Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Соціальна структура сучасного українського суспільства» (ID:73096)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 13 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
1. Соціальна структура сучасного українського суспільства 1
2. Аналіз сучасної соціальної структури українського суспільства 6

Список литературы:

Література

1. Александрова О.А. Средний класс в современном обществе // Общество и экономика. - 1996.- № 6. - С.57-78; Беляева Л.А. "средний класс" в советском обществе: перспективі формирования // Социально-политические науки. - 1991.- № 10. - С. 3-12; Литвин В. Центризм в ук-раїнському політичному житті: реалії і перспективи// Політологічний вісник: Науково-аналітичний збірник.- К., 1994.- Вип. 3.- С.14-15.
2. Андрушенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.
3. Вебер М. Избранные произведения. М. Прогресе. 1990.
4. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура. // Социологические исследования. 1992. N9.
Курс лекцій - К.: Генеза, 1993.
5. Основи соціології: матеріали до лекційного курсу // За ред. Климанської Л.Ф. Савки В.Е. - Львів 1997.
6. Радугін А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. - М.1995.
7. Сорокін П. Человек, цивилизация, общество. - М.: Изд. полит. лит-реч, 1992.
8. Соціальний захист.- 1999.- № 4.- С.6.
9. Спелзер Н. Соціологія. -М.:1994.
10. Україна: поступ у ХХІ століття: Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 р. // Голос України.- 2000.- 2 лютого. - С.10.
11. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Випуск / - Львів.: Кальверія. 1996.
12. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. Харків. Константа. 1996.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Соціальна структура суспільства: основні елементи та принципи їх взаємодії
  Зміст Вступ 3 1. Соціальна структура суспільства: основні елементи та принципи їх взаємодії 5 1.1 Поняття соціальної структури суспільства 5 1.2 Соціальні групи суспільства 6 1.3 Соціальна мобільність суспільства 7 2. Специфіка структури сучасного українського суспільства 9 3. Соціальна стратифікація та мобільність сучасного українського суспільства: головні проблеми та шляхи їх подолання 11 Висновок 15 Використана література 16

 • Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація
  ПЛАН 1. Соціальна структура суспільства і її основні елементи 3 2. Соціальні верстви і малі соціальні групи 4 3. Теорія соціальної стратисфакції 8 Список використаної літератури 12

 • Соціальна структура суспільства сутність та види
  План 1. Соціальна структура суспільства сутність та види. 2. Соціальні інтереси ; соціальна мобільність 3. Теорія структури і соціальної стратифікації. Література

 • СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
  План 1. Характеристика соціальних відносин як об'єкта соціальної політики 2. Сучасна соціально-політична структура суспільства та соціально-класові відносини в Україні. 3. Причини суперечливого соціального розвитку та поляризації українського суспільства.

 • Суспільство як соціальна система
  ПЛАН 1. Суспільство як соціальна система 2 2. Суспільство й індивід 5 3. Типи суспільств і їх еволюція 6 4. Соціальна структура суспільства 8 5. Система загального суспільства 8 6. Соціальні зв'язки, взаємодія, відносини 9 7. Соціальні інститути у системі соціальних зв'язків 12 8. Теорія соціальної стратифікації 12 Використана література 15

 • Діти вулиці - актуальне явище сучасного суспільства
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Діти вулиці - актуальне явище сучасного суспільства 6 1.1 Безпритульність як соціальне явище в історичному контексті 6 1.2 Поняття та причини безпритульності 13 Розділ ІІ. Діяльність різноманітних установ щодо соціального захисту безпритульних дітей в Україні 15 2.1 Загальні засади соціальної роботи з дітьми вулиці 15 2.2 Притулки для безпритульників у м. Києві 17 2.3 Діяльність одеських дитячих будинків сімейного типу 19 2.4 Харківський притулок для "безпризорників" 20 2.5 Заходи по запобіганню дитячій бездоглядності в Чернігівській області 21 Розділ ІІІ. Соціальна робота з дітьми вулиці 26 3.1 Технології соціальної роботи з "дітьми вулиці" 26 3.2 Робота з кризовими сім'ями як попередження появи "дітей вулиці" і соціальна незахищених дітей 28 3.3 Вулична соціальна робота 34 Висновки 38 Список використаних джерел 41

 • Суспільний устрій та правове положення верств українського суспільства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Суспільний устрій та правове положення верств українського суспільства 5 2. Запорозька Січ як центр визвольного руху українського народу 13 3. Державний лад українських земель в складі Речі Посполитої 17 ВИСНОВОК 22 ЛІТЕРАТУРА 23

 • ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК СИСТЕМИ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ
  ПЛАН: 1. Поняття "суспільство" в філософії. Особливості соціальної детермінації. 2. Структура і функції суспільства: а). поняття суб'єкта суспільного розвитку. Соціальна структура суспільства; б). основні сфери життєдіяльності людей і суспільні відносини; в). функції суспільства. 3. Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв’язок. 4. Історичні типи суспільства. Поняття "суспільно-економічна формація" і "цивілізація". 5. Глобальні проблеми людства і соціальне прогнозування. 6. Ідея прогресу в історії. Сенс історії.

 • Проблеми розвитку сучасного українського туризму
  1. Проблеми розвитку сучасного українського туризму 3 2. Діяльність Всесвітньої туристичної організації 11 Список використаної літератури 14


Cгенерировано за 0.006411 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100