції ринку в умовах ринкових відносин 13 2.3. Місце та роль ринку в системі суспільного виробництва. 15 Розділ 3. Основні проблеми становлення ринкової економіки в Україні. 21 Висновок 29 Використана література 32

 • Прибуток: економічний зміст, механізм формування та розподілу
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Процес суспільного виробництва його фактори, зміст і результативність 5 1.1. Виробництво як процес суспільної праці 5 1.2. Фактори виробництва: види, типи, функції 7 1.3. Поєднання факторів виробництва 8 Розділ 2. Характеристика ринку. Економічна роль та функції ринку у процесі суспільного виробництва 10 2.1. Ринок: сутність, еволюція розвитку, суб'єкти та об'єкти 10 2.2. Функції ринку в умовах ринкових відносин 13 2.3. Місце та роль ринку в системі суспільного виробництва. 15 Розділ 3. Основні проблеми становлення ринкової економіки в Україні. 21 Висновок 29 Використана література 32

 • Основні поняття суспільного виробництва
  Зміст Вступ 3 1. Основні поняття суспільного виробництва 5 1.1 Сутність і структура суспільного виробництва 5 1.2 Матеріальне та нематеріальне виробництво 7 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок 11 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва 27 Висновки 29 Література 31

 • Просте і розвинуте товарне виробництво. Форми товарного виробництва, їх основні риси та механізм виникнення
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ЙОГО ФОРМИ ТА ВИДИ. 6 1.1 НАТУРАЛЬНА ФОРМА ВИРОБНИЦТВА. 7 1.2. ТОВАРНА ФОРМА ВИРОБНИЦТВА. 10 1.3. ВИНИКНЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ВИРОБНИЦТВА. 13 1.4. ПРОСТЕ ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 15 1.5. РОЗВИНУТЕ ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. 16 РОЗДІЛ 2. РОБОЧА СИЛА ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР 20 ВИРОБНИЦТВА 20 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31


Cгенерировано за 0.005787 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100