Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Загальна характеристика культури ХІV-першої половини ХVIII ст» (ID:73197)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 17 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
1. Загальна характеристика культури ХІV-першої половини ХVIII ст. 3
2. Виникнення і розвиток української мови 11
Література 17

Список литературы:

Література
1. Булаховський А. Питання походження української мови. - Київ, 1956.
2. Золтан А. Из истории русской лексики. - Будапешт, 1987. - С. 35.
3. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: Європейський контекст. - К., 1995.
4. Півторак Г.П. Діалектна ситуація в Київській Русі // Мовознавство. - 1993. - № 2. - С. 9 - 13; Тараненко О.О. Мова Київської Русі: вузол історико-лінгвістичних та політико-ідеологічних проблем // Там само. - С. 38.
5. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Х., 1990, 1999..
6. Русанівський В.М. Давньоруська мова: міф чи реальність // Мовознавство. - 1993. - № 2. - С. 4;
7. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. - К., 1992.
8. Українська та зарубіжна культура. - К., 2000.
9. Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. - Москва, 1983. - С. 55 - 56.
10. Хейзинга И. Осень Средневековья. - М., 1988.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Останні досягнення української культури першої половини ХІХ ст.
  Зміст 1. Що ви знаєте про козацтво і Запорозьку Січ? 2 2. Проаналізуйте останні досягнення української культури першої половини ХІХ ст. 3 3. В чому суть переходу від політики воєнного комунізму до НЕПу? 5 4. Розказати про ваших земляків героїв фронту 10 5. Охактеризуйте Декларацію про державний суверенітет України та її історичне значення 11 Список використаної літератури 14

 • Національна ідея в творчості українських філософів ІІ половини ХІХ ст. - першої половини ХХ ст.
  ЗМІСТ 1. Правові погляди І. Канта 3 2. Національна ідея в творчості українських філософів ІІ половини ХІХ ст. - першої половини ХХ ст. 7 Література 14

 • Розвиток економіки Японії після американської окупації. Реформи першої половини 50-х рр. XX в
  Зміст Вступ 3 1. Розвиток економіки Японії після американської окупації. Реформи першої половини 50-х рр. XX в. 5 2. Вихід Японії на ведучі позиції у світі. 8 2.1."Японське чудо" 8 2.2. Перебудова японської економіки на початку 80-х р. 10 3. Економіка Японії в другій половині 80-х - 90-і рр. 13 Висновки 20 Використана література 22

 • Питання політичної економії в творах К. Маркса і Ф. Енгельса
  Зміст Вступ 3 1 Питання політичної економії в творах К. Маркса і Ф. Енгельса першої половини 40-х років 19 ст. 5 1.1 "Нариси до політичної економії" 5 1.2 "Економіко-філософські рукописи 1844 року" К. Маркса 6 1.3 "Святе сімейство" 8 1.4 "Німецька ідеологія" 9 1.5 "Положення робітничого класу в Англії" 10 2 Роботи К. Маркса і Ф. Енгельса другої половини 40-х років 19 ст. 13 2.1 "Убогість філософії" 13 2.2 "Наймана праця і капітал" 16 3 Структура і основні проблеми "Капіталу" 19 4 Пізні праці К. Маркса і Ф. Енгельса 27 4.1 "Критика готської програми" 27 4.2 "Анти-дюринг" 28 4.3 "Походження сім'ї, приватної власності і держави" 29 Висновки 32 Список використаної літератури 33

 • Основні напрями розвитку правової культури на сучасному етапі існування українського суспільства
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Загальна характеристика правової культури 4 1.1. Наукові концепції та підходи у визначені правової культури 4 1.2. Основні компоненти та ознаки правової культури 9 1.3. Структура і функції правової культури 13 Розділ 2. Основні напрями розвитку правової культури на сучасному етапі існування українського суспільства 21 2.1. Повага до національної гідності особи як складова правової культури 2.2. Правова культура особистості як об'єкт уваги в сучасних суспільних процесах 2.3. Правова освіта як складова правової культури. Розвиток правової освіти в Україні Висновок 37 Література 39

 • Поняття і соціально-економічне значення культури торгівлі
  Зміст Вступ…………………………………………..…….…………………3 Розділ І. Поняття і соціально-економічне значення культури торгівлі……………………….……..…………………….5 1.1. Суть і соціально-економічне значення культури торгівлі…………….………………………………..5 1.2. Поняття та складники культури торгівлі 1.3. Та культури обслуговування……..…………….……..7 Розділ ІІ. Критерії і показники рівня культури торговельного обслуговування………….………………..….….12 2.1. Загальна характеристика діяльності Торгового Дому “Міро”…………..…………………….…12 2.2. Стан культури обслуговування………………….…..13 2.3. Аналіз показників Торгового Дому “Міро”….……15 Розділ ІІІ. Шляхи підвищення культури торговельного обслуговування……………………………..…..34 3.1. Зустріч з покупцем……………………………….…...34 3.2. Правильний показа та запропонування товару.….35 Висновки…………………………………………………………...38 Додаток ………………………….…………………………….…..40 Список використаної літератури……………….…………..….46

 • Польський національно-визвольний рух першої половини 19 ст.
  План. Вступ 1. Становище польських земель. 2. Листопадове повстання 1830-1831 рр. 3. "Велика еміграція" і національно-визвольний рух у 30-40-х роках XIX ст. 4. Січневе повстання 1863—1864 рр. Висновок Список використаної літератури

 • ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ТА ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
  1. Людиномірна сутність культури 1 2. Символічний, ціннісний та інші аспекти культури. 3 3. Філософські визначення культури і цивілізації 7 4. Парадокси культури і цивілізації 10 Література 15

 • Філософські аспекти сучасної культури
  План. 1. Культура, її будова та соціальні функції: a) структури культурі; b) функціонування культури; c) функції культури. 2. Філософія культури. 3. Феномен співчуття як аспект культури


Cгенерировано за 0.008463 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100