Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Фінансова звітність як інформаційна основа оцінки фінансового стану підприємства» (ID:73078)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 121 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ 6
1. Фінансова звітність як інформаційна основа оцінки фінансового стану підприємства 10
1.1. Економічний зміст і користувачі фінансової звітності 10
1.2 Сутність та принципи побудови бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати як основних форм фінансової звітності 15
1.3. Нормативно-правова база 26
2. Методика складання фінансової звітності підприємства 29
2.1. Організаційні аспекти складання фінансової звітності 29
2.2. Методика складання балансу 31
2.3. Методика складання звіту про фінансові результати 64
2.4 Удосконалення складання фінансової звітності на основі автоматизації обробки облікової інформації. 74
3. Аналіз фінансової звітності МЧП "АСАН" 76
3.1. Аналіз майна та джерел його формування 76
3.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 86
3.3. Аналіз фінансової стійкості та ділової активності підприємства 94
3.4. Аналіз рентабельності 110
3.5. Діагностика банкрутства 111
Висновки 115
Список використаних джерел 120

Список литературы:

50.Харламова Г.В, Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Харьков:- 1995
51.Ефимова О. В. Как анализировать финансовое положение предприятия. - М.: Интел-Синтез, 1994.
52.Инструкция о порядке о порядке заполнения форм годового бухгалтерского отчета предприятия. //Свiт бухгалтерського облiку - 1997 - квiтень - с.35-56
53.Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: ИСТ-сервис, 2001.
54.Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций -К.: Издательский дом "Максимум",2001.
55.Международные стандарты бухгалтерского учета 2001:изменения и дополнения /пер.с англ. под ред.С.Ф.Голова./ -К.:ФПБАУ.2001.
56.Белуха Н.Т. Аудит финансового состояния предприятия //Бухгалтерский учет и аудит. 1994. - №5. с.17 - 20.
57.Кононенко О. Анализ финансовой отчетности - Х.: Фактор, 2002. - 144с.
58. Турецкий Д. М. Отчет о финансовых результатах и использовании - Форма №2 // Свiт бухгалтерського облiку - 1999 - квiтень - с.60-66

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Фінансова звітність
  Зміст 1. Фінансова звітність 3 2. Поняття та суть оборотних коштів 6 3. Зміст і завдання оцінки фінансового стану підприємства 9 4. Задача 1 17 5. Задача 2 19 6. Задача 3 20 Список використаної літератури 21

 • Фінансовий аналіз підприємства
  ЗМІСТ Вступ Розділ I 1 Фінансові показники діяльності підприємства 1.1 Зміст фінансової діяльності 1.2 Значення й джерела інформації для оцінки фінансової діяльності підприємства 1.3 Мета і методи фінансоого аналізу 1.4 Фінансова звітність. Розділ II Фінансовоекономічні результати діяльностіХарківського хлібозаводу 2.1 .Коротка історія створення й характеристика Харківського хлібозаводу 2.2. Аналіз підприємства як технічної системи 2. 3 Фінансовий стан підприємства 2.4.Горизонтальний і вертикальний аналіз Розділ III Діагностіка фінансового стану підприємства 3.1 Аналіз фінансових підсумків 3.2. Головні показники фінансового стану підприємства 3.3 .Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства. Розділ IV Характеристика і аналіз охорони праці, техніка безпеки на підприємстві Висновки Фінансова звітність Список літератури.

 • Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством
  ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ: ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ.......................................................................................6 1.1. Мета та завдання оцінки фінансового стану підприємства...............6 1.2. Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства………7 1.3. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства…..9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОДП „ЧЕРНІВЦІТУРИСТ” ЗА 2004-2005 РОКИ......................................................................................16 2.1. Аналіз динаміки загального обсягу та структури майна підприємства.......................................................................................16 2.2. Оцінка ліквідності та платоспроможності........................................19 2.3. Аналіз фінансової стійкості...............................................................23 2.4. Аналіз ділової активності та ефективності господарювання……..26 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА У НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ……………………30 3.1. Теоретичні основи покращення фінансового стану підприємства…30 3.2. Розрахунок окремих показників фінансового стану на наступний період………………………………………………………………...34 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...................................................................................39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................42 ДОДАТКИ..................................................................................................................44

 • Фінансова звітність підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Фінансова звітність підприємства, як об’єкт аналізу 5 1.1.Склад, структура та порядок формування фінансової звітності. 5 1.3. Методика аналізу платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. 17 РОЗДІЛ 2 Аналіз фінансової звітності на підприємстві ООО «Сузір’я» 22 2.1 Характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники 22 2.2 Загальний аналіз фінансового стану підприємства 23 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства 33 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 38

 • Аналіз фінансового стану ВАТ «Київський ЦУМ»
  Зміст Вступ 3 Глава I. Теоретичні питання аналізу фінансового стану 7 1.1. Значення фінансового аналізу для успішного розвитку підприємства 7 1.2. Основні точки зору на фінансовий аналіз 9 1.3. Бухгалтерська звітність як інформаційна база фінансового стану підприємства 17 Глава II. Аналіз фінансового стану ВАТ «Київський ЦУМ» 24 2.1. Методика аналізу фінансового стану 24 2.2. Робочий капітал 37 2.3. Грошовий потік 39 2.4. Аналіз фінансових коефіцієнтів 43 2.4.1. Показники та оцінка ліквідності 43 2.4.2. Показники управління активами. Майновий стан. Прибутковість акцій 48 2.4.3. Показники прибутковості та рентабельності 61 2.4.3. Фінансова стійкість підприємства 69 2.5. Напрямки підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 72 Глава III. Банкрутство. Беззбитковість 75 3.1. Прогнозування банкрутства 75 3.2. Аналіз беззбитковості 80 Висновки 81 Список використаної літератури 85 Д о д а т к и 88

 • Оцінки фінансового стану підприємства АТЗТ «Електромашпромсервіс»
  ПЛАН Вступ Розділ 1 Теоретичні основи проведення аналізу оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Техніко- економічна характеристика об’єкту дослідження 1.2 Використання фінансової звітності для оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Теоретичні підвалини аналізу стану підприємства Розділ 2 Аналіз оцінки фінансового стану підприємства 2.1 Методика проведення аналізу оцінки фінансового стану підпри-ємства 2.2 Аналіз показників ліквідності балансу 2.3 Аналіз показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства Розділ 3 Шляхи вдосконалення оцінки фінансового стану підприємства Висновок Список використаної літератури

 • Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства
  Стор. Вступ 3 1. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства 6 1.1 Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства 6 1.2 Методика розрахувань показників фінансового стану підприємства 11 1.3 Інформаційно – правове забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 18 2. Аналіз та оцінка фінансового стану ЗАТ «Комунальник» 24 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 24 2.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 28 2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства 36 3. Шляхи покращення фінансового стану ЗАТ “Комунальник” 45 Висновки 49 Література 50 Додатки 53

 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Зміст і завдання оцінки фінансового стану підприємства 6 1.2. Особливості оцінки фінансового стану національних підприємств 14 1.3. Методика проведення оцінки фінансового стану 21 1.4. Прогнозування фінансового стану підприємств 27 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ “ДНІПРОДЗЕРЖИНРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА” 31 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 31 2.2 Аналіз майнового стану підприємства 39 2.3 Аналіз прибутковості підприємства 43 2.4 Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства 55 РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ ТА ТАКТИЧНІ ПІДХОДИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ “ДНІПРОДЗЕРЖИНРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА” 65 3.1. Стратегія і тактика покращення фінансового стану підприємства. 65 3.2. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 75 ВИСНОВОК 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 87 Додаток А 92 Додаток Б 94 Додаток В 96

 • Фінансово – економічна характеристика підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства 6 1.1 Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства 6 1.2 Методика оцінки фінансового стану підприємства 11 1.3 Інформаційно – правове забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 18 2. Аналіз та оцінка фінансового стану ЗАТ «Комунальник» 23 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 23 2.2 Аналіз складу та структури майна та джерел формування 26 2.3 Оцінка фінансового стану ЗАТ «Комунальник» 32 3. Шляхи покращення фінансового стану ЗАТ “Комунальник” 43 Висновки 47 Література 49 Додатки 52


Cгенерировано за 0.008024 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100