Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «"СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ."» (ID:73172)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 8 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ПЛАН:

1. Криза феодально-кріпосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні.
2. Виникнення і діяльність Кирило-мефодіївського товариства.
3. Піднесення руху за національне відродження на західно-українських землях.

Список литературы:

У виборах до першого австрійського парламенту українці мали 39 депутатів на 96 послів з Галичини. Серед них було 27 селян, 8 священиків і 3 світські особи. Ці депутати австрійського парламенту (рейхстагу) одностайно виступили проти виплати викупу поміщикам за скасовану панщину. Проте більшістю голосів рейхстаг висловився за скасування панщини за викуп взагалі.
Подальші події були пов'язані з масовими виступами населення проти грабіжницької політики уряду. Навесні та влітку 1849 р. масові виступи охопили понад 100 сіл Галичини. При цьому часто захоплювалися поміщицькі землі.
Не мовчало й сільське населення. 1 листопада 1848 р. львівські робітники і ремісники різних національностей підняли збройне повстання, яке згодом було придушене.
Революційні події охопили й Північну Буковину, де селяни силою повертали захоплене у них поміщиками. У селянському русі значну роль відігравали і депутати рейхстагу. Так, депутат Л. Кобилиця 16 листопада у Вижниці на зборах 2600 селян закликав до боротьби з панами. Це було закликом до повстання, яке охопило гірські села Вижницького і Сторожинецького округів. Розгорнувся рух проти роз'єднання Північної Буковини й Галичини. Проте уряд, йдучи назустріч панівній верхівці, на початку 1849 р. все ж здійснив таке відокремлення.
Влітку і восени 1848 р. активним був революційний рух і в Закарпатті. Але після придушення революції австрійський уряд розправився з учасниками народних виступів. Лише 2 березня 1853 р. було видано імператорський указ, який санкціонував скасування кріпацтва в Угорщині за викуп на таких же кабальних умовах, як і в Галичині та на Буковині. Не допустив уряд і об'єднання Закарпаття із Східною Галичиною, за що виступала частина закарпатської інтелігенції. А у березні 1849 р. уряд розігнав парламент і згодом відібрав у народу більшість завойованих ним свобод.
Проте революція мала важливі наслідки для населення 'Західної України. Найголовнішим з них було скасування кріпацтва. Аграрна реформа, незважаючи на її грабіжницький характер, все ж сприяла розвиткові капіталістичних відносин. Характерним наслідком революції було і піднесення національно-визвольної боротьби народу, зближення українців Східної Галичини, Північної Буковини й Закарпаття.


Список використаної літератури:

1. История Киева. В 3-ч т. Т.2. - К.: Наукова думка, 1983. -
с.144.
2. Субтельний О. Україна: історія. -К.: Либідь, 1992. - с.184-
230.
3. Король В. Історія України - К.: "Феміна", 1995. - с.88-100.
4. Хрестоматія з історії України. - К.: ІСДО, 1993. - с.136-138.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.
  ПЛАН: 1. Криза феодально-кріпосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні. 2. Виникнення і діяльність Кирило-мефодіївського товариства. 3. Піднесення руху за національне відродження на західно-українських землях.

 • Економічний розвиток і суспільно-політичний рух на українських землях в складі Російської імперії на початку ХХ століття
  ЗМІСТ 1. Кіммерійці і сармати на території України 2 2. Економічний розвиток і суспільно-політичний рух на українських землях в складі Російської імперії на початку ХХ століття 6 3. Визволення Лівобережної України від фашистських загарбників 16 Список використаної літератури 20

 • Матеріали до лекції з історії України: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХIV – першій половині ХVП ст.
  План: 1. Загарбання Українських земель феодалами сусідніх земель. Політичне життя в Українських землях. 2. Соціально-економічний розвиток. Селянські рухи. 3. Козацтво в Україні. Національно-визвольний рух кінця XIV – I пол. XVII ст.

 • Зростання національної самосвідомості і визвольний рух у першій половині ХІХ ст.
  План: 1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії 2. Імперська політика російського самодержавства та суспільні рухи на українських землях 3. Національне відродження в Україні. Т.Шевченко та інші діячі 4. Кирило-Мефодіївське товариство: програмові засади, діяльність і її наслідки

 • Суспільно-політичний рух у західноукраїнських землях
  Зміст 1. Зростання антикріпосницької бортьби. Устим Кармалюк. 3 2. Поява масонства в Україні. Повстання Чернігівського полку. 5 3. Кирило-Мефодіївське товариство. 7 4.Суспільно-політичний рух у західноукраїнських землях. Події революції 1848-1849рр. 9 Висновок 14 Література: 15

 • Розвиток культури на західно-українських землях на початку XIX ст
  ЗМІСТ Вступ.......................................................................................................................3 1.Києво-Могилянська колегія як центр культурного життя України...............4 2. Освіта на Правобе¬режжі та західноукраїнських землях та проблеми книгодрукування.....................................................................................................4 3. Позитивні зрушення у сфері різних наук.........................................................6 4. Філософська традиція.........................................................................................7 5. Піднесенню української літератури, театру та архітектури...........................8 6. Освіта і наука, у першій половині XIX ст.......................................................10 7. Відкриття університетів, ліцеїв і гімназій…………………………………..12 8. Розвиток культури на західно-українських землях на початку XIX ст.......14 Висновки................................................................................................................17 Література..............................................................................................................19

 • Соціально-економічні і політичний розвиток України у 50-70 р
  Зміст 1. Соціально-економічні і політичний розвиток України у 50-70 р..................3 2.Дисидентський рух..............................................................................................8 3. Необхідність соціально-економічних реформ................................................13 Література...............................................................................................................16

 • Суспільно - політичний устрій та право на Західно українських землях у кінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст.
  Зміст 1. Суспільно - політичний устрій та право на Західно українських землях у кінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст. 2 2. Виберіть твердження для означення особливостей розвитку політичної 9 системи УРСР у 1965 - 1985 рр. 9 3. Аргументовано поясніть, чому Галицько- Волинську державу називають спадкоємицею Київської Русі 11 Список використаної літератури 14

 • Соціально-економічне становище Чернігівщини
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Соціально-економічне становище краю у першій половині ХІХ ст.. 5 1.1 Гноблення селян на Чернігівщині на початку ХІХ ст. 5 1.2 Економічне становище Чернігівської губернії в перших роках ХІХ ст. 7 Розділ 2. Чернігівщина у другій половині ХІХ ст. 11 2.1 Скасування кріпосного права і селянський рух на Чернігівщині. 11 2.2 Розвиток капіталізму в сільському господарстві і в промисловості на Чернігівщині в пореформений період. 13 Розділ 3. Соціально-економічний розвиток міста у ХІХ ст. 17 3.1 Становлення міста, як центру губернії. 17 3.2 Розвиток промисловості, ремесел. 18 3.3 Економічне становище у другій половині ХІХ ст. Соціальні негаразди населення міста 19 Висновки 23 Література 26


Cгенерировано за 0.006623 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100