Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Аналіз управлінняфінансами підприємства» (ID:73080)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 54 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ 3
1. Теоретичні основи управління фінансами підприємства ресурсами. 4
1.1. Сутність, склад, структура фінансів підприємства. 4
1.2. Організація управління фінансами на сучасному підприємстві 11
1.3. Напрями підвищення ефективності управління фінансами підприємств 16
2. Аналіз управлінняфінансами підприємства 18
2.1. Характеристика підприємства 18
2.2 Визначення і первинний економічний аналіз товарообороту підприємства 21
Оцінка економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства 23
2.3. Економічні основи управління персоналом підприємства 27
2.4 Управління поточними затратами ТОВ "Теплоефект" 36
2.5. Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві 41
2.7 Обґрунтування економічної доцільності інвестицій підприємства 45
Господарська ситуація Ж 45
2.7.1 Обґрунтування економічної доцільності інвестицій за методикою "Період окупності" 45
2.7.2 Обгрунтування економічної доцільності інвестицій за методикою "Чиста теперішня вартість" 50
2.7.3. Обґрунтування економічної доцільності інвестицій за методикою "Індекс прибутковості" 51
Перелік посилань 54

Список литературы:

Перелік посилань
1. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: 28.09.95 зі змінами та доповненнями.
2. Про державне регулювання відносин: Указ Президента України.
3. Акціонерні товариства. Залучення інвестицій (Маркелов А. Е., Шумейко А. К.). - Фонд держмайна, Інвестиційна газета - К., 1997.
4. Альгин А. П. Грани экономического риска. - М.: Знание, 1991.
5. Бланк И.О. Управление предприятием. Учебное пособие. - М.: "Тандэм", 2002.
6. Воропаев Ю.Н. Риски, присущие бизнесу//Бухгалтерский учет, №4, 1995
7. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища школа, 1995.
8. Уроки Лі Якокки//Галицькі контракти, №3, 2002.
9. Жеккер О. Цільові орієнтири підприємства на різних етапах його розвитку. - Харків, 1995.
10. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 1997.
11. Кардаш В.Я.Товарна інноваційна політика: Навч.посібник. - К: КНЕУ, 2003
12. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1990.
13. Б. Колхасс "Управление финансовой деятельностью предприятия" Москва, "Финансы", 1997 г.
14. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. С.-П.: Специальная литература, 1995.
15. Джон Ф. Берджес, Дэн Штайнхофф "Основы управления малым бизнесом" Москва, "Бином", 1997 г.
16. Несторенко А.Г. Прибыль и рентабельность на предприятии. -М., 1995.
17. Мазаракі А.А. та ін. Економіка підприємства: Підручник для вузів (Під ред. проф. Н.М.Ушакової). - К.: Хрещатик, 2003.
18. Максимова Т.И. Экономический анализ доходов, расходов и рентабельности. - М.: Финансы и статистика, 1990.
19. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вища шк., Знання, 1997.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз фінансової стійкості підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Загальна оцінка фінансового стану та аналіз майна підприємства 4 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 7 3. Аналіз ліквідності підприємства 9 4. Аналіз платоспроможності підприємства 11 5. Аналіз рентабельності підприємства 12 6. Аналіз ділової активності підприємства 13 Висновки 16 Використана література: 17

 • Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
  Зміст 1. Аналіз структури майна підприємства та джерел його фінансування 3 2 Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 8 3 Визначення типу фінансової стійкості підприємства 11 4 Аналіз ділової активності підприємства 15 5 Аналіз рентабельності підприємства 18 Л

 • Аналіз ліквідності підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 5 1.1. Зміст фінансового аналізу підприємства 5 1.2 Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства 9 Висновки 15 2. Аналіз ліквідності підприємства 17 2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 17 2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства 21 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 28 2.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

 • Фінансовий аудит
  Зміст Аудиторський висновок 3 Вступ 12 1. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "Вікторія" 14 2. Аналіз майна та капіталу підприємства 18 3. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства ТОВ "Вікторія" 26 4. Аналіз руху грошових коштів 40 5. Аналіз ділової активності підприємства 59 6. Аналіз рентабельності підприємства 67 7. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 71 Висновки та пропозиції 76 Список використаної літератури 77 Додатки 78

 • Загальний аналіз господарської діяльності підприємства
  Зміст ст. Вступ…………………………………………………………………………… РОЗДІЛ1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства………………………………………………………… РОЗДІЛ2. Аналіз господарської діяльності підприємства………………………………………………………. 2.1 Загальний аналіз господарської діяльності підприємства…………… 2.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства 2.3Аналіз структури балансу та його обігових коштів 2.4Аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства 2.5 Аналіз грошових потоків………………………………………… 2.6 Аналіз ділової активності (оборотності ресурсів)………………… 2.7 Аналіз структури витрат……………………………………………. 2.8 Аналіз прибутковості (збитковості) підприємства……………….. РОЗДІЛ 3 Аналіз ефективності діяльності підприємства……………………. Висновок……………………………………………………………………….. Література……………………………………………………………

 • Аналіз майнового стану підприємства
  Зміст 1. Аналіз майнового стану підприємства 3 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 8 3. Аналіз рентабельності підприємства 11 4. Аналіз ділової активності підприємства 15 5. Аналіз фінансової стійкості 20 Висновки та пропозиції 24 Література 25 Додатки 26

 • Загальна оцінка фінансового стану та аналіз майна підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Загальна оцінка фінансового стану та аналіз майна підприємства 4 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 7 3. Аналіз ліквідності підприємства 9 4. Аналіз платоспроможності підприємства 11 5. Аналіз рентабельності підприємства 12 6. Аналіз ділової активності підприємства 13 Висновки 16 Використана література: 17

 • Аналіз конкурентного середовища підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика підприємства 5 Розділ 2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства 8 2.1 Аналіз факторів зовнішнього макросередовища 8 2.2 Аналіз факторів мікросередовища підприємства 12 2.2.1 Аналіз параметрів попиту на продукцію підприємства та її споживачів 12 2.2.2 Аналіз постачальників підприємства "ТИМКО" 18 2.2.3 Аналіз конкурентного середовища підприємства 21 2.3 Аналіз внутрішнього середовища організації 22 Висновки 31 Перелік використаної літератури 32

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "Вікторія" 5 2. Аналіз майна та капіталу підприємства 9 3. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства ТОВ "Вікторія" 17 4. Аналіз руху грошових коштів 31 5. Аналіз ділової активності підприємства 50 6. Аналіз рентабельності підприємства 58 Висновки та пропозиції 62 Список використаної літератури 63 Додатки 64


Cгенерировано за 0.007638 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100