Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Особливості первинної культури» (ID:73206)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 16 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ 3
1. Визначення поняття "культура" 5
2. Історія розвитку культурологічної думки 6
3. Особливості первісної культури 10
Висновки 14
Використана література 16

Список литературы:

Використана література
1. Ерасов В.С. Социальная культурология. Учебник для студентов высших учебных заведений. 2- ое изд. испр. и доп. М.: АспектПресс, 1996. - 591 с.
2. Кликс Ф. Пробуждение мишления. М., 1983;
3. Культурология /под ред. А.А.Радугина. М.: Центр, 1996. - 400 с.
4. Культурология. Учебная помощь для высших учебных заведений. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 576 с.
5. Кууси П. Зтот человеческий мир, М., 1988; Магический кристалл: Магия гла-зами учених й чародеев. М., 1992;
6. Мириманов В. Б. Первобьітное й традиционное искусство. М., 1973;
7. Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: изд-у РГУ, 1992. - 268 с.
8. Рождественский Ю.В. Введення в культуроведение. - М.: ЧеРо, 1996. - 288 с.
9. Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999. - 406 с.
10. Тайлор Е. Первобытная культура. М., 1989
11. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. Київ: Либідь, 1993. - 390 с.
12. Топоров В. М. Епоха світового дерева//Всесвіт. 1977. №

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Суть та методи збору первинної інформації
  План Вступ 1. Суть та методи збору первинної інформації. 1.1. Суть та значення первинної інформації. 1.2. Методи збору первинної інформації. 2. Розробка змісту та форми анкети. 2.1. Коротка характеристика предметної області. 2.2. Анкета, яка розроблена для дослідження. Висновок Використана література

 • Фінансування культури й мистецтва
  План Фінансування культури й мистецтва 3 Органи управління галуззю 3 Законодавча база культури 3 Пропоновані зміни в державній політиці 4 Сучасна політика державного фінансування культури 5 Особливості фінансування культури і мистецтва 6 Сучасні тенденції фінансування культури 10 Список використаної літератури 18

 • Характеристика методів збору первинної інформації
  1. Характеристика методів збору первинної інформації 2. Особливості та використання „ПР” Схеми непрямих каналів руху Аналіз ринку текстильної продукції Список використаної літератури

 • ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ТА ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
  1. Людиномірна сутність культури 1 2. Символічний, ціннісний та інші аспекти культури. 3 3. Філософські визначення культури і цивілізації 7 4. Парадокси культури і цивілізації 10 Література 15

 • Філософські аспекти сучасної культури
  План. 1. Культура, її будова та соціальні функції: a) структури культурі; b) функціонування культури; c) функції культури. 2. Філософія культури. 3. Феномен співчуття як аспект культури

 • ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ТА ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
  1. Людиномірна сутність культури 3 2. Символічний, ціннісний та інші аспекти культури. 5 3. Філософські визначення культури і цивілізації 9 4. Парадокси культури і цивілізації 12 Література 17

 • Особливості польської культури
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Характеристика культури давньопольської держави 6 1.1 Прийняття християнства та його вплив на розвиток польської культури 6 1.2 Загальні риси розвитку давньопольської освіти та літератури 8 Розділ 2. Культура Польщі періоду пізнього середньовіччя 10 2.1 Особливості розвитку польської культури доби гуманізму 10 2.2 Шкільна освіта та наука 11 2.3 Особливості розвитку літератури на польських землях 15 Розділ 3. Особливості польської культури доби Відродження 18 3.1Основні риси впливу Ренесансу на польську культуру 18 3.2 Освіта 23 3.3 Розвиток літератури та публіцистики 30 3.3 Розвиток наукових знань 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Словник 41

 • Організаційна культура як інструмент управління
  ЗМІСТ Вступ 1. Аналіз середовища підприємства та ролі у ньому організаційної культури 1.1. Макрооточення підприємства 1.2. Мікросередовище підприємства 2. Організаційна культура в управлінні 2.1. Організаційна культура в механізмі координації робіт 2.2. Рівні та форми організаційної культури 3. Моделі та особливості організаційної культури 3.1. Модель Г.Хофстеда 3.2. Модель У. Оучі 3.3. Національні особливості організаційної культури ВИСНОВКИ Перелік використаної літератури

 • Фінансування культури
  Зміст Вступ 3 1 Теоретичні основи фінансування культури 4 1.1 Обгрунтування необхідності активної політики держави у культурній сфері 4 1.2. Економічна функція культурного сектору. 7 1.3. Світовий досвід державної політики в сфері культури 10 1.4. Умови фінансування індустрії культури. 16 2 Управління та фінансування сфери культури 22 3 Проблеми та перспективи фінансування культури 34 Висновки 37 Література 38


Cгенерировано за 0.006239 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100